ДЕЛЕГАТИМА СКУПШТИНЕ САВЕЗА

Дневни ред Скупштине 1. Разматрање измена и допуна СТАТУТА ТАРА ( предлог) 2017. СТАТУТ Измене и допуне Пословника о раду Скупштине