Category Archives: Документи

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА САВЕЗА ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД 2022-2026.

Увод и образложење за израду стратегије На основу Статута  чл 6; чл 7, тачка 1, 2, 4, 5, 6, 10;  чл 10; чл 12, тачка 6  и 7;  чл 14,тачка 14;  чл 18;  Упрaвни одбор Савеза предлаже Скупштини  дугорочни програм у облику  документа СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА САВЕЗА ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД  2022-2026.  Стрегија Савеза треба да постави… Read More »

СКУПШТИНА 2022.

Дневни ред Финансијски извештај Извештај о раду Надзорног одбора Извештај о раду Суда части Извештај НПС Извештај о раду Савеза Извештај о изборном поступку Стратегија развоја Савеза за наредни период