ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СКУПШТИНА САВЕЗА УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ

By | 12. June 2013.

I Ванредна Скупштина Савеза удружења васпитача Србије одржана је 8. јуна 2013. у Смедереву, са следећим Дневним редом:

  1. Избор радног прeдседништва,
  2. Избор  верификационе  комисије,
  3. Избор  записничара,
  4. Разматрање  измена и допуна  Статута,
  5. Тема: „Самовредновање   и  вредновање  квалитета рада   предшколских установа“ Душица  Стојковић, просветни  саветник  Министарства просвете, науке и технолошког развој,  Школска управа Пожаревац,
  6. Разно

Након избора радног председништва, верификационе комисије и записничара, усвојене су Измене и допуне Статута, дефинисане Закључцима Управног одбора Савеза. Статут је доступан у секцији “Документи”, а можета га погледати и кликом на овај линк.

Тему “Самовредновање   и  вредновање  квалитета рада   предшколских установа” представила је Душица  Стојковић, просветни  саветник  Министарства просвете, науке и технолошког развој,  Школска управа Пожаревац.

Скупштина Савеза удружења васпитача Србије: радно председништво

Скупштина Савеза удружења васпитача Србије: радно председништво

Скупштина Савеза удружења васпитача Србије: презентација Душице Стојковић

Скупштина Савеза удружења васпитача Србије: презентација Душице Стојковић

Скупштина Савеза удружења васпитача Србије: учесници

Скупштина Савеза удружења васпитача Србије: учесници

Можете погледати и комплетан записиник са Ванредне Скупштине.