Заједнички-обједињени извештај медијатора

By | 17. December 2009.

На XIV стручним  сусретимa  „ВАСПИТАЧИ–ВАСПИТАЧИМА“,  ЗЛАТИБОР, 2009., прeзентовано је  30 радова распоређених у 10 група   по   3  презентације у преподневном термину  и 5 радова у поподневном термину, који су били изузетно добро  посећени, како од стране васпитача, тако и од стране гостију.мр Желимир Попов, поздравио је традиционални скуп васпитача

Већина презентација  је одржана  у  затвореном  простору,  прем  да  ни  отворени  простор није отежавао рад.

Запажања медијатора по групама  су изражена  похвалама  у  односу  на  начин  презентовања  радова  и у  односу на  начин  праћења  презентација. Позитивну атмосферу животно је стварала   свака група.

Као и обично, већина ствари зависила је од  нас  самих и  чињеница, да  је  потреба за  уважавањем и откривањем  саставни  део  професије  васпитач, отуда и по неко не поштовање правила. Тако су поједине групе у отвореном простору, имале додатну  презентацију „игра сенки“  које су правили „шетачи“ из простора у простор.

Физичка тешкоћа која је била евидентна  односи се на хладноћу у  неким просторима, а  која  је  превазиђена  топлотом презентованих радова.

Задовољство нам је  да   констатујемо , да  ни  масовност  није утицала  на  добар  квалитет  размене  међу васпитачима  што  и  јесте  био  циљ оваквих  сусрета !

06.12.2009.                                                                                                                                 медијатори