НОВИ ДОКУМЕНТИ

У секцији Документи постављени су: Правилник о условима и критеријумима за избор за председника, потпредседнике и секретара и ЕУ формат ЦВ обрасца.