Нови почасни и помажући чланови Савеза

НОВИ  ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ САВЕЗА На  свечаној  вечери, Савез је прогласио  за  почасне чланове: –    Славу Тимарац-Јованов, педагога-директора ПУ Панчево, –    Јасмину  Анђелковић, психолога-директора ПУ Лесковац, –    Наташу  Радуловић, предсједника  предсједништва  Удружења радника предшколских установа, Бања Лука, –    Јована  Марковића, градоначелника града  Ужице. ПОМАЖУЋИ ЧЛАНОВИ Председник Савеза се захвалила и помажућим члановима и истакла да  средства … Continue reading Нови почасни и помажући чланови Савеза