ПРЕЛИМИНАРНИ ПЛАН РАДА Стручна конференција за васпитаче „ЖИВОТ У ВРТИЋУ-ИСКУСТВА, УЧЕЊА И РАЗЛИЧИТЕ ПЕРСПЕКТИВЕ “

By | 27. February 2023.

Организатор скупа: САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ

ОБЛИК СКУПА: Конференција

МЕСТО ОДРЖАВАЊА : Хотел „Ђердап“ Кладово

Датум одржавања: 20-23. 04.2023.

Програмски одбор:

1. Марија Шћепановић,   васпитач, установа за децу „ Нада Наумовић“,  Крагујевац
2. Марина Аризановић, васпитач,  координатор за посебне програме и културну и јавну делатност,  предшколска  установа „Вукица Митровић“ , Лесковац
3. Слободанка Радосављевић, васпитач, председник, УО Савеза  удружења  васпитача Србије, Смедерево
4.  Мирјана  Петровић, професор физичког васпитања- педагошки саветник, стручни сарадник, предшколска  установа „Пчелица“ , Ниш

5. Марија  Старчевић, директор,  дипломирани педагог,  Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
6. Нела Дујић,  мастер васпитач, васпитач, Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
7. Весна Нушић,васпитач,  самостални педагошки саветник Предшколска установа „Наше дете“, Врање

8. Тијана Боговац, дипломирани педагог, предшколска установа „Чукарица“ Београд

9.  Гордана  Лазаревић,  дипломирани васпитач, предшколска установа „ Наша радост“ Смедерево

Организациони одбор:                                                  

Слободанка Радосављевић , председник УО  Савеза  удружења  васпитача Србије
Слађана  Драшковић,
председник Скупштине Савеза удружења  васпитача Србије

Aна  Штерјоска          секретар Савезаудружења  васпитача Србије

Жаклина Ђурић,          потпредседник Савеза удружења  васпитача Србије

Далиборка  Месар,       потпредседник Савеза удружења  васпитача Србије

ЧЕТВРТАК,   20. 04. 2023. до 15:30   Регистрација учесника      (16:00  –  19:30)
 
16:00 – 17:00  
Отварање конференције

 *Слободанка  Радосављевић, председник  Управног одбора Сaвеза удружења васпитача Србије * Представник  Министарства просвете *Представник Завода за унапређивање образовања и васпитања

17:00-17:20
Уводно излагање:
Партнерство у вртићу-пут ка креативности Лада Маринковић, др психологије, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад, уводничар  

17:20-17:40
Уводно излагање: „Значај искуства у процесу интегрисаног учења детета предшколског узраста“Милан Миљковић,мастер педагог, асистент Академско техничких-васпитачких струковних студија , одсек Пирот, уводничар
17:40-18:30 Уводно излагање: „Живот у вртићу у складу са основама програма „Године узлета“- отпори, разумевање и примена“Сандра Бацковић, саветник – координатор, дипломирани педагог, Завод за унапређивање образовања и васпитања , уводничар  
18:30-19:00 дискусија
19:00-19:10 Извештавање о учешћу представника Савеза у НПС из области предшколског васпитања и образовања,
Љиљана Драгутиновић, представник Савеза у НПС, излагач
19:10-19:20 Извештај  Програмског одбора- представљање Зборника,
Гордана  Лазаревић, члан Програмског одбора,  излагач

19:20-19:25
KРЕАТИВНЕ  РУКОТВОРНИЦЕ,
Жаклина  Ђурић,
потпредседник Савеза удружења васпитача Србије, излагач
19:25-19:30

Представљање програмских активности,  
Далиборка  Месар,потпредседник Савеза удружења васпитача Србије, излагач

