ОДАБРАНИ РАДОВИ

Од пристиглих 136 радова одабран је 81 рад који ће се презентовати на јесењим и пролећним стручним сусретима. Погледајте списак одобрених радова