Monthly Archives: December 2022

ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ ПРИ ПИСАЊУ РЕЗИМЕА/РАДА

            ТЕХНИЧКИ  ПАРАМЕТРИ  ПРИ ПИСАЊУ РЕЗИМЕА/РАДА  *објашњење пример На врху  странице лево ( назив  предшколске установе, место, мејл адреса, телефон ; словима Times New Roman; Велич слова 14) Предшколска установа „Осмех“, Смедерево radovisavez@gmail.com; 062/888 38 00 Име и презиме аутора, звање, занимање, мејл адреса, телефон Лева страна (Малим словима Times New Roman; Величина слова 14)… Read More »

ПОЗИВНО ПИСМО- СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ – Кладово-хотел „ Ђердап“ од 20.04 до 23.04 2023.год.

„ „ЖИВОТ У ВРТИЋУ – ИСКУСТВА, УЧЕЊА И РАЗЛИЧИТЕ ПЕРСПЕКТИВЕ “ Доставља-ње радова    Приказ рада са резимеом   се доставља на српском језику, ћириличним  писмом (Serbian, cyrillic) искључиво електронском поштом до  10. 02. 2023. на  адресу: radovisavez@gmail.com;                фајл именовати исто као назив  рaда ! Дужина рада Радови на дату тему треба да  буду дужине  до… Read More »

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА САВЕЗА ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД 2022-2026.

Увод и образложење за израду стратегије На основу Статута  чл 6; чл 7, тачка 1, 2, 4, 5, 6, 10;  чл 10; чл 12, тачка 6  и 7;  чл 14,тачка 14;  чл 18;  Упрaвни одбор Савеза предлаже Скупштини  дугорочни програм у облику  документа СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА САВЕЗА ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД  2022-2026.  Стрегија Савеза треба да постави… Read More »

Извештај са Стручне конференције за васпитаче Тара, 01- 04. децембар 2022. год

ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДРШКА ДЕТЕТОВЕ ДОБРОБИТИ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ Тара, 01- 04. децембар 2022. год Пленарни део конференције отворила  је председница Савеза удружења васпитача Србије г-ђа Слободанка Радосављевић, која је након поздравне речи прочитала писмо др Милана Пашића, помоћника министра просвете. Уследило је уводно излагање прoф.дрЛидије Мишкељин   „Како обликујемо схватање детињства и васпитање детета“, затим… Read More »