ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ ПРИ ПИСАЊУ РЕЗИМЕА/РАДА

By | 29. December 2022.
            ТЕХНИЧКИ  ПАРАМЕТРИ  ПРИ ПИСАЊУ РЕЗИМЕА/РАДА 
*објашњење пример
На врху  странице лево
( назив  предшколске установе, место, мејл адреса, телефон ;
словима Times New Roman; Велич слова 14)
Предшколска установа „Осмех“, Смедерево
radovisavez@gmail.com;
062/888 38 00
Име и презиме аутора, звање, занимање, мејл адреса, телефон
Лева страна (Малим словима Times New Roman; Величина слова 14)
Јана Перић, васпитач
vaspitac2000@gmail.com;

066/555 33 22

Назив рада
• На средини (Великим словима; Times New Roman; Величина слова 16, болдирано)


ЛУТКА У ДЕЧЈЕМ СВЕТУ

Поднаслови се пишу малим словима болдирано ТНР 12пт на почетку.

      Дете и лутка

Ø  Величина слова у тексту износи 12 пт.

Ø  Проред износи 1.15.

Ø  Све маргине су 2.5 цм.

Цитати који се преузимају  морају садржати презиме аутора и годину издања одакле су преузети цитирани садржаји. (Граорац,  2017:  55-67)
•  Напомене и легенда уносимо испод табеле и они се пишу курзивом.
Текст и бројеве у табели пишемо у Times New Roman фонту, величина фонта 10.
Слике се означавају испод приказа бројевима почев од 1. са кратким описом.
Графикони и прикази се означавају испод приказа бројевима почев од 1. са кратким описом.
• Слика до 5, графикона и таблица не у превеликом броју.
• Слике и графикони треба  да  имају нумерацију и легенде.
• Све странице морају бити нумерисане на дну у средини.
Почетак пасуса се увлачи за 1.25 цм и за нови пасус се не прескачу редови.

Опште напомене:  Текстови резимеа/радова неће бити подвргнути језичком лекторисању. Аутори сносе личну одговорност за садржај пријављених излагања и достављених резимеа радова.

Литература се пише по АПА стандарду и налази се на крају рада и у њој се наводе детаљи свих цитираних докумената или парафразираних извора. Граорац,  И. (2017). Предшколска педагогија. Београд : Завод за уџбенике.
(Презиме, Иницијал имена. (Година). Наслов. Место: Издавач.)
Литература-Интернет Граорац,  И. (2017). Предшколска педагогија. 25.априла 2018., са www.savez-vaspitaca.org.rs

(Презиме, Иницијал имена. (Година). Наслов. Преузето датум. са Интернет адресе)