Oријентациони програм – обавештење

Поводом одржавања XVII пролећних стручних сусрета „ВАСПИТАЧИ – ВАСПИТАЧИМА“, Кладово, 2012. које организује Савез удружења васпитача Србије у сарадњи са Министарством просвете, достављамо Вам оријентациони програм сусрета и информације о могућностима смештаја и начину резервације. Погледајте цело обавештење