Cтручнa конференција за васпитаче: „САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ ЛИКОВНОМ, МУЗИЧКОМ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ И ЈАЧАЊЕ ДЕЧЈИХ И ВАСПИТАЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА (интегративни, практични, истраживачки и иновативни приступ)“

Хотел „Цар“ и Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Смедерево, 20. и 21. фебруар 2016. улица Ђуре Даничића 84, ЦАРИНА Преузмите ОБАВЕШТЕЊЕ и РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