ОДРЖАНИ 20. СТРУЧНИ СУСРЕТИ ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ

By | 22. December 2014.

Васпитачи су професионалцци, особе од акције. Време друштвеног превирања је право време када васпитачи надограђују себе – своја знања, умења и вештине појачавајући своје професионалне способности, улажући у себе и своје време. Васпитачи су свесни тога да све што чине, чине због себе, за себе и себи јер све што су знали јуче није довољно за сутра.

Стручни скуп васпитача уважили су и пратили помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја, магистар Љубиша Антонијевић и Богољуб Лазаревић, Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање и образовање одраслих, руководилоц групе за послове предшколског васпитања и образовања , који су говорили о актуелним активностима у области предшколства.

На Тари је било око 450 учесника: присуствовали су презентацијама радова стручних тимова предшколских установа, који су имали садржаје који рада помажу детету, омогућавају сналажење у свакодневним животним ситуацијама , где је приказан начин организације средине, ко и како учествује у организацији функционалне средине, где је видљиво: задовољство детета , радост, поверење и да се осећају лепо, да су уочљиви елементи који доприносе стварању осећаја заједништва ( пажљивост, другарство, наклоност…), који подстичу сарадњу, подршку, одговорност. Важан елемент у раду требало је да подаже да је дете јактиван учесник да пита, предлаже, анализира, процењује, вреднује, односно да су видљиве улоге детета, да активности осликавају знања и умења васпитача у раду са децом.

На округлом столу чија је тема била „Примена луткарског и драмског стваралаштва у васпитно-образовном процесу у циљу јачања дечјих и васпитачких компетенцијагде је модератор био проф др Јован Љуштановић, а уводничар мр Ана Миловановић, васпитачи су разменили искуства о потреби лутке у свакодневном раду. Договорено је да једна од тема на следећим сусретима буде из области луткарства.

Пратећи садржаји за које је било велико интерсовање били су: Приказ пројекта ,,Учимо кроз игру“, извештај о размени искустава васпитача Балканских земаља у оквиру БАПТА, приказ студијског путовања, Предшколство у Шведској , приказ књиге „Од Вртопа до самовредновања“, „Васпитач у истраживању сопствене праксе“, приказ збирки :“Весела математика“ и „Ризница домаћих животиња“.

Посебно интересовање било је за посело васпитача на којем су удружења васпитача приказала обичаје и Србије уз песму и игру.

Општи закључак је да су сусрети повећали квалитет постојећих компетенција васпитача,да васпитачи имају снагу да покрену нове идеје што је потврдила стручна размена мишљења са учесницима сусрета.

Погледајте Извештај комисије  за преглед и одабир радова  2014

Погледајте фотографије: