Monthly Archives: December 2023

ИЗВЕШТАЈ са Стручне конференције за васпитаче Тара, 30.11 – 03. 12 2023. год

„ЖИВОТ У ВРТИЋУ- ИСКУСТВА, УЧЕЊА И РАЗЛИЧИТЕ ПЕРСПЕКТИВЕ“ ТАРА, 30.11 -03. 12 2023. год            Пленарни део  конференције  отворила је председница Савеза удружења васпитача Србије, Слободанка Радосављевић.             Уследило је уводно излагање прoф. др Ладе Маринковић  „Унапређивање компетенција васпитача за препознавање и подстицањекреативности и даровитости“.   Излагање  мастер педагога  Милана  Миљковић са темом : „Социо- културни… Read More »

ПОЗИВНО ПИСМО СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ Кладово-хотел „ Ђердап“ од 18.04. до 21.04. 2024. год „ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ “

Доставља-ње радова    Приказ рада са резимеом   се доставља на српском језику, ћириличним  писмом (Serbian, cyrillic) искључиво електронском поштом до  10. 02. 2024. на  адресу: radovisavez@gmail.com;                фајл именовати исто као назив  рaда ! Дужина рада Радови на дату тему треба да  буду дужине  до 5 страна А/4,  укључујући резиме, табеле, слике  и коришћену литературу.  … Read More »