XVI Стручни сусрети, распоред група за презентовање радова

XVI стручни сусрети “Васпитачи-васпитачима”, Кладово 2011. Распоред група за презентовање радова