ТАРА 2018

A. Извештај програмског одбора Тара 2018. B. OBJEDINJENI Izvestaj ПО Tara 2018. Б. ЗАКЉУЧЦИ КОНГРЕСА ЗА СТРУКОВНА УДРУЖЕЊА В. САЖЕТАК ЗАКЉУЧАКА СРПУС