XVI Стручни сусрети, распоред група, списак радова, извештај комисије

За детаљније информације, погледајте следеће прилоге: Списак пристиглих радова Извештај стручне комисије за одабир радова стручних тимова предшколских установа