ДОГОВОР СА ПОМОЋНИКОМ МИНИСТРА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање Предмет:  Записник са састанка представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, представника струковних удружења у области предшколског васпитања и представника Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије Састанак је инициран од стране Богољуба Лазаревића, руководиоца групе за послове предшколског васпитања и … Continue reading ДОГОВОР СА ПОМОЋНИКОМ МИНИСТРА