Повољности за васпитаче

Савез је склопио уговор са Домом Здравља “Др. Ристић” који ће пружати услуге и организовати системске прегледе за васпитаче и чланове њихових породица. Погледајте детаљније