ИЗВЕШТАЈ kомисије за одабир радова стручних тимова предшколских установа

Комисија веома цени  опредељеност васпитача  да представе своје радове и то сматра   суштинском карактеристиком и вредношћу  рада Савеза. Комисија је при избору радова узимала у обзир поштовање критеријума  истраживачког рада, при чему је постојао заједнички став  да  се истраживачка оријентација у пракси васпитача не развија одједном, за кратко време него да представља процес континуиране и … Continue reading ИЗВЕШТАЈ kомисије за одабир радова стручних тимова предшколских установа