ПРЕЛИМИНАРНИ ПЛАН РАДА

By | 17. February 2022.

Cтручнa  конференција  за  васпитаче  

   „ГРАЂЕЊЕ  ОДНОСА  КАО ПОДСТИЦАЈ  ПРОМЕНА 
                    ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ  ПРАКСЕ“

Врњaчка Бaња,14/17.04.202

Организатор скупа:  САВЕЗ  УДРУЖЕЊА  ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ   

ОБЛИК СКУПА:  Конференција

Програмски одбор:

1. Марија Шћепановић,   васпитач, установа за децу „ Нада Наумовић“,  Крагујевац
2. Марина Аризановић, васпитач,  координатор за посебне програме и културну и јавну делатност,  предшколска  установа „Вукица Митровић“ , Лесковац
3. Слободанка Радосављевић, васпитач, председник, УО Савеза  удружења  васпитача Србије, Смедерево
4.  Мирјана  Петровић, професор физичког васпитања- самостални педагошки саветник, стручни сарадник, предшколска  установа „Пчелица“ , Ниш
5. Марија  Старчевић, директор,  дипломирани педагог,  Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
6. Нела Дујић,  мастер васпитач, васпитач, Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
7. Весна Нушић,васпитач,  самостални педагошки саветник Предшколска установа „Наше дете“, Врање

8. Тијана Боговац, дипломирани педагог, предшколска установа „Чукарица“ Београд

9.. Гордана  Лазаревић,  дипломирани васпитач, предшколска установа „ Наша радост“ Смедерево

Организациони одбор:                                                  

Слободанка Радосављевић , председник Управног одбора Савеза  удружења  васпитача Србије
Љиљана Тодоровић,             
председник Скупштине Савеза удружења  васпитача Србије

Тамара Ћирић,                      потпредседник Савеза удружења  васпитача Србије

Слађана  Драшковић,            секретар Савезаудружења  васпитача Србије

План   скупа

ЧЕТРТАК,   14. 04. 2022. до 15:30   Регистрација учесника
                                          Пленарно излагање      16:00 до 19:00
  16:00 -16:20   Отварање конференције
 *Слободанка  Радосављевић, позравна реч, председник  Управног одбора Сaвеза удружења васпитача Србије * Љиљана Маролт,  руководилац  Групе за предшколско васпитање и образовање, министарства просвете, науке и технолошког развоја 
* мр Златко Грушановић директор  ЗУОВ

16:20-16:40
Уводно излагање:
Прoф.др Дрaгaнa Пaвлoвић Брeнeсeлoвић: Кaкo крoз прoстoр грaдимo квaлитeтнe oднoсe из пeрспeктивe дeцe, уводничар    
16:40-17:00 Уводно излагање:
Прoф. др Живкa Крњaja:      Грaђeњe oднoсa крoз зajeдничкo учeшћe дeцe и oдрaслих у вртићу,  уводничар
17:00-17:30 Дискусија
17:30-18:00 Пауза
18:00-18:05 Извештај програмског одбора за преглед и одабир радова,
Весна  Нушић, васпитач, члан  Програмског одбора, излагач
18:05-18:10 Представљање програмских активности,  Тамара Ћирић, потпредседник Савеза удружења васпитача Србије, излагач

18:10-18:20
Вече  васпитача, Љиљана Тодоровић
председник  Скупштине  Савеза удружења васпитача Србије, излагач  
18:20-19:00 Договори   модератора и презенатора о презентовању радова
 – преузимање  ИД картица за присуство презентацијама  радова у  петак.
ПЕТАК    15. 04. 2022. паралелне сесије       09:00  до 13:30
09:00 -13:30   Презентације  радова  васпитача  и стручних  тимова  предшколских  установа 
13:40 -14:00 ИСПРЕД   ПРОСТОРА  за  презентовање,преузимање  ИД картица за присуство презентацијама  радова у суботу
 13:30-15:30    ручак
16:00 -19:30  Паралална  поподневна догађања Пет  сесија  презентовања радова предшколских установа Србије и из окружења
Од  20:30 Вечерња   догађања  
Дан  васпитача – ретроспектива умења васпитача
1.сесија:   ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА (ПЕРСПЕКТИВА ОДРАСЛИХ) У ЗАЈЕДНИЦИ УЧЕЊА
Модератор:
Марија Шћепановић  

