Догађања у Кладову, 18/19.08.2012.

By | 7. August 2012.

Основе предшколског васпитања

Вртић је заједница  коју дете воли

У вртићу  се ствара  основа  за васпитање припадања  различитим врстама заједништва   љубав , пријатељство , другарство, симпатије …
Умећа васпитања за живљење у заједници се заснивају на  пружању љубави детету  кроз подстицање његовог     стрпљена за  активности другог   и упорности   у својим  активностима

Васпитач је особа у коју дете има поверење

У вртићу  се ствара  основа  за развој искуства детета за различите врсте дружења   као што су сарадња,  помагање, подршка…
Умећа васпитања за живљење у друштву  се заснивају на пружању поверења детету кроз јачање   његовог  самопуздања у  различитим улогама  и подршци  у његовој самоконтроли   у различитим  активностима

Машту  чине  ствари  којима је дете задовољно

У вртићу  се ствара  основа  за образовање окружења  детета  за различите врсте интересовања  као што су, улепшавање, прављење,одржавање……
Умећа васпитања за живљење са стварима   се заснивају на пружању задовољства детету   кроз подстицање дететове  сигурности кроз различита правила    и концентрације     у различитим активностима

Игре   су  идеје   којима  се дете радује

У вртићу  се ствара  основа  за учење  изражавања   детета за   различите  начине  сазнавања  као што су, питања , предлози , покушаји ,….
Умећа васпитања за живљење са идејама се заснивају на пружању радости детету    кроз подстицање дететовог  оптимизма  кроз различите могућности     и флексибилности     у различитим   активностима

Нацрт новх основа програма предшколског васпитања