ОДРЖАНИ 4. ОКРУЖНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ „ВАСПИТАЧИ-ВАСПИТАЧИМА“ НИШ, мај 2015.

Присутно је било преко 300 васпитача, медицинских сестара и стручних сарданика.Презентовано 10 радова стручних тимова предшколских установа Србије. Велику подршку здрзжењу васпитача нишавског округа дају директор и помоћник директора предшколске установе „Пчелица“ из Ниша, просветни саветник школске управе као и директори градова из нишавског округа. Погледајте фотографије: