Подршка програма

By | 4. September 2017.

КАТАЛОГ ПРОГРАМА СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

за школску 2016/2017. и 2017/2018. 

 

 

 

Савез удружења васпитача Србије подржава акредитоване програме стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора.


534
Моделовање у функцији учења и напредовања – некад и сад, подршка развоју – увек Компетенцијa: K2
Приоритети: 3

Институција

Савез удружења васпитача Србије, Смедерево, Горичка бб, 11300 Смедерево

Особа за контакт

Слободанка Радосављевић, radosnicasl@gmail.com, 026 4611545, 062 8883800

Аутори

Татјана Иванишевић Радојковић, стручни сарадник-педагог за ликовно у ПУ “11. април“, Нови Београд
 

Реализатори

Татјана Иванишевић Радојковић, стручни сарадник-педагог за ликовно у ПУ „11. април“, Нови Београд; Јелена Тришић, стручни сарадник-педагог у ПУ „11. април“, Нови Београд; Ивана Радовановић, васпитач у ПУ “Врачар“, Београд; Драгица Павковић,васпитач у ПУ „11. април“, Нови Београд; Ана Лукић, васпитач у ПУ „11. април“, Нови Београд; Снежана Бујишић, васпитач у ПУ „11. април“, Нови Београд; Бојана Ристић, дипломирани васпитач-мастер у ПУ „11. април“, Нови Београд


Општи циљеви

Повећања компетенција запослених у области ликовног васпитања, са посебним акцентом на моделовање, у циљу развијања креативног мишљења код деце, подстицања на активан стваралачки однос према околини и подршке њиховом општем развоју и учењу.
 

 

Специфични циљеви

Неговање дечијег креативног израза кроз рад са материјалима зa пластично моделовање, развијање осетљивости за ликовне проблеме и подстицање на оригиналност у њиховом решавању; Развој визуелне перцепције, фине моторике, тактилног доживљаја, осећаја за волумен и просторно компоновање код деце и подршка сигурнијем коришћењу ликовних елемената, као што су линија, облик, текстура и боја као изражајног средства детета; Оспособљавање полазника за рад са материјалима за пластично обликовање и примену новоусвојених вештина; Пружање прилике полазницима да изразе своју личну креативност у циљу бољег сагледавања подстичућих и реметилачких фактора за развој флуентности, флексибилности и дивергентног мишљења у процесу решавања ликовног проблема.
 

 

 

Теме програма

Упознавање са програмом и циљевима семинара; Представљање полазника; Упознавање са развојним значајем моделовања у раду са децом предшколског и школског узраста; Визуелна и тактилна перцепција као полазиште за обликовни и креативни развој; Линија као ликовно изражајно средство у моделовању; Облик и текстура у дводимензионалном компоновању; Облик и ритам у просторном компоновању; Анализа и синтеза облика, стилизација и представљање апстрактних појмова моделовањем; Употреба боје као ликовног изражајногсредства; Предуслови за развој креативности; Диференцијација ликовних активности; Моделовање као подршка развоју ситне моторике и визуелно моторне перцепције; Моделовање у функцији учења; Моделовање као подршка социо-емоционалном развоју детета; Моделовање у функцији неговања драмске игре код деце


Циљна група

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника 30
Трајање два дана (16 бодова)
Електронски Не
 

Цена

Цена за семинар по полазнику износи 3 000,00 РСД нето. Цена укључује: приказ активности и практичну обуку полазника током семинара, надокнаду реализаторима, путне трошкове за реализацију семинара (до100 км удаљености од Београда), потребну опрему и материјале за рад (колоритна и природна глина, приручни материјали, алат за рад, уптреба лаптопа и пројектора), писане материјалe (практикум), евалуацију и мониторинг, издавање уверења, CD са фотографијама са семинара.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

517 Физичко васпитање у вртићу + самовредновање = промене Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
Институција Савез удружења васпитача Србије, Смедерево, Горичка бб, 11300 Смедерево
Особа за контакт Слободанка Радосављевић, radosnicasl@gmail.com, 026 4611545, 062 8883800
Аутори Златко Гајић, стручни сарадик, педагог за физичко васпитање, Предшколска установа „Звездара“ Београд
Реализатори Златко Гајић, стручни сарадик, педагог за физичко васпитање, Предшколска установа „Звездара“, Београд; Ивана Рајковић Бошковић, васпитач, Предшколска установа „Звездара“, Београд
Општи циљеви Повећавање компетенција учесника за организовање физичких активности у вртићу.
Специфични циљеви Повећавање компетенција учесника за организовање вежбања физичких активности у вртићу; Повећавање компетенција учесника за организовање учења физичких активности у вртићу; Повећавање компетенција учесника за организовање покретних игара у физичким активностима у вртићу.
Теме програма Самовреновање и физичке активности у вртићу; Вежбање физичких активности у вртићу; Учење физичких активности у вртићу; Покретне игре у вртићу
Циљна група васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника 30
Трајање један дан (8 бодова)
Електронски Не
Цена 1 000,00 дин. нето хонорар и радни материјал