09:00-09:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:10-09:30 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ   Тим- Предшколска установа ,,Чика Јова Змај“ Пирот
09:30-09:40 дискусија  
09:40-10:00 ЗАЈЕДНО У ГРАЂЕЊУ ОДНОСА Тим- Предшколска установа „Звездара“ Београд
10:00-10:10 дискусија  
10:10-10:30 УКЉУЧИВАЊЕ РОДИТЕЉА И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У  ПОКРЕТАЊЕ ПРОЈЕКТА„ЛАЛИЦЕ ЗА БАНАНИЦЕ“- Тим- Предшколска установа „Вера Гуцуња“ Сомбор
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА СА ДРУГИМА = ЖИВОТ ДЕТЕТА У ДРУШТВУ Тим- Основне школе ,,Вук Караџић“, Крњево, и,,Други шумадијски одред“, Марковац, ИО Ракинац
11:30-11:40 дискусија  
11:40-13:00 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
13:00-13:30 Закључци сесије, модератор  
2.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА (ПЕРСПЕКТИВА ОДРАСЛИХ) У ЗАЈЕДНИЦИ УЧЕЊА
Модератор: Мирјана  Петровић

09:00-09:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:10-09:30 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДСТИЦАЈ  ПРОМЕНА У ВАСПИТНИМ  ГРУПАМА Тим- Предшколска установа  „Нада Наумовић“, Крагујевац
09:30-09:40 дискусија  
09:40-10:00 ДА ЛИ РАЗУМЕМО – ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ ? (Дилеме у грађењу односа партнерства са породицом) Тим- Предшколска установа ‘’Игралиште’’,Земун
10:00-10:10 дискусија  
10:10-10:30 ИСКУСТВА ЗАЈЕДНИЦЕ ВАСПИТАЧА  У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ  НОВИХ  ОСНОВА ПРОГАМА Тим- Предшколска установа „Радост“,
 Нови Бановци
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДСТИЦАЈ  ПРОМЕНА ВАСПИТНО-ОБРАЗВОВНЕ ПРАКСЕ Тим- Предшколска установа ,,Олга Јовичић-Ритаʼʼ Краљево
11:30-11:40 дискусија  
11:40-13:00 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
13:00-13:30 Закључци сесије, модератор  
3.сесија:  ПРОСТОР У ФУНКЦИЈИ ГРАЂЕЊА ОДНОСА
Модератор: Весна Нушић

09:00-09:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:10-09:30 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ДЕЦЕ И ВАСПИТАЧА У ПРОМЕНИ ПРОСТОРА ЗА ИГРУ Тим- Предшколска установа „Врачар“, Београд
09:30-09:40 дискусија  
09:40-10:00 ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ДЕЦЕ, ПОРОДИЦА И ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦЕ У ПРОЈЕКТУ „Двориште,, Тим-Предшколска установа „Нашедете“,Врање
10:00-10:10 дискусија  
10:10-10:30 ЈА САМ УМЕТНИК- грађење односа на релацији дете-дете, дете-васпитач и васпитач-родитељ Тим- Предшколска установа  ,,Ђурђевдан“, Крагујевац
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА У ФУНКЦИЈИ  ГРАЂЕЊА ОДНОСА КРОЗ ДЕЧЈУ ИГРУ Тим- Предшколска установа „Чукарица“Београд
11:30-11:40 дискусија  
11:40-13:00 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
13:00-13:30 Закључци сесије, модератор  
4.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕТЕТА
Модератор: Нела
Дујић    

09:00-09:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:10-09:30 УВАЖАВАЊЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕТЕТА И ПРОМЕНЕ У ГРАЂЕЊУ ОДНОСА У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ Тим- Предшколска установа “Бамби“ Лозница
09:30-09:40 дискусија  
09:40-10:00 BРТИЋ КАО МЕСТО ЗА ОСНАЖИВАЊЕ ОДНОСА Тим- Предшколска установа „Дечји дани“
Стари град,  Београд
10:00-10:10 дискусија  
10:10-10:30 УЧИМО И РАСТЕМО ЗАЈЕДНО-ПОДРШКА ВРШЊАЧКОМ ПОВЕЗИВАЊУ Тим- Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 ИГРЕ ВОДОМ КАО ПОДСТИЦАЈ  ГРАЂЕЊА ОДНОСА У ВРШЊАЧКОЈ ГРУПИ Тим- Предшколска установа „Наше дете“ ,Врање
11:30-11:40 дискусија  
11:40-13:00 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
13:00-13:30 Закључци сесије, модератор  
5.сесија:  ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ГРАЂЕЊА ОДНОСА
Модератор: Слађана  Драшковић

09:00-09:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:10-09:30 ГРАЂЕЊЕ  ОДНОСА УЗ УПОТРЕБУ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА Тим- Предшколска установа  ,,11. април“
Нови Београд
09:30-09:40 дискусија  
09:40-10:00 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА СА ПОРОДИЦОМ ПУТЕМ ОНЛАЈН КОМУНИКАЦИЈЕ Тим- Предшколска установа ,,Радост“, Чачак
10:00-10:10 дискусија  
10:10-10:30 ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ГРАЂЕЊА ОДНОСА КРОЗ ДЕЧЈУ  ИГРУ: ПРИЧА ДВА ВРТИЋА Тим- Предшколска установа „Чукарица“ Београд
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 НАША ДИГИТАЛНА СОБА – КУЛТУРА КОРИШЋЕЊА ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ГРАЂЕЊУ ОДНОСА У ВРТИЋУ Тим- Предшколаска установа
„Ђулићи“ , Зајечар
11:30-11:40 дискусија  
11:40-13:00 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
13:00-13:30 Закључци сесије, модератор  
6.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Модератор: Тијана Боговац

09:00-09:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:10-09:30 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ   ПРОЈЕКАТ „УЗГАЈИВАЧИ“ Тим- Предшколска установа ”Вукица Митровић” Лесковац
09:30-09:40 дискусија  
  09:40-10:00 ПРИМЕР ГРАЂЕЊА ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКАТ  „КАКО СЕ ПИШЕ ПЕРОМ“? Тим- Предшколска установа  „Радосно детињство“,
Нови Сад
10:00-10:10 дискусија  

10:10-10:30
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП „АЛОЈА ВЕРА – КРАЉИЦА ЛЕКОВИТИХ БИЉАКА“ Тим- Предшколска установа „Врачар“, Београд
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ РАЗВИЈАЊЕ ПРОЈЕКТА ,,ЈЕДАН МАЛИ ПТИЋ ДОЛЕТЕО У ВРТИЋ“ Тим- Предшколска установа ,,Ђурђевдан“, Крагујевац
11:30-11:40 дискусија  
11:40-13:00 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
13:00-13:30 Закључци сесије, модератор  
7.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Модератор: Марија
  Старчевић

09:00-09:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор

09:10-09:30
,,ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ РАЗВИЈАЊЕ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА У ТЕМИ ПРОЈЕКТА ЕГИПАТ“ Тим- Предшколска установа“ Љубица Вребалов” Пожаревац
09:30-09:40 дискусија  
09:40-10:00 РАЗВИЈАЊЕ ТЕМЕ ПРОЈЕКТА „НАШ РЕСТОРАН ЗВЕЗДИЦА“ Тим- Предшколска установа „Звездара“ Београд
10:00-10:10 дискусија  

10:10-10:30

ИЗАЗОВИ У ГРАЂЕЊУ ОДНОСА  
Тим- Предшколска установа ,,Влада Обрадовић Камени’’, Пећинци
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:10 пауза  

11:10-11:30
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА СА ПОРОДИЦОМ ПРОЈЕКАТ „ОСЕТИ ЧАРИ ПУТОВАЊА“ Тим- Предшколска установа „Чика Јова Змај“, Смедеревска Паланка
11:30-11:40 дискусија  
11:40-13:00 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
13:00-13:30 Закључци сесије, модератор  
8.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Модератор: Гордана Лазаревић

09:00-09:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:10-09:30 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКАТ „МАГИЧНА СЛИКА“ Тим- Предшколска установа „Јелица Обрадовић“ Младеновац
09:30-09:40 дискусија  
09:40-10:00 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКАТ „МОЈ КУЋНИ ЉУБИМАЦ“ Тим- Предшколска установа „Драгољуб Удицки“, Кикинда
10:00-10:10 дискусија  
10:10-10:30 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРИКАЗ   ПРОЈЕКТА   „ПЕШЧАНИК“ Тим- Предшколска установа „Моје детињство“, Чачак
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА У ЗАЈЕДНИЦИ ВРШЊАКА МИОДРАСЛИХ „ПУТУЈЕМО…У ИТАЛИЈУ“ Тим- Предшколска установа
„Бошко Буха“, Врбас
11:30-11:40 дискусија  
11:40-13:00 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
13:00-13:30 Закључци сесије, модератор  
13:30-15:30 Пауза за ручак

16:00-19:30 –  Паралелне сесије    тимова предшколских  установа Републике Србије и тимова  и земаља у окружењу

1.сесија:  ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КАО ОСЛОНАЦ У ГРАЂЕЊУ ОДНОСА
Модератор: Тијана  Боговац

16:00-16:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
16:10-16:30 ПЛАТФОРМА „УМРЕЖИ СЕ“ – ПОДРШКА ЗАПОСЛЕНИМА У  ВО РАДУ  У  ЈАЧАЊУ КОМПЕТЕНЦИЈА  И ГРАЂЕЊУ ОДНОСА Тим- Предшколска установа „Радосно детињство“
Нови Сад
16:30-16:40 дискусија  
16:40-17:00 РАЗУМЕВАЊЕ ОДНОСА – ПРЕДУСЛОВ ГРАЂЕЊА КВАЛИТЕТНИХ ОДНОСА
 (eTwinnig  платформа за сарадњу)
Тим- Предшколска установа „Наша радост“ Суботица
17:00-17:10 дискусија  
17:10-18:40 ДИСКУСИОНИ БЛОК –Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
18:40-19:00 Закључци сесије, модератор  
2.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕТЕТА
Модератор: Мирјана Петровић и Весна Нушић

16:00-16:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
  16:10-16:30 ЛУТКА – МОЈ МАЛИ ВЕРНИ ПРИЈАТЕЉ Тим- Предшколска установа ЈОУДГ „11 Oктобар“ – Скопље
16:30-16:40 дискусија  

16:40-17:00
ЛУТКА НЕВЕНА КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА ИНТЕРПЕРСОНАЛНИХ ОДНОСА Тим- ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука
17:00-17:10 дискусија  
17.10-17:30 СВЕТ КРОЗ ДЕЧИЈЕ ОЧИ Тим- Предшколска установа „Кокиче“, Дојран
17:30-17:40 дискусија  
17:40-18:00 пауза  
18:00-19:00 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
19:00-19:30 Закључци сесије, модератор  
3.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ОДРАСЛИХ
Модератор: Марија Страчевић и Слађана  Драшковић

16:00-16:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
  16:10-16:30 СТЕПЕНИЦАМА РАЗВОЈА, НА ПОДЛОЗИ ЕМПАТИЈЕ Тим- Јавна предшколска установа „Дјечији вртић“ Гацко,  Р. Српска
16:30-16:40 дискусија  

16:40-17:00
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДСТИЦАЈ ПРОМЈЕНЕ
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ
Тим- ЈПУ ,,Загорка Ивановић“,
 Цетиње,  Црна Гора
17:00-17:10 дискусија  

17.10-17:30

ВАСПИТАЧИ И РОДИТЕЉИ КАО МИСЛЕЋИ ПРАКТИЧАРИ
Тим- Јавна установа за предшколско васпитањеи образовање дјеце
„Наша радост“ Требиње
17:30-17:40 дискусија  
17:40-18:00 пауза  
18:00-19:00 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
19:00-19:30 Закључци сесије, модератор  
4.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ДЕЧЈУ ИГРУ
Модератор: Нела  Дујић

