ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СКУПШТИНА САВЕЗА УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ

I Ванредна Скупштина Савеза удружења васпитача Србије одржана је 8. јуна 2013. у Смедереву, са следећим Дневним редом: Избор радног прeдседништва, Избор  верификационе  комисије, Избор  записничара, Разматрање  измена и допуна  Статута, Тема: „Самовредновање   и  вредновање  квалитета рада   предшколских установа“ Душица  Стојковић, просветни  саветник  Министарства просвете, науке и технолошког развој,  Школска управа Пожаревац, Разно … Continue reading ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СКУПШТИНА САВЕЗА УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