ПЕТАК,   21. 04. 2023.  ПАРАЛЕЛНЕ  СЕСИЈЕ

  2.сесија:  ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Модератор: Тијана  Боговац
09:00 -09:10 Увод  у тему и садржаје сесије        модератор
  09:10-09:30  
ВИДЉИВОСТ ТРАНЗИЦИЈЕ ВРТИЋ-ШКОЛА У РЕАЛНОМ  ПРОГРАМУ ВРТИЋА
Тим-Предшколска установа „Перка Вићентијевић“, Обреновац  и „Пава Сударски“, Нови Бечеј
09:30- 10:00   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:00 -10:20 ЗАЈЕДНИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ ДЕЦЕ, ВАСПИТАЧА И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
 „ОД РАДИЈА ДО ТЕЛЕВИЗИЈЕ“
Тим-Предшколска установа
„Бошко Буха“ Београд
10:20 -10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50 – 11:30 ПАУЗА  
11:30-11:50   ИСКУСТВА, УЧЕЊА И РАЗЛИЧИТЕ ПЕРСПЕКТИВЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ ,,ЉУЉАШКА“ Тим-Предшколска установа ,,Полетарац“ Баточина
11:50 – 12:20   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:20-12:40 СОЦИО-ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕЊЕ –
НОВЕ ПРАКСЕ  И ИСКУСТВА
Тим-Мира Кузмановска
Јасмина Трајкова
Северна Македонија
12:40-13:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама) Модератор и учесници
13:10 -13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
  1.сесија:  ЗАЈЕДНИЦА КОЈА УЧИ
Модератор: Марија  Шћепановић
09:00 -09:10 Увод  у тему и садржаје сесије модератор
09:10-09:30   ПОДРЖАВАЊЕ ЗАЈЕДНИШТВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ВРТИЋУ „ВИЛА Тим-Предшколска установа „Дечји дани“, Београд
09:30- 10:00   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:00 -10:20 КОРАЦИ У ИНТЕГРИСАЊУ РАЗЛИЧИТИХ ПЕРСПЕКТИВА У РАЗВИЈАЊУ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА Тим-Предшколска установа „Ђулићи“, Зајечар
10:20 -10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50 – 11:30       ПАУЗА  
11:30-11:50   НАШ ПУТ КА ИНТЕГРИСАНОМ УЧЕЊУ Тим-Предшколска установа „Наше дете“ , Шабац
11:50 – 12:20   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:20-12:40 ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИШТВА КРОЗ ПРОЈЕКАТ „ТРАГОВИ“ Тим-Предшколска установа „ Радосно детињство“,
 ,Нови Сад
12:40-13:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
13:10 -13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
  3.сесија:  ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ Модератор: Гордана Лазаревић
09:00 -09:10 Увод  у тему и садржаје сесије модератор
09:10-09:30   РАЗЛИЧИТЕ ПЕРСПЕКТИВЕ У ПОДСТИЦАЊУ ДРАМСКИХ АКТИВНОСТИ У ВРТИЋУ Тим-Предшколска установа
,Љубица Поповић” Подгорица, Црна Гора
09:30- 10:00   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:00 -10:20 ПОРОДИЦА И ПОРОДИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КАО ВАЖАН ФАКТОР ЗА КУЛТУРНО И СОЦИЈАЛНО ДЕТЕ У ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Тим-Предшколска установа ,,Буба Мара“, О.А., Скопје, РС Македонија
10:20 -10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50 – 11:30 ПАУЗА  
11:30-11:50   КРЕИРАЊЕ МРЕЖЕ УЧЕЊА КРОЗ САРАДЊУ ВРТИЋА И ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Тим-Предшколска установа “Влада Обрадовић Камени”
Пећинци
11:50 – 12:20   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:20-12:40 ПРИКАЗ КОРАКА У РАЗВИЈАЊУ ПРОЈЕКТА „ПАЖЉИВКО“ Тим-Предшколска установа “Уб “ Уб
12:40-13:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
13:10 -13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
  4.сесија:  ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Модератор: Марина  Аризановић
09:00 -09:10 Увод  у тему и садржаје сесије модератор
09:10-09:30   ИНИЦИЈАТИВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „НИСАМ ДО ТУ, ЈА САМ ДО ТУ“ (MEPИМО) Тим-Предшколска установа  “Чика Јова Змај”, Пирот
09:30- 10:00   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:00 -10:20 ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ/материјали за сву децу Тим-Предшколска установа ‘’Вукица Митровић’’ Лесковац
10:20 -10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50 – 11:30 ПАУЗА  
11:30-11:50   ПРИКАЗ КОРАКА У РАЗВИЈАЊУ ПРОЈЕКТА „ДРВО“ Тим-Предшколска установа „Весело детињство“ Рашка
11:50 – 12:20   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:20-12:40 „РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ, БРИГА О БИЉКАМА,УПОТРЕБА ПРИРОДНИХ И РЕЦИКЛАЖНИХ МАТЕРИЈАЛА“ Тим-Предшколска установа
„Јасна Ристеска“ –Охрид, ЈОУДГ„Мајски Цвет“, Битола, С. Македонија
12:40-13:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
13:10 -13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
  5.сесија:  РАЗВИЈАЊЕ  ТЕМЕ/ПРОЈЕКТА Модератор:  Нела  Дујић
09:00 -09:10 Увод  у тему и садржаје сесије модератор
09:10-09:30   САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ КРОЗ РАЗВИЈАЊЕ ПРОЈЕКТА Тим-Предшколска установа „Бајка“ Ивањица
09:30- 10:00   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:00 -10:20 ЖИВОТ У ВРТИЋУ – ИСКУСТВА И УЧЕЊА  ДЕЦЕ  У СВЕТУ НАУКЕ “КОРЊАЧИНА ЛАБОРАТОРИЈА“ Тим-Предшколска установа
„Радосно детињство“,
 Нови Сад
10:20 -10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50 – 11:30 ПАУЗА  
11:30-11:50   ЖИВОТ, ИСКУСТВО И УЧЕЊЕ У ВРТИЋУ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „ПИШЕМ ТИ  ПИСМО“ Тим-Предшколска установа
„Јелица Обрадовић“ Младеновац
11:50 – 12:20   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:20-12:40 ИСКУСТВА  И  УЧЕЊА  ИЗ ПРОЈЕКТА„ЦИПЕЛЕ“ Тим-Предшколска установа „Вукица Митровић“ Лесковац
12:40-13:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
13:10 -13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
  6.сесија:  РАЗВИЈАЊЕ  ТЕМЕ/ПРОЈЕКТА
Модератор: Весна Нушић
09:00 -09:10 Увод  у тему и садржаје сесије модератор
09:10-09:30   УПОТРЕБА АУДИО-ВИЗУЕЛНИХ СРЕДСТАВА У ПРОЈЕКТУ„МАГИЈА СВЕТЛОСТИ“ Тим-Предшколска установа
“Буцко”, Сокобања
09:30- 10:00   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:00 -10:20 У ВРТИЋУ ЖИВИМО, РАДИМО И ГРАДИМО Тим-Предшколска установа
„Пионир“, Јагодина
10:20 -10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50 – 11:30 ПАУЗА  
11:30-11:50   ИНИЦИЈАТИВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У РАЗВИЈАЊУ ПРОЈЕКТА „ПИТАМ СЕ, ПИТАМ“ Тим-Предшколска установа
„Ракила Котаров Вука“ Лазаревац
11:50 – 12:20   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама  
12:20-12:40 ПОДСТИЦАЊЕ ДОБРОБИТИ ДЕЦЕ НА ПРИМЕРУ ПРОЈЕКТА „ЉУБАВ СПАЈА СВИЈЕТ“ Тим-ЈУ за предшколско образовање и васпитање дјеце, Требиње, Р. Српска
12:40-13:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
13:10 -13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
  7.сесија:  РАЗВИЈАЊЕ  ТЕМЕ/ПРОЈЕКТА
Модератор:  Мирјана  Петровић
09:00 -09:10 Увод  у тему и садржаје сесије модератор

09:10-09:30  
ЖИВОТ У ВРТИЋУ У ДИГИТАЛНОЈ ЕРИ Тим-Предшколска установа
„Пчелица“ Ниш,
09:30- 10:00   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
  10:00 -10:20 ПРИМЕР РАЗВИЈАЊА ТЕМЕ
„МОЈ МАЛИ ПРИЈАТЕЉ“
Тим-ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање, Бања Лука, Р.Српска
10:20 -10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50 – 11:30 ПАУЗА  
11:30-11:50   НЕГОВАЊЕ КВАЛИТЕТНОГ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКАТ „ЛОПТА КАО МАГИЈА“ Тим-Предшколска установа „Пионир“, Јагодина
11:50 – 12:20   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:20 -13:00 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници

С У Б О Т А,   22.04.2023.  ПАРАЛЕЛНЕ  СЕСИЈЕ

