Monthly Archives: July 2023

ТРЕЋИ КОНГРЕС СТРУЧНИХ РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ –СРПУС 17-18. јуна 2023. Филозофски факултет Београд „ПОДРШКА ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА- ОДГОВОРНОСТ ЦЕЛОКУПНОГ ДРУШТВА“

Струковна удружења у предшколској делатности у Републици Србији Савез удружења васпитача Србије Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

СТРУКОВНА УДРУЖЕЊА КАО ПОДРШКА ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА СРБИЈЕ

Слободанка Радосављевић председник Управног одбора Савез удружења васпитача Србије После одржана два конгреса  у фокусу стручних радника предшколских установа у Репубици Србији и даље остаје: СТАТУС ДЕЛАТНОСТИ, СТАТУС  СТРУЧНИХ РАДНИКА И СТАТУС СТРУКОВНИХ  УДРУЖЕЊА. СТАТУС  ДЕЛАТНОСТИ – Предшколско васпитање и образовање је језгро, темељ образовног система!   После скоро 5 година примене Основе програма предшколског васпитања… Read More »