Праћење остваривања предшколског припремног програма

By | 1. June 2009.

Прошло  су  три  године од првог  праћења  остваривања  ППП  реализованог од  стране ваше установе.  Како  је  Савез  васпитача  заинтересован  да  прати  тај  процес  као  својеврстан  вид  потврде  професионалних  компетенција  васпитача  реализатора  ППП, то  вас  молимо да  објективно одговорите  на  постављена питања  како  бисмо имали  реалну  слику  остваривања ППП   у  свим  предшколским  установама  Србије.
Преузмите упитник за праћење ППП овде
Ваша  установа и васпитачи би требало  да , по  свом начину  праћења, сумиране податке,   врате  Савезу на  mail: vaspitaci@eunet.rs   или  председнику  окружног удружења  накасније до 15. јуна 2009. г.
Захваљујемо се на сарадњи  и  разумевању !

С поштовањем,

ВАШ
САВЕЗ

УДРУЖЕЊА   ВАСПИРТАЧА  СРБИЈЕ