Представници Савеза у посети Краљевском Двору

Циљ   посете    Краљевском  Двору  био је да Њ.К.В. Принцезу Катарину упознамо са  нашом  струковном  организацијом,  Савезом  удружења  васпитача  Србије,  Програмом  активности, Етичким  кодексом, информатором “Наши  кораци”,  Споразумом  о  међународној  сарадњи и  другим  активностима  којима  остварујемо  наш  програм  рада. * Разговарали  смо   о  промовисању, испуњавању, остваривању  и  заштити  дечјих  права  и  обезбеђивању  једнаких  услова  за  сву  … Continue reading Представници Савеза у посети Краљевском Двору