Сусретање васпитача „ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“

By | 16. September 2023.

ПРОГРАМ  AКTИВНOСTИ

Сусретање  васпитача
 „ЈЕДАН  ДАН  У ВРТИЋУ“
АУТЕНТИЧНЕ СИТУАЦИЈЕ У ВРТИЋУ И ВАН ЊЕГА КАО ПОКРЕТАЧ ИГРЕ И ИСТРАЖИВАЊА Врњачка Бања –  20/22.10.2023.год.

Програмски одбор:

1.  Слободанка Радосављевић, васпитач, председник, Савез  удружења  васпитача Србије, Смедерево

2. Марија Шћепановић,  председник, васпитач, установа за децу „ Нада Наумовић“,  Крагујевац
3. Тијана Боговац, дипломирани педагог, предшколска установа „Чукарица“ Београд
4. Марија  Старчевић, директор,  дипломирани педагог,  предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана

5. Нела Дујић,  мастер васпитач, васпитач, предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци

6. Марина Аризановић, васпитач,  координатор за посебне програме и културну и јавну делатност,  предшколска  установа „Вукица Митровић“ , Лесковац
7. Весна Нушић, васпитач,  самостални педагошки саветник Предшколска установа „Наше дете“, Врање

Организациони одбор:  
                                                

Слободанка Радосављевић   председник Управног одбора Савеза  удружења  васпитача Србије

Слађана  Драшковић председник Скупштине  Савеза удружења  васпитача Србије

Ана  Штерјоска   секретар Савеза удружења  васпитача Србије

Далиборка Месар    потпредседник Савеза удружења  васпитача Србије


ПЕТАК,   20. 10. 2023.
Регистрација учесника, Пленарни
део, до 15:30  – 18:15  причаонице 1
  16:00 -16:10 *Слободанка  Радосављевић, председник  Управног одбора Сaвеза удружења васпитача Србије *Љиљана Маролт, руководилац  Групе за предшколско васпитање и образовање, министарства просвете–поздравна реч

16:10-16:30
Биљана  Којовић, кординатор компоненте 2 пројекта инклузивно ПВО: Резултати подршке унапређењу квалитета кроз пројекат Инклузивно предшколско васпитање и образовање, уводничар 

16:30-16:50
Сузана Симоновић , директор и тим предшколске установе „Моје детињство“ Чачак  
Приказ једног дана у вртићу у центру кластера предшколска установа „Моје детињство “ Чачак


16:50-16:55
Сузана Симоновић , директор предшколске установе „Моје детињство “ Чачак
Предствљање улоге супервизора (Прoцeњивaње  праћењем  презентација приказа   дoбрe прaксe –како протиче ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ   кроз; учeњe из искуствa других, рaзмeну искустaвa, oтвoрeнoст у дискусији, пoдршку и пoмoћ у рeшaвaњу  прoблeмa, рaзвиjaњe  нових oднoсa и повратна информације о врeднoсти  размене стручних знања и подршци  професионалном развоју), излагач

16:55-17:00  
Марија Шћепановић, васпитач, председник  Програмског одбора, модератор, излагач
Евалуација  програмског одбора –модератора сесија (осврт на утиске са            предходних скупова)
17:00.17:05 Представљање програмских активности,  Слађана  Драшковић, председник Скупштине Савеза удружења васпитача Србије, излагач
17:05 -18:00 Паралелене  причаонице:
 „Рефлексивна размена (промена и развој)1“ водитељи модератори
18:00- 18: 15 Закључци – модератори, водитељи

СУБОТА  21.10.2023.       паралелне  сесије тимова предшколских  установа


1.сесија:  ИГРЕ У МОМ ВРТИЋУ-
– подршка игри кроз богаћење искустава и равноправно учешће деце и одраслих

Модератор: Марија  Шћепановић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор

09:40-10:00
ИГРЕ ПРИРОДНИМ МАТЕРИЈАЛИМА Тим-Предшколска установа
“Чика Јова Змај”, Пирот
10:00-10:10 ДИСКУСИЈА  

10:10-10:30
АУТЕНТИЧНА СИТУАЦИЈА КАО ПОКРЕТАЧ ИГРЕ И ИСТРАЖИВАЊА Тим- Предшколска установа „11. април“ Нови Београд
10:30-10:40 ДИСКУСИЈА  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 ФИЗИЧКА СРЕДИНА КАО ПОДСТИЦАЈ ЗА ИГРУ Тим-Предшколска установа  „Наша радост“, Смедерево
11:30-11:40 ДИСКУСИЈА  
11:40-12:00 АУТЕНТИЧНЕ СИТУАЦИЈЕ У ВРТИЋУ „ИГРАЛИШТЕ“ Тим- ППУ ,,Игралиште” Земун
12:00-12:10 ДИСКУСИЈА  
12:10-13:30 Причаоница:
„Рефлексивна размена (промена и развој)2“.
Водитељ-модератор
13:30-14:00 Закључци сесије  модератор

2.сесија:  АНГАЖОВАЊЕ ДЕЦЕ-
МОГУЋНОСТ ИЗБОРА
– подршка компетенцијама које

дете стиче и развија

Модератор: Тијана  Боговац

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор

09:40-10:00
АНГАЖОВАЊЕ ДЕЦЕ ТОКОМ ЈЕДНОГ ДАНА У ВРТИЋУ Тим-Предшколска установа
“Чукарица “ Београд
10:00-10:10 ДИСКУСИЈА  

10:10-10:30
ИНИЦИЈАТИВА ДЕЦЕ КАО ПОДСТИЦАЈ ГРАЂЕЊА  ОДНОСА Тим- Предшколска установа „Пионир“ Јагодина
10:30-10:40 ДИСКУСИЈА  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 РЕАЛИЗАЦИЈА ИНИЦИЈАТИВЕ  ДЕЦЕ КАО ПОДРШКА ГРАЂЕЊУ  КУЛТУРЕ ВРТИЋА Тим- ППУ ,,РСД Бајка“
Нови Београд
11:30-11:40 ДИСКУСИЈА  
11:40-12:00 ПОДРШКА РАЗВОЈУ КОМПЕТЕНЦИЈА ДЕЦЕ У  ЕКО ВРТИЋУ ,,БАМБИ” Тим- ЈПУ ,,Бамби” Тиват ЦРНА ГОРА
12:00-12:10 ДИСКУСИЈА  
12:10-13:30 Причаоница:
„Рефлексивна размена (промена и развој)2“.
Водитељ-модератор
13:30-14:00 Закључци сесије  модератор

3.сесија:  ОТКРИВАЊЕ
ИСТРАЖИВАЊЕМ –ПОДРЖАВАЊЕ ИДЕЈА ДЕЦЕ
–подстицање и подршка дечје иницијативе и избора

Модератор: Нела Дујић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор

09:40-10:00
ЗАЈЕДНИШТВО ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ –  АУТЕНТИЧНЕ  СИТУАЦИЈЕ У ВРТИЋУ И ВАН ЊЕГА Тим-Предшколска установа
“Чика Јова Змај”, Пирот
10:00-10:10 ДИСКУСИЈА  

10:10-10:30
ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА КАО МЕСТО УЧЕЊА Тим- Предшколска установа „Полетарац“ ,  Стара Пазова
10:30-10:40 ДИСКУСИЈА  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 ЗАЈЕДНИШТВО СА ПОРОДИЦОМ У УРЕЂЕЊУ ДВОРИШТА Тим-Предшколска установа  „Пионир“ Јагодина
11:30-11:40 ДИСКУСИЈА  
11:40-12:00 РЕСУРСИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАО ПОКРЕТАЧ ГРАЂЕЊА ОДНОСА Тим-Предшколска установа „Невен“ Кладово                 
12:00-12:10 ДИСКУСИЈА  
12:10-13:30 Причаоница: „Рефлексивна размена (промена и развој)2“. Водитељ-модератор
13:30-14:00 Закључци сесије  модератор
4.сесија: ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ РАДУ
развијање пројеката и тема смислених деци
Модератор: Весна
Нушић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесије модератор

09:40-10:00
ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ НА ПРИМЕРУ ПРОЈЕКТА ,,КАКО СЕ ПОСТАЈЕ МУЗИЧАР? Тим-Предшколска установа
„Радосно детињство“, Нови Сад
10:00-10:10 ДИСКУСИЈА  

10:10-10:30
АУТЕНТИЧНА СИТУАЦИЈА КАО ПОДСТИЦАЈ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ Тим- Предшколска установа „ Каја“ Љиг
10:30-10:40 ДИСКУСИЈА  
10:40-11:10 пауза  
11:10-11:30 ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА КАО МЕСТО ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂЕЊА ОДНОСА Тим-Предшколска установа „Весело детињство“ Рашка
11:30-11:40 ДИСКУСИЈА  
11:40-12:00 ГРАЂЕЊЕ ПАРТНЕРСТВА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КАО ОСНОВ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ПРОГРАМА Тим-Предшколска установа „Полетарац“ ,
Стара Пазова
12:00-12:10 ДИСКУСИЈА  
12:10-13:30 Причаоница:
„Рефлексивна размена (промена и развој)2“.
Водитељ-модератор
13:30-14:00 Закључци сесије  модераторНЕДЕЉА 22. 10. 2023.               Паралелене  радионице – евалуација
  09:30-10:30 Реч учесника-утисци са сесије Реч модератора-утисци са сесије Подела Уверења учесницима скупа – медијаториПодела  потврда ауторима/презентаторимаПодела похвалница тимовима предшколских установа
ПЛЕНАРНО          Завршни део    

10:30-10:40 Извештај супервизора
10:40-10:50 Обједињени извештај организације сусрета – координатори – евалуација
10:50-11:00 Обједињена завршна реч модератора
11:00-11:10 Затварање скупа, Слободанака Радосављевић, председник Управног одбора, Савез удружења васпитача Србије


У ЗДРАВЉУ И РАДОСТИ
ДО СЛЕДЕЋЕГ СУСРЕТАЊА ВАСПИТАЧА !

ВАШ
САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