16:00-16:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
  16:10-16:30 ЗАПЛОВИМО ЗАЈЕДНО ЉЕПОТОМ ТРЕБИШЊИЦЕ
(развијање еколошке свијести о заштити животне средине грађењем односа кроз игру)
Тим- Јавна установа за предшколско васпитањеи образовање дјеце
„Наша радост“ Требиње
16:30-16:40 дискусија  

16:40-17:00
ДЕЧИЈЕ АКТИВНОСТИ У РАДИОНИЦАМА (изградња односа кроз игру деце и васпитача) Тим- ЈОУДГ СОПИШТЕ Скопје, РС Македонија
17:00-17:10 дискусија  
17.10-17:30 СЕНЗОРНЕ ИГРАЧКЕ КАО СРЕДСТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА  КОД ДЕЦЕ Тим-Предшколска установа ,,Буба Мара“, О.А. Скопје, РС Македонија
17:30-17:40 дискусија  
17:40-18:00 пауза  
18:00-19:00 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
19:00-19:30 Закључци сесије, модератор  

ОСНАЖИ СЕ,  ПОВЕЖИ СЕ, ПРВИ ПУТ (подршка за прво презентовање рада)

5.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСАПОКРЕТАЧ ДЕЧЈЕГ РАЗВОЈА И УЧЕЊА
Модератор: Марија  Шћепановић и Гордана Лазаревић

16:00-16:20
Увод у тему – ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА, КАО ПОКРЕТАЧ ДЕЧЈЕГ РАЗВОЈА И УЧЕЊА, КРОЗ ЛУПУ РЕФЛЕКСИВНОГ ПРАКТИЧАРА Тим-Предшколска установа „Бамби“, Лозница
Оливера Дишић
16:20-16:40 ПОДРЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ ИНИЦИЈАТИВЕ КАО ВАЖНА ДИМЕНЗИЈА У ГРАЂЕЊУ ОДНОСА Тим-Предшколска установа „Вчиелка“ Бачки Петровац
16:40-17:00 ГРАЂЕЊЕ САРАДНИЧКИХ ОДНОСА КРОЗ ПРОЦЕС ИСТРАЖИВАЊА – ДИНОСАУРУСИ Тим-Предшколскаустанова „Лептирићи“ Ражањ
17.00-17:20 ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ  ПОДСТАКНУТА ПРОВОКАЦИЈОМ- ПРОЈЕКАТ,, Јабуке“ Тим-Предшколска установа ,,Наши бисери“ , Кањижа
17:20.17:40 КРОЗ ИГРУ САЗНАЈЕМ, ОТКРИВАМ, ГРАДИМ  ИДЕНТИТЕТ  И ОДНОСЕ Тим-Предшколска установа “Пчелица“, Неготин
17:40-18:00 дискусија  
18:00-18:30 пауза  
18:30-19:15 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
19:15.19:30 Закључци сесије, модератор  

СУБОТА    16. 04. 2022. паралелна сесије   од 09:00-13:30     

1.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА (ПЕРСПЕКТИВЕ ОДРАСЛИХ) У ЗАЈЕДНИЦИ УЧЕЊА
Модератор: Марија Шћепановић

09:00-09:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор

09:10-09:30

ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА “ПРИЧАО МИ МОЈ ДЕКА”
Тим- Предшколска установа „Влада Обрадовић Камени”, Пећинци
09:30-09:40 дискусија  
09:40-10:00 ДЕЦА – ИНИЦИЈАТОРИ ОСТВАРИВАЊА ПАРТНЕРСТВА СА ПОРОДИЦОМ Тим- Предшколска установа „Наша радост“, Смедерево
10:00-10:10 дискусија  

10:10-10:30
ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ У РАЗВИЈАЊУ ПРОЈЕКТА  „Пут меда од ливаде до наше трпезе“  Тим- Предшколска установа „8.септембар“, Димитровград
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 ГРАЂЕЊЕ ПАРТНЕРСКОГ ОДНОСА РАДИ СТИЦАЊА ФУНКЦИОНАЛНОГ ЗНАЊА У ВРТИЋУ Тим- Предшколска установа „Дечја радост“, Бабушница
11:30-11:40 дискусија  
11:40-13:00 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
13:00-13:30 Закључци сесије, модератор  
2.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА (ПЕРСПЕКТИВЕ ОДРАСЛИХ) У ЗАЈЕДНИЦИ УЧЕЊА
Модератор: Мирјана Петровић

09:00-09:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
  09:10-09:30
ПРИЛИКЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОДНОСА
Тим- Предшколске  установе  „Пава Сударски“,Нови  Бечеј и „Перка Вићентијевић“, Обреновац
09:30-09:40 дискусија  
09:40-10:00 СТРАТЕГИЈЕ ВАСПИТАЧА У ГРАЂЕЊУ ОДНОСА Тим- Предшколска установа „Моје детињство“, Чачак
10:00-10:10 дискусија  
10:10-10:30 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСАУ ИЗМЕЊЕНИМ УСЛОВИМА ВО ПРАКСЕ Тим- Предшколска установа „ Бошко Буха“ Врбас
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 УЛОГА ВАСПИТАЧА У ГРАЂЕЊУ ОДНОСА ТОКОМ ЗАЈЕДНИЧКОГ РАЗВИЈАЊА ПРОГРАМА Тим-Предшколска установа „Бамби“, Кула
11:30-11:40 дискусија  
11:40-13:00 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
13:00-13:30 Закључци сесије, модератор  
3.сесија:  ПРОСТОР У ФУНКЦИЈИ  ГРАЂЕЊА  ОДНОСА
Модератор: Весна  Нушић

09:00-09:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:10-09:30 ОБОГАЋИВАЊЕ ПРОСТОРА КАО ПОДСТИЦАЈА У РАЗВИЈАЊУ КВАЛИТЕНИХ ОДНОСА У ГРУПИ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „ВРЕМЕПЛОВ“ Тим- ЈПУ „Пчелица“ Ниш
09:30-09:40 дискусија  
09:40-10:00 У ДВОРИШТУ СМО СЕ ИГРАЛИ И РАДИЛИ,
ОДНОСЕ МЕЂУСОБНО И СА ДРУГИМА ГРАДИЛИ
Тим- Предшколска установа „Чукарица“, Београд
10:00-10:10 дискусија  
10:10-10:30 ИНСПИРАТИВНА СРЕДИНА КАО ПОДСТИЦАЈ ЗА ИСТАЖИВАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА Тим- Предшколска установа “Наше дете“, Врање
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 ПОДСТИЦАЈНА СРЕДИНА КАО ИЗВОР  ГРАЂЕЊА ОДНОСА Тим- Предшколска установа „Радосно детињство“ Н. Сад
11:30-11:40 дискусија  
11:40-13:00 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
13:00-13:30 Закључци сесије, модератор  
4.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕТЕТА
Модератор: Нела  Дујић

09:00-09:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:10-09:30 КРОЗ ЛАВИРИНТ ДО ГРАЂЕЊА ОДНОСА Тим- Предшколска установа „Дечји дани“, Београд
09:30-09:40 дискусија  
09:40-10:00 ПОДРШКА ДОБРОБИТИ ДЕЦЕ КРОЗ ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА Тим- Предшколска установа „ Бошко Буха“ Врбас
10:00-10:10 дискусија  
10:10-10:30 ТРИ СЛИКЕ ПРАКСЕ ГРАЂЕЊА ОДНОСА СТАРИЈЕ   ГРУПЕ ВРТИЋА БАЈКА Тим- Предшколска установа „Чукарица“ Београд
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 УВАЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ ПЕРСПЕКТИВЕ У ПРОЦЕСУ ГРАЂЕЊА ОДНОСА Тим- Предшколска установа „Звездара“ Београд
11:30-11:40 дискусија  
11:40-13:00 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
13:00-13:30 Закључци сесије, модератор  
5.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕТЕТА
Модератор: Слађана  Драшковић

09:00-09:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:10-09:30 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА – ОД УВЕРЕЊА, ВРЕДНОСТИ ДО РЕАЛНЕ ПРАКСE Тим- Предшколска установа „Врачар“, Београд
09:30-09:40 дискусија  
09:40-10:00 КОРАК ПО КОРАК У ПРОМЕНИ ОДНОСА У НАШОЈ  ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОЈ  ПРАКСИ“ Тим- Предшколска установа „Бамби”, Лозница
10:00-10:10 дискусија  
10:10-10:30 РАЗВИЈАЊЕ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА У ВРТИЋУ „ДУНАВСКО ОБДАНИШТЕ“ Тим- Предшколска установа „Дечји  дани“, Београд
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА СА ПОРОДИЦОМ Тим-Предшколска установа:“ Чика Јова Змај“ См.Паланка
11:30-11:40 дискусија  
11:40-13:00 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
13:00-13:30 Закључци сесије, модератор  
6.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Модератор: Тијана Боговац

09:00-09:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:10-09:30 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРИМЕР ЕКОЛОШКОГ   ПРОЈЕКТА Тим- Предшколска установа „Врачар“, Београд
09:30-09:40 дискусија  
09:40-10:00 КАКО СМО ГРАДИЛИ ОДНОСЕ ТОКОМ ПРОЈЕКТА Тим- Предшколска установа „Нада Нумовић“ Крагујевац
10:00-10:10 дискусија  
10:10-10:30 ЗАЈЕДНИЧКО ЖИВЉЕЊЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ  У ВРТИЋУ Тим- Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 ОД ИГРЕ ДО САЗНАЊА – ПРОЈЕКАТ „ПЕЋИНА“ Тим- Предшколска установа “Наше дете“, Врање
11:30-11:40 дискусија  
11:40-13:00 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
13:00-13:30 Закључци сесије, модератор  
7.сесија: ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Модератор: Марија Страчевић

09:00-09:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:10-09:30 РАМОМ“  КРОЗ ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА И РЕАЛНОГ ПРОГРАМА У ВРТИЋУ (упознавање са рамском тврђавом) Тим- Предшколска установа „Љубица Вребалов“,   Пожаревац
09:30-09:40 дискусија  
09:40-10:00 КОРИШЋЕЊЕ  РЕСУРСА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Тим- ППУ  “РСД  Бајка“, Нови  Београд
10:00-10:10 дискусија  
10:10-10:30 КАКО СМО ГРАДИЛИ ОДНОСЕ У ПРОЈЕКТУ “МАЛИ ГРАДИТЕЉИ” Тим- Предшколска установа „Радосно детињство“ Н. Сад
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  „ВИТЕШКА ШЕТЊА КРОЗ СРЕДЊИ ВЕК“ Тим- Предшколска установа ,,11.април“  Нови Београд
11:30-11:40 дискусија  
11:40-13:00 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
13:00-13:30 Закључци сесије, модератор  
8.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Модератор: Гордана  Лазаревић

09:00-09:10
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор
09:10-09:30 ИГРЕ И ПЛАНИРАНЕ СИТУАЦИЈЕ УЧЕЊА КАО ПОДСТИЦАЈ  ГРАЂЕЊА ОДНОСА Тим- Предшколска установа „Радосно детињство“ Н. Сад
09:30-09:40 дискусија  

09:40-10:00
ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА У ФУНКЦИЈИ ГРАЂЕЊА ОДНОСА Тим- Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“,  Пожега
10:00-10:10 дискусија  
10:10-10:30 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКАТ „ ПИСМО“   Тим- Предшколска установа „Наша радост“, Смедерево
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:10 пауза  

11:10-11:30
ГРАЂЕЊЕ ПАРТНЕРСТВА СА ПОРОДИЦОМ – ПОТРАГА ЗА БЛАГОМ Тим- Предшколска установа “Јелица Станивуковић Шиља“,   Шид
11:30-11:40 дискусија  
11:40-13:00 ДИСКУСИОНИ БЛОК – Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања  Водитељ модератор
13:00-13:30 Закључци сесије, модератор  
  НЕДЕЉА, 17. 04. 2022.                    Завршни део      09:30 до 14:00      

09:30-10:45 Обједињени  извештаји  модератора
10:45-11:15 Обједињени извештај организације сусрета -евалуација
11:15-11:45 Подела Уверења учесницима скупа
11:45-12:45 Подела  потврда ауторима/презентаторима
12:45-13:30 Подела похвалница тимовима предшколских установа
13:30-14:00 Затварање  скупа, Слободанака Радосављевић, председник Управног одбора, Савез удружења васпитача Србије