ИЗВЕШТАЈ СУПЕРВИЗОРА СА СУСРЕТАЊА ВАСПИТАЧА „ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ – РАЗВИЈАЊЕ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА“ Кладово, 14 – 16.10.2022.

By | 18. October 2022.

На сусретањима васпитача „ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ – Развијање реалног програма“, у Кладову у периоду од 14.10. – 16.10.2022.године, искуства васпитача уобличена у видео записе, сврстана су у три сесије:

I сесија – ИГРЕ У МОМ ВРТИЋУ- подршка игри кроз богаћење искустава и равноправно учешће деце и одраслих 

II сесија- ОТКРИВАМ И САЗНАЈЕМ СВАКОГ ДАНА – подршка истраживању деце кроз креирање подстицајне средине

III сесија- ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ – развијање пројеката и тема смислених деци

У пленарном делу, након инспративног обраћања председнице Савеза удружења васпитача, Слободанке Радосављевић, уследило је и обраћање Биљане Којовић, представнице МПНТР. У свом излагању, направила је осврт на досадашње активности Министарства у процесу имплементације нових Основа програма „Године узлета“, али и на резултате спроведених истраживања која показују, да је највећи помак направљен у уређењу простора, а најмањи у примени принципа у развијању теме/пројекта.

У уводној радионици„Важност принципа развијања реалног програма“, реализованој у оквиру сесија након пленарног дела, покренута су промишљања учесника о принципима нове концепције, те њиховој заступљености и видљивости у реалном програму. Она су заокружена у завршној радионици „Моја пракса у односу на принципе реалног програма“. Кроз ове радионице, поред планираних прилика за рефлексију, размену и дијалог у оквиру сесија, васпитачи, стручни сарадници и директори су такође имали прилику за оснаживање својих компетенција.

Програмски одбор је направио добар избор радова, тако да примери реалног програма осликавају теме сесија. У приказаним примерима добре праксе уочава се да се релни програм ослања на културу и структуру вртића, на његову аутентичност, особеност, суштину; принципи нове концепцију су заступљени, када су нам у фокусу, они су и јасно видљиви, преплићу се и прожимају. Видљиве суи промене у простору; простор се сагледава кроз полазишта, циљеве и принципе дефинисане новом концепцијом. Уочава се развијање креативних, иновативних решења, те истраживање начина за продубљивање игре, подржавање сарадње, заједничког учешћа, задовољство, развијање позитивне слике о себи.Деца су оснажена, компетентна, уважена, охрабрена да слободно размењују запажања, идеје, предлоге, да питају, истражују и користе разноврсне изворе сазнања.Васпитачи препознају „позив“ деце да им буду подршка како би се осигурале безбедност или успех деце. Кроз „Један дан у вртићу“ приказано је како реалан програм живи у вртићима, у свим групама, током једног дана.

Комуникација током рада у оквиру сесија била је примерена, стручна, усмерена на рефлексију, а излагачи спремни да размењују примере своје праксе и отворено говоре о својим дилемама, на компететан начин.

Добра организација скупа, као и вештине модератора сесија допринели су да атмосфера сусретања буде позитивна и пријатна, што је огледало у конструктивном дијалогу свих учесника.

Хвала на поверењу и свако добро.

Милка Симић

Директор ПУ“Нада Наумовић“ Крагујевац