Monthly Archives: May 2022

ПРЕЛИМИНАРНИ ПЛАН AКTИВНOСTИ Сусретање васпитача НЕПОСРЕДАН РАД СА ДЕЦОМ КРОЗ ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ , TARA 03./05.06.2022.

Организациони одбор:                                                    Слободанка Радосављевић   председник Управног одбора Савеза  удружења  васпитача Србије Слађана  Драшковић            председник Скупштине  Савезаудружења  васпитача Србије Ана  Штерјоска                    секретар Савезаудружења  васпитача Србије Maрина Гвозденовић            потпредседник Савеза удружења  васпитача Србије Далиборка Месар                  потпредседник Савеза удружења  васпитача Србије План  стручног скупа ПЕТАК,   03. 06. 2022. до 15:30  – 18:15  Регистрација учесника, Пленарни део,… Read More »

ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА Стручна конференција за васпитаче „ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДСТИЦАЈ ПРОМЕНА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ“ Врњачка Бања- 14-17.04.2022. год.

Циљ конференције: Јачање компетенција васпитача кроз размену знања и искуства о значају грађeња односа као подстицаја  промена васпитно-образовне праксе. У пленарном делу конференције након поздравне речи председнице Савеза удружења васпитача Србије, Слободанке Радосављевић, уследила су уводна излагања: Љиљана Маролт руководиоца  групе за предшколско васпитање и образовање МПНТР; Проф. Др Драгана Павловић Бренеселовић са темом ,,Како… Read More »