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

569 Кад се лутка у сцену утка Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
Институција Савез удружења васпитача Србије, Смедерево, Горичка бб, 11300 Смедерево
Особа за контакт Слободанка Радосављевић, radosnicasl@gmail.com, 026 4611545, 0628883800
Аутори Слободанка Радосављевић, васпитач, Савез удружења васпитача Србије, председник; Марија Старчевић, педагог, предшколска установа „Дечје царство“, Велика Плана, директор
Реализатори Слободанка Радосављевић, васпитач, Савез удружења васпитача Србије, председник; Марија Старчевић, педагог, предшколска установа „Дечје царство“, Велика Плана, директор
Општи циљеви Развој професионалних компетенција за унапређивање васпитано- образовне праксе упознавањем основе луткарске и сценске уметности применом иновативних метода и техника; Повећање квалитета, занимљивости и ефикасности рада и примене лутке и сцене.
Специфични циљеви Развијање комуникацијских вештина, сарадње, сценске културе и креативности; Усвајање и примена знања о луткарству, садржаја, метода и техника, примена вештина у изради игровног средства–лутке и луткарске сцене пратећи просец, а не исход; Осавремењавање рада кроз примену конкретних креативних лутака и сцене; Оспособљавање за примену луткарства у индивидуалном раду са посебним освртом на инклузију, припрему и извођење луткарског наступа, учешћa на манифестацијама, за индивидуално напредовање васпитача за израду и примену лутке у свакодневном раду кроз критичку (само)анализу примене лутке и луткарских представа предшколских група и дечјих позоришта; Подстицање на даљи самосталан рад, размену искустава, знања и умења из области луткарства.
Теме програма Основе луткарства; Историја луткарства, националне лутке; Појам лутке, Значај лутке у раду са децом; Врсте лутака и примена – модели, лутка – неограничене могућности; Појам, значај, врсте и облици сцене; Врсте сцене и примена-модели; Луткарско позориште – лутка, сцена и сценографија.
Циљна група васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника 30
Трајање два дана (16 бодова)
Електронски Не
Цена 2 000,00 динара нето по учеснику; штампани материјали: Луткарска игра, Подстицање креативне игре, Кретаивне луткарске играрије, Дете и сценска лутка, Изражајне могућности сцене; фотографије лутака: лутке на штапу, лутке на концу, папирне лутке, гињол лутке и др; скице модела сцена

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

577 Певајмо и плешимо у ритму детињства Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
Институција Савез удружења васпитача Србије, Смедерево, Горичка бб, 11300 Смедерево
Особа за контакт Слободанка Радосављевић, radosnicasl@gmail.com, 026 4611545, 062 8883800
Аутори Дијана Брусин, мастер васпитач, ПУ ,,Пава Сударски“, Нови Бечеј; Наталија Скрофанов, струковни васпитач, ПУ ,,Пава Сударски“, Нови Бечеј
Реализатори Дијана Брусин, мастер васпитач, ПУ ,,Пава Сударски“, Нови Бечеј; Наталија Скрофанов, струковни васпитач, ПУ ,,Пава Сударски“, Нови Бечеј; Жарко Апостоловић, дипломирани економиста, председник удружења ”Едукативно-креативни центар за децу и младе ТриоАрт”, Ниш; Аница Илић, дипломирани васпитач, ПУ ,,Ариље“, Ариље
Општи циљеви Циљ програма је да представи значај и ојача компетенције васпитача за применом плеса и музике у свакодневним активностима са децом кроз оптималан избор садржаја и одговарајућим техникама рада.
Специфични циљеви Понудити учесницима избор садржаја, техника и активности које ће допринети развоју интересовања за музику и плес код деце; Подстаћи васпитаче да инкорпорирају музику и плес у свакодневне активности у вртићу; Показати деци да се плесом и музиком мoже комуницирати, могу се исказати осећања; Подстаћи интеракцију унутар групе; Подстаћи укључивање родитеља у дечји свет музике и покрета.
Теме програма Музика и дете; Слободно плесање; Узрасне карактеристике деце у развоју музичких и физичких способности; Избор садржаја и технике рада; Плешимо у ритму васпитача: друштвени плес за васпитаче; Организација дечјег плеса; Врсте дечјег плеса
Циљна група васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника 30
Трајање два дана (16 бодова)
Електронски Не
Цена 3 000,00 динара; спецификација: снимљен материјал на ЦД-у – 300,00 динара, штампани материјал – 300,00 динара, уверење – 100,00 динара

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..