Извештај комисије и медијатора за XVIII Пролећне сусрете

By | 9. May 2013.

На сусретима су презентована 42 рада из Србије и 2 из Републике Српске. ПУ Наша радост из Суботице је одустала, те рад Насмејани сунцокрет није приказан. После реализованих презентација констатујемо:

  • Презентације су у складу са наведеним подацима који су достављени на конкурсу.
  • Све презентације су имале јасне циљеве, фазе пројекта, дефинисану добробит на више нивоа.
  • Сви пројекти су настајали у дужем временском периоду.

Истичемо:

  • На овим сусретима је било више радова из области физичког васпитања и предлажемо да се ради на унапређивању овог аспекта.

Предлажемо:

  • Поред познатих приступа одређеним васпитно образовним областима, пројектима, темама, приказати иновативне методе које доприносе унапређивању васпитно образовне праксе.
  • Време предвиђено за приказ пројекта структуирати у оквиру задатог времена трајања.
  • Потребе које захтевају преструктуирање простора најавити благовремено медијаторима како би се повећала ефикасност.