Праћење остваривања предшколског припремног програма

Прошло  су  три  године од првог  праћења  остваривања  ППП  реализованог од  стране ваше установе.  Како  је  Савез  васпитача  заинтересован  да  прати  тај  процес  као  својеврстан  вид  потврде  професионалних  компетенција  васпитача  реализатора  ППП, то  вас  молимо да  објективно одговорите  на  постављена питања  како  бисмо имали  реалну  слику  остваривања ППП   у  свим  предшколским  установама  Србије. Преузмите упитник … Continue reading Праћење остваривања предшколског припремног програма