Стручна конференција за васпитаче , Тара, 2022.

By | 25. October 2022.

ПРЕЛИМИНАРНИ  ПЛАН  РАДА

Организатор скупа:  САВЕЗ  УДРУЖЕЊА  ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ   

ОБЛИК СКУПА:  Конференција

НАЗИВ  СКУПА:    Стручна конференција за васпитаче

ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДРШКА ДЕТЕТОВЕ ДОБРОБИТИ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ,  Тара    2022.

МЕСТО  ОДРЖАВАЊА : Хотел „Оморика“  Тара 
Датум одржавања:  01-04.12. 2022.  

Програмски одбор:

1. Марија Шћепановић,   васпитач, установа за децу „ Нада Наумовић“,  Крагујевац
2. Марина Аризановић, васпитач,  координатор за посебне програме и културну и јавну делатност,  предшколска  установа „Вукица Митровић“ , Лесковац
3. Слободанка Радосављевић, васпитач, председник, УО Савеза  удружења  васпитача Србије, Смедерево
4.  Мирјана  Петровић, професор физичког васпитања- педагошки саветник, стручни сарадник, предшколска  установа „Пчелица“ , Ниш
5. Марија  Старчевић, директор,  дипломирани педагог,  Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
6. Нела Дујић,  мастер васпитач, васпитач, Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
7. Весна Нушић,васпитач,  самостални педагошки саветник Предшколска установа „Наше дете“, Врање

8. Тијана Боговац, дипломирани педагог, предшколска установа „Чукарица“ Београд

9.  Гордана  Лазаревић,  дипломирани васпитач, предшколска установа „ Наша радост“ Смедерево

Организациони одбор:                                                  

Слободанка Радосављевић , председник УО  Савеза  удружења  васпитача Србије
Слађана  Драшковић,
председник Скупштине Савеза удружења  васпитача Србије

Aна  Штерјоска            секретар Савезаудружења  васпитача Србије

Маја  Радујков,             потпредседник Савеза удружења  васпитача Србије
Далиборка  Месар,      потпредседник Савеза удружења  васпитача Србије

ЧЕТВРТАК,   01. 12. 2022. до 15:30   Регистрација учесника      (16:00-18:00)
 
16:00 -16:20  
Отварање конференције

 *Слободанка  Радосављевић, председник  Управног одбора Сaвеза удружења васпитача Србије *Представник  Министарства просвете, науке и технолошког развоја –поздравна реч *Представник Завода за унапређивање образовања и васпитања–поздравна реч

16:20-16:50
Уводно излагање:
“Нajчeшћe дилeмe вaспитaчa у зajeдничкoм рaзвиjaњу прoгрaмa сa дeцoм”
прoф.др  Дрaгaнa Пaвлoвић Брeнeсeлoвић,  прoф.др Живкa Крњaja, уводничари  
16:50-17:10 дискусија
17:10-17:30 Уводно излагање:
“Кaкo oбликуjeмo схвaтaњe дeтињствa и вaспитaњe дeтeтa” прoф.др Лидиja Mишкeљин уводничар
17:30-17.50 дискусија

17:50.17:55
Извештај  Програмског одбора- представљање Зборника
Слађана  Драшковић, васпитач, председник  Скупштине Савеза удружења васпитача Србије , излагач

17:55-18:00
Представљање програмских активности,  Aнa  Штeрjoскa,   секретар Савеза удружења васпитача Србије, излагач
  1.сесија:  ГРАЂЕЊЕ  ОДНОСА У ЗАЈЕДНИЦИ УЧЕЊА
Модератор: Марија  Шћепановић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија   модератор

 09:40-10:00

КАКО СМО ГРАДИЛИ НАШЕ ОДНОСЕ  
Tим- Предшколска установа „Радосно детињство“
Нови Сад
10:00-10:10 дискусија  

10:10-10:30
УТИЦАЈ КОМПЕТЕНЦИЈА ПРАКТИЧАРА НА ПРОМЕНУ ПАРАДИГМЕ У ГРАЂЕЊУ ПАРТНЕРСКИХ ОДНОСА СА ПОРОДИЦОМ Tим- Предшколска установа „Ђурђевдан“, Крагујевац
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:00 РАЗВИЈАЊЕ ОДНОСА САГЛЕДАНО КРОЗ ПРИЗМУ ПРОЈЕКНОГ УЧЕЊА Тим- Предшколска установа ,,Дечја радост” Ћуприја
11:00-11:10 дискусија  
11:10-11:40 ПАУЗА  

11:40-12:00
КАКО СМО ГРАДЕЋИ ОДНОСЕ ОСНАЖИВАЛИ СЕБЕ Тим- Предшколска установа „Вукица Митровић“ Лесковац
12:00-12:10 дискусија  

12:10-13:20
ДИСКУСИОНИ БЛОК- Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања (рад у групама) Водитељ, модератор
13:20-13:30 Закључци сесије, модератор  
  2.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕТЕТА
Модератор: Марина  Аризановић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија   модератор

 09:40-10:00
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ УЗ УВАЖАВАЊЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕТЕТА Тим- Предшколска установа  „ОлгаЈовичић – Рита“, Краљевo
10:00-10:10 дискусија  

10:10-10:30
KАКО СМО  ГРАДИЛИ И РАЗВИЈАЛИ ОДНОСЕ У ПРОЈЕКТУ “НИСМО САМИ” Тим- Предшколска установа „Радосно детињство“
Нови Сад
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:00 ПОДРШКА ДЕТЕТОВЕ ДОБРОБИТИ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ Тим- Предшколска установа “Пчелица“, Неготин
11:00-11:10 дискусија  
11:10-11:40 ПАУЗА  

11:40-12:00
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ УВАЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ ПЕРСПЕКТИВЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ,,БЕБА ЈА“ Тим- Предшколска установа
”Чукарица”, Београд
12:00-12:10 дискусија  
12:10-13:20 ДИСКУСИОНИ БЛОК- Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања (рад у групама) Водитељ, модератор
13:20-13:30 Закључци сесије, модератор  
  3.сесија:  ПРОСТОР У ФУНКЦИЈИ ГРАЂЕЊА ОДНОСА
Модератор: Мирјана  Петровић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија   модератор
 09:40-10:00 БОРАВАК У ПРИРОДИ КАО ПОЛАЗНА ТАЧКА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ДЕЦЕ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ Тим- Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“, Пожега
10:00-10:10 дискусија  

10:10-10:30
ОД ИЗАЗОВА ДО УКЉУЧЕНОСТИ КРОЗ ГРАЂЕЊЕ КВАЛИТЕТНИХ ОДНОСА Тим- Предшколска установа „Радосно детињство“
Нови Сад
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:00 ПРОМЕНЕ У ПРОСТОРУ У ФУНКЦИЈИ ГРАЂЕЊА ОДНОСА Тим- ЈПУ “Пчелица“, Ниш
11:00-11:10 дискусија  
11:10-11:40 ПАУЗА  
11:40-12:00 РАЗВИЈАЊЕ ПРОЈЕКТА  „УЧИМО ДА ГРАДИМО И ТО ДОБРО РАДИМО“ Тим- Предшколска установа „Рада Миљковић“, Деспотовац
12:00-12:10 дискусија  
12:10-13:20 ДИСКУСИОНИ БЛОК- Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања (рад у групама) Водитељ, модератор
13:20-13:30 Закључци сесије, модератор  
  4.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ИГРУ ДЕЦЕ
Модератор: Марија    Старчевић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија   модератор
 
09:40-10:00

ГРАДИМО ОДНОСЕ КРОЗ ИГРУ
Тим-предшколска установа  „Ракила Котаров Вука“ Лазаревац
10:00-10:10 дискусија  

10:10-10:30
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДРШКА ДЕТЕТОВЕ ДОБРОБИТИ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „ШТА РАДИ КУВАР?“ Тим- Предшколска установа „Влада Обрадовић – Камени“ Пећинци
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:00 ИГРА КАО НАЈБОЉА ПОДРШКА У ГРАЂЕЊУ ОДНОСА Тим- Предшколска установа „Игралиште“ Земун
11:00-11:10 дискусија  
11:10-11:40 ПАУЗА  

11:40-12:00

ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ЕКОЛОГИЈУ
Тим- ЈПУ „Загорка Ивановић“, Цетиње, Црна Гора
12:00-12:10 дискусија  
12:10-13:20 ДИСКУСИОНИ БЛОК- Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања (рад у групама) Водитељ, модератор
13:20-13:30 Закључци сесије, модератор  
  5.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Модератор:  Весна  Нушић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија   модератор
 09:40-10:00 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ РАЗВИЈАЊЕ ПРОЈЕКТА Тим- Предшколска установа  ,,Полетарац“, Оџаци
10:00-10:10 дискусија  
10:10-10:30 ПОДРШКА ДЕТЕТОВЕ ДОБРОБИТИ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „МАМУТ“ Тим- Предшколска установа „Љубица Вребалов“ , Пожаревац
10:30-10:40 дискусија  

10:40-11:00

ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП У РАДУ СА ДЕЦОМ
Тим- Дјечији вртић „ДИДИ“, Клинча села,
Република Хрватска
11:00-11:10 дискусија  
11:10-11:40 ПАУЗА  

11:40-12:00

РАЗВИЈАЊЕ ПРОЈЕКТА „ЖИВОТ ЈЕ МОРЕ“
Тим- Предшколска установа „Радосно детињство“
Нови Сад
12:00-12:10 дискусија  
12:10-13:20 ДИСКУСИОНИ БЛОК- Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања (рад у групама) Водитељ, модератор
13:20-13:30 Закључци сесије, модератор  
  6.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Модератор: Нела  Дујић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија   модератор
 
09:40-10:00
РАЗВИЈАЊЕ ПРОЈЕКТА ,,МОЈЕ УШИ ЧУЈУ“ Тим- Предшколска установа„Драгољуб Удицки“, Кикинда
10:00-10:10 дискусија  
10:10-10:30 РАЗВИЈАЊЕ ПРОЈЕКТА ,,KАРТЕ СВЕТА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МЕТА“ Тим- Предшколска установа ,,Чика Јова Змај“ Вождовац, Београд
10:30-10:40 дискусија  

10:40-11:00
ЧУВАМО ОД ЗАБОРАВА„ТРАДИЦИЈУ И ОБИЧАЈЕ“-ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА СА ЗАЈЕДНИЦОМ Тим- ЈУ за предшколско образовање и васпитање дјеце „Наша радост“ Требиње
11:00-11:10 дискусија  
11:10-11:40 ПАУЗА  
11:40-12:00 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ,,УВЕЗИВАЊЕ“ ПРОЈЕКАТА Тим- Предшколска  установа  “Бамби“ , Кула
12:00-12:10 дискусија  
12:10-13:20 ДИСКУСИОНИ БЛОК- Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања (рад у групама) Водитељ, модератор
13:20-13:30 Закључци сесије, модератор  
  7.сесија:  ГРАЂЕЊЕ  ОДНОСА ЗАСНОВАНО НА ПАРТНЕРСТВУ  СА ЗАЈЕДНИЦОМ
Модератор: Тијана  Боговац

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија   модератор
 09:40-10:00 ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ЗАСНОВАНО НА ПАРТНЕРСТВО СА ЗАЈЕДНИЦОМ Тим- Предшколска установа ,,Наши бисери“ , Кањижа
10:00-10:10 дискусија  
10:10-10:30 ПРОЈЕКАТ „ШТА СЕ МОЖЕ НАЋИ НА МАГНЕТУ ИЗ РАЧЕ?“ Тим- Предшколска установа „Наша радост“ Рача
10:30-10:40 дискусија  

10:40-11:00
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ПУТЕМ ИСТРАЖИВАЊА И ДЈЕЧИЈЕ ИГРЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „РАЗГЛЕДНИЦА МОГА ГРАДА Тим- Јавна установа за предшколско васпитање и образовање„Наша радост“ Требиње
11:00-11:10 дискусија  
11:10-11:40 ПАУЗА  

11:40-12:00
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ПОВЕРЕЊА И ЗАЈЕДНИШТВА МЕЂУ ДЕЦОМ И ОДРАСЛИМА У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ Тим- Предшколска установа „Ђулићи“, Зајечар
12:00-12:10 дискусија  
12:10-13:20 ДИСКУСИОНИ БЛОК- Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања (рад у групама) Водитељ, модератор
13:20-13:30 Закључци сесије, модератор  

С У Б О Т А,  03.12. 2022.

  1.сесија:  ГРАЂЕЊЕ  ОДНОСА У ЗАЈЕДНИЦИ УЧЕЊА
Модератор: Марија  Шћепановић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија   модератор
  09:40-10:00 ПРОМИШЉАЊЕ ПРАКТИЧАРА О ПРОМЕНАМА КРОЗ ТЕМЕ / ПРОЈЕКТЕ Тим- Предшколска установа ,,11. април“ Нови Београд
10:00-10:10 дискусија  

10:10-10:30
ВАЖНОСТ  СОЦИЈАЛНО – ИНКЛУЗИВНОГ
ОКРУЖЕЊА  ЗА ДОБРОБИТ ДЕЦЕ
Тим- Предшколска установа „Вукица Митровић“ Лесковац
10:30-10:40 дискусија  

10:40-11:00
КАКО СМО ГРАДИЛИ ОДНОСЕ КРОЗ РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДЕЛА ЗАЈЕДНИЦЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УЧЕЊА? Тим- Предшколска  установа „Раковица“, Београд
11:00-11:10 дискусија  
11:10-11:40 ПАУЗА  

11:40-12:00
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ eTwinning ПРОЈЕКАТ            “МАЛИ БАШТОВАН” (“GARDENER CHILD”) Тим- Предшколска установа  “Радосно детињство”,
Нови Сад
12:00-12:10 дискусија  
12:10-13:20 ДИСКУСИОНИ БЛОК- Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања (рад у групама) Водитељ, модератор
13:20-13:30 Закључци сесије, модератор  
  2.сесија:  ГРАЂЕЊЕ  ОДНОСА  ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕТЕТА
Модератор: Марина Аризановић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија   модератор
 
09:40-10:00
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ИЗМЕЂУ ДЕЦЕ РАЗЛИЧИТИХ УЗРАСНИХ ГРУПА Тим-предшколска установа „Перка Вићентијевић“
Обреновац
10:00-10:10 дискусија  

10:10-10:30
ЗВЕЦКАЊЕМ ДО ГРАЂЕЊА КВАЛИТЕТНИХ ОДНОСА НА МЛАЂЕМ УЗРАСТУ Тим-предшколска установа „Мајски цвет“
Велико Градиште
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:00 РАЗВИЈАЊЕ ПРОЈЕКТА ,,РАКЕТА“- УВАЖАВАЊЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕТЕТА Тим-предшколска установа  ,,11. април“ Нови Београд
11:00-11:10 дискусија  
11:10-11:40 ПАУЗА  
11:40-12:50 ДИСКУСИОНИ БЛОК- Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања (рад у групама) Водитељ, модератор
12:50-13:00 Закључци сесије, модератор  
  3.сесија:  ПРОСТОР У ФУНКЦИЈИ ГРАЂЕЊА ОДНОСА
Модератор: Мирјана  Петровић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија   модератор
 09:40-10:00 ГРАЂЕЊЕ ГРУПНОГ ИДЕНТИТЕТА КРОЗ ПРОЈЕКАТ ,,НАШЕ ЈАТО” Тим- Предшколска установа ”Чукарица”, Београд
10:00-10:10 дискусија  
10:10-10:30 СРЕДИНА КАО ПОДСТИЦАЈ У ГРАЂЕЊУ ОДНОСА ДЕЦЕ И ВАСПИТАЧА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ УЗРАСНИХ ГРУПА Тим- Предшкоска установа  ,,Олга Јовичић Рита“, Пожега
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:00 ПРОМЕНЕ  У ФИЗИЧКОМ ОКРУЖЕЊУ -ДВОРИШТЕ КАКВО МИ ЖЕЛИМО Тим- Предшколска установа ,,Вера Гуцуња“,Сомбор
11:00-11:10 дискусија  
11:10-11:40 ПАУЗА  
11:40-12:00 РАЗВИЈАЊЕ ПРОЈЕКТА „НАША ЕКОЛОШКА ПРИЧА“ Тим- Предшколска установа ,,11. април“ Нови Београд
12:00-12:10 дискусија  
12:10-13:20 ДИСКУСИОНИ БЛОК- Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања (рад у групама) Водитељ, модератор
13:20-13:30 Закључци сесије, модератор  
  4.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ИГРУ ДЕЦЕ
Модератор: Марија  Старчевић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија   модератор
 09:40-10:00 ИЗВАН ОКВИРА – ПРОМИШЉАЊЕ УЛОГЕ ВАСПИТАЧА У СУСРЕТ ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА Тим- Предшколска установа ”Чукарица”, Београд
10:00-10:10 дискусија  

10:10-10:30
ИГРА У ФУНКЦИЈИ ГРАЂЕЊА ОДНОСА ,,ИНДИЈАНСКО СЕЛО ХУА-ХУА“ Тим- Предшколска установа „Јелица Обрадовић“ Младеновац
10:30-10:40 дискусија  

10:40-11:00
ПРОШИРИВАЊЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ ,,БАЛОН-БАЛОНЧИЋ“ Тим- Предшколсла установа „Влада Обрадовић- Камени“ Пећинци
11:00-11:10 дискусија  
11:10-11:40 ПАУЗА  
11:40-12:00 ПОДРШКА ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА КРОЗ ИГРЕ У ЛЕТЊЕМ ПЕРИОДУ Тим-Предшколска установа „Мајски цвет“
Велико Градиште
12:00-12:10 дискусија  
12:10-13:20 ДИСКУСИОНИ БЛОК- Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања (рад у групама) Водитељ, модератор
13:20-13:30 Закључци сесије, модератор  
  5.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Модератор: Всна   Нушић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија   модератор
 
09:40-10:00
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА У ВРТИЋУ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „КОЛАЧИЈАДА“ Тим- Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“, Пожега
10:00-10:10 дискусија  

10:10-10:30
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДРШКА  ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА КРОЗ  РАЗВИЈАЊЕ ПРОЈЕКТА ,,СИМБОЛИ И ЗНАЦИ“ Тим- Предшколска установа ,,11. април“ Нови Београд
10:30-10:40 дискусија  
10:40-11:00 РАЗВИЈАЊЕ  ПРОЈЕКТА ,,МЕД И ЖАОКА” Тим- Предшколска установа ,,Полетарац“, Оџаци
11:00-11:10 дискусија  
11:10-11:40 ПАУЗА  

11:40-12:00
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА СА ДЕЦОМ И ПОРОДИЦОМ КРОЗ РАЗВИЈАЊЕ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА И ПРЕИСПИТИВАЊА СОПСТВЕНЕ ПРАКСЕ Тим- ЈПУ „Пчелица“ Ниш
12:00-12:10 дискусија  
12:10-13:20 ДИСКУСИОНИ БЛОК- Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања (рад у групама) Водитељ, модератор
13:20-13:30 Закључци сесије, модератор  
  6.сесија:  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Модератор: Нела  Дујић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија   модератор
 
09:40-10:00
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКАТ “ЗООЛОШКИ ВРТ” Тим- Предшколска установа”Чукарица”, Београд
10:00-10:10 дискусија  

10:10-10:30
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДРШКА ДЕЧИЈЕ ДОБРОБИТИ КРОЗ ПРОЈЕКАТ Тим- Предшколска установа „Љубица Вребалов“ Пожаревац,
10:30-10:40 дискусија  

10:40-11:00
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ  ПРОЈЕКАТ  ,,ЛОПТА“ Тим-Предшколска установа ,,Весело детињство“ Рашка
11:00-11:10 дискусија  
11:10-11:40 ПАУЗА  

11:40-12:00
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ РАЗВИЈАЊЕ  ПРОЈЕКТА ,,ЗАСТАВЕ“ Тим- Предшколска установа „Радосно детињство“
Нови Сад
12:00-12:10 дискусија  
12:10-13:20 ДИСКУСИОНИ БЛОК- Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања (рад у групама) Водитељ, модератор
13:20-13:30 Закључци сесије, модератор  
  7.сесија:  ГРАЂЕЊЕ  ОДНОСА ЗАСНОВАНО НА ПАРТНЕРСТВУ  СА ЗАЈЕДНИЦОМ
Модератор: Тијана  Боговац

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија   модератор
 
09:40-10:00
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДРШКА ДЕТЕТОВЕ ДОБРОБИТИ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ Тим- Предшколска Установа ,,Чика Јова Змај“ Вождовац, Београд
10:00-10:10 дискусија  

10:10-10:30
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПАРТНЕРСТВО СА ЗАЈЕДНИЦОМ ,,ВЕСЕЛИ ВРТИЋ“ Тим- Предшколска установа ,,Драгољуб Удицки“ Кикинда
10:30-10:40 дискусија  

10:40-11:00
ПРИЧА О ЈЕДНОЈ ЉУБИЦИ – ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА У ЗАЈЕДНИЦИ Тим- Предшколска установа „Ракила Котаров Вука“, Лазаревац
11:00-11:10 дискусија  
11:10-11:40 ПАУЗА  

11:40-12:00
ПУТ  ГРАЂЕЊА  ПАРТНЕРСКИХ  ОДНОСА  У ЗАЈЕДНИЦИ Тим-Предшколска установа „Радосно детињство“
Нови Сад
12:00-12:10 дискусија  

12:10-13:20
ДИСКУСИОНИ БЛОК- Осврт на презентације помоћу  рефлексивних питања (рад у групама) Водитељ, модератор
13:20-13:30 Закључци сесије, модератор  
  НЕДЕЉА, 04.12. 2022.                   Завршни део      09:30 до 14:00        

09:30-10:45 Обједињени  извештаји  модератора
10:45-11:15 Обједињени извештај организације конференције -евалуација
11:15-11:45 Подела Уверења учесницима скупа
11:45-12:45 Подела  потврда ауторима/презентаторима
12:45-13:30 Подела похвалница тимовима предшколских установа
13:30-14:00 Затварање  скупа, Слободанака Радосављевић, председник Управног одбора, Савез удружења васпитача Србије