XVI пролећни сусрети “Васпитачи-васпитачима”, Кладово 2011.

Поводом  одржавања XVI  пролећних стручних  сусрета  „ВАСПИТАЧИ – ВАСПИТАЧИМА“,  Кладово, 2011. које  организује  Савез  удружења  васпитача  Србије у  сарадњи  са  Министарством  просвете, достављамо Вам оријентациони програм сусрета и  информације  о могућностима смештаја и  начину   резервације. детаљније