Извештај са Стручне конференције за васпитаче Тара, 01- 04. децембар 2022. год

By | 5. December 2022.

ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДРШКА ДЕТЕТОВЕ

ДОБРОБИТИ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ

Тара, 01- 04. децембар 2022. год

Пленарни део конференције отворила  је председница Савеза удружења васпитача Србије г-ђа Слободанка Радосављевић, која је након поздравне речи прочитала писмо др Милана Пашића, помоћника министра просвете.

Уследило је уводно излагање прoф.дрЛидије Мишкељин   „Како обликујемо схватање детињства и васпитање детета“, затим проф.др Драгана Павловић Бренеселовић  са темом : „Девет заблуда о припреми деце за школу“ и проф.др Живка Крњаја  са темом „Најчешће дилеме васпитача у развијању реалног програма“.

Извештајпрограмскогодбораза преглед и одабир радова представила је Слађана Драшковић, васпитач, председник Скупштине Савеза удружења васпитача Србије.

Програмске  активности је представила, Ана Штерјоска, васпитач, секретар Савеза удружења  васпитача Србије.

Циљ конференције:

Јачање компетенција васпитача, мед. сестара-васпитача, стручних сарадника и директора да рефлексивно преиспитују своју праксу о значају грађења односа као подршке добробити детета у реалном програму.

У складу са темом стручне конференције  у  седам  сесија је приказано  52 рада:

I   Сесија –ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА У ЗАЈЕДНИЦИ УЧЕЊА

II  Сесија – ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕТЕТА

III  Сесија –ПРОСТОР У ФУНКЦИЈИ ГРАЂЕЊА ОДНОСА

IV  Сесија – ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ИГРУ ДЕЦЕ

V  Сесија – ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

VI  Сесија – ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

VII Сесија – ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ЗАСНОВАНО НА ПАРТНЕРСТВУ СА ПОРОДИЦОМ

Приказани радови представљају примере актуелне  праксе у различитим срединама и прилика су за сагледавање, преиспитивање и унапређивање васпитно – образовног рада кроз рефлексију сопствене праксе са нагласком на грађење  односа, подршци добробити детета и развијању реалног програма.

Након презентације радова и дискусије, уследио је  дискусиони блок под називом:  „Осврт на презентације помоћу рефлексивних питања“

Циљ дискусије: Пружање прилике практичарима да кроз хоризонталну размену и учење промишљају о пракси и праве критички осврт на основу рефлексивних питања:

КАКО СЕ У РАДУ ВИДИ ПРОЦЕС ГРАЂЕЊА ОДНОСА

ПОДРШКА ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ

РЕАЛАН ПРОГРАМ

Учесници сесија су уз помоћ рефлексивних, горе наведених  питања анализирали  приказане радове из различитих перспектива: дете, практичар, родитељ и представник локалне заједнице.

Уважена је иницијатива детета, идеје и предлози, искуства, заинтересованост, вршњачко учење. Видљиво је прихватање различитости. Дете се осећа, сигурно, безбедно и део групе, идентитет, интегритет

Активни учесник заједнице, Ангажованост детета, Активности смислене деци

Препознате су компетенције детета

Видљиво је грађење односа како у вршњачкој тако и у заједници одраслих.

Предлози за унапређивање:

Консултовати децу шта од материјала да се унесе у простор

Посматрати децу у простору, сагледати која су им места најинспиративнија

Користити сва места за игру и истраживање у вртићу и окружењу

Користити нове технологије у раду

Већи степен заједничког учешћа деце, родитеља и васпитача

Видљива је потреба за целоживотним учењем, подстицање развоја емпатије и уважавање детета као јединствене, целовите личности.

Ширење заједнице учења кроз хоризонталну размену

Уважавање дечје потребе да борави на отвореном подстичући све њихове потенцијале.

Проналажење начина за повезивање васпитног особља у подстицању сарадње са локалном заједницом у циљу проналажења места за учење.Упознавање локалне заједнице са развијањем реалног програма путем састанака, флајера, плаката, медија…Вишеструко коришћење ресурса која нуде места у локалној заједници. Деца и вртић су агенс промене у локалној заједници.Информисаност и укљученост у процес учења.

Уважавање родитеља и грађења односа поверења која их покреће да учествују у развијању програма. Самим тим родитељи препознају значај пројеката са децом.

Већи степен уважавања практичара, његове перспективе и улоге у друштву.

У петак 02.12.2022. у 17:00 сати организована је панел дискусија на тему ,,Најчешће дилеме васпитача у заједничком развијању програма са децом“ где су панелисти биле професорке са Филозофског факултета из Београда,  проф др Драгана Павловић Бренеселовић и  проф др Живка Крњаја, а модератори Слободанка Радосављевић председник Савеза удружења васпитача Србије и Марија Шћепановић председник Програмског одбора. Практичари су имали могућност да постављају питања, изнесу дилеме и добију одговоре на њих. Атмосфера је била подржавајућа и конструктивна.

У суботу 03.12.2022.год. након сесија,  реализован је дискусиони блок, а увиди практичара су:

Применићу у пракси, што сам научио/ла :

Унутрашња мотивоција је предуслов за отвореност и промене

Учење одговорности, етика, емпатија, моралност

Између повода и провокације , важно је промишљање

Јасан приказ корака развијања пројекта

Смислена повезаност корака

Важан је начин писања и презентовања рада, у циљу видљивости процеса истраживања

Различити начини укључивања локалне заједнице- непосредно или путем дигиталних компетенција

Припремљеност васпитача- истраживање васпитача у циљу развијања пројекта

Да посета локалној заједници буде смислена деци и да прати пројекат

Процес истраживања ћу посматрати из угла деце, а не кроз садржаје

Стручну конференцију је обојила подржавајућа атмосфера, отвореност за учење и размену, мотивисаност  да се дели искуство и сазнања из сопствене праксе.

У дискусијама је прихваћена улога критичког пријатеља.

Препорука за следећи стручни скуп:

Фокус у презентовању ставити на тему сусрета и представљање процеса корак по корак уз рефлексивни осврт.

Предлог теме за наредну конференцију :

ЖИВОТ У ВРТИЋУ – ИЗАЗОВИ И ОСЛОНЦИ

Модератори :

  • Марија Шћепановић
  • Марина Аризановић
  • Весна Нушић
  • Нела Дујић
  • Мирјана  Петровић
  • Тијана Боговац
  • Гордана Лазаревић
  • Слађана  Драшковић
  • Оливера  Дишић
  • Слободанка  Радосављевић, председник Савеза удружења васпитача Србије