ТРЕЋИ КОНГРЕС СТРУЧНИХ РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ –СРПУС 17-18. јуна 2023. Филозофски факултет Београд „ПОДРШКА ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА- ОДГОВОРНОСТ ЦЕЛОКУПНОГ ДРУШТВА“

By | 3. July 2023.

Струковна удружења у предшколској делатности у Републици Србији Савез удружења васпитача Србије Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије