ПОЗИВНО ПИСМО- СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ – Кладово-хотел „ Ђердап“ од 20.04 до 23.04 2023.год.

By | 29. December 2022.

ЖИВОТ У ВРТИЋУ – ИСКУСТВА, УЧЕЊА И РАЗЛИЧИТЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Доставља-ње радова   

Приказ рада са резимеом   се доставља на српском језику, ћириличним  писмом (Serbian, cyrillic) искључиво електронском поштом до  10. 02. 2023. на  адресу: radovisavez@gmail.com;                фајл именовати исто као назив  рaда !

Дужина рада

Радови на дату тему треба да  буду дужине  до 5 страна А/4,  укључујући резиме, табеле, слике  и коришћену литературу.

 

Шта треба да се види кроз радове

 

У  развијању теме, у раду треба да се види интегрисани приступ учењу на принципима  развијања реалног програма у опису:

„• ситуације у којима се деца договарају, раде заједно, помажу једни другима, слушају једни друге и надограђују идеје и предлоге

• ситуације учешћа васпитача који заједно истражује са децом, уважава и надограђује  истраживање потекло од деце, усклађује се предлозима деце у игри

• ситуације заједничког учења деце и одраслих које су проистекле из искуства које они деле, или заједничких потреба, иницијатива, или догађаја и збивања у групи и заједници у којима заједнички учествују

• ситуације у којима деца уче кроз јединство доживљаја, мисли и акције – подстакнути

 доживљајем и непосредним искуством деца испробавају, проверавају своје

 претпоставке, експериментишу и на тај начин продубљују своје разумевање и

 начине како их размењују са другима

• ситуације у којима се подржава културна и лична различитост деце и њихових

 породица и уважава интегритет сваког детета као и социјална и културна особеност

 заједнице из које дете долази

• ситуације у којима је омогућено деци да изразе своје умење, да изразе иницијативу  и преузму одговорност

• ситуације у којима деца користе различите начине симболичког изражавања
подстакнути истраживањем и богатим избором различитих материјала

• ситуације истраживања покренутог на основу иницијативе из породице детета,

 уважавање предлога потеклих из породица деце, учешће различитих учесника из

 локалног окружења који доприносе у истраживању којим се деца баве“
______
Крњаја, Ж., Павловић Бренеселовић Д., Водич за развијање теме/пројекта са децом, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд 2022.стр 55-56

Посебни критеријуми (примери праксе за учење-платформа „Пасош за учење“)

  • Процес учења аутора/васпитача током развијања реалног програма је видљив
  • Постоје описи учења или увида аутора/васпитача током процеса документовања реалног програма
  • Рад садржи питања за подстицање промишљања и рефлексије колега

Представ-љање

Аутори формулишу до три (3) кључна питања за вођење дискусије и шаљу уз рад и представљају свој рад  кроз образложења, на начин који сами одаберу  до 20 мин.

Процењивање радова

Рукописе  прегледају, одабирају  и  рецензирају чланови Програмског одбора  и само они радови  који испуњавају циљеве, и у  складу су са темом  конференције  биће прихваћени, презентовани  и објављени. Ауторима   радова које Програмски одбор  не прихвати  биће достављен одговор у писаној форми  до   25.02.2023.
Радови који су непотпуни и који не стигну у предвиђеном року НЕЋЕ СЕ ШТАМПАТИ у Зборнику

Надокнада

Надокнада  за  преглед и одабир  радова износи  2 500,00 дин по раду  коју треба уплатити  на  рачун Савеза    по добијању рачуна.

Обавеште-ње


Списак прихваћених радова биће постављен на сајт Савеза до   20.02.2023.

   22.12.2022.                   Програмски  одбор
                      Савеза   удружења  васпитача Србије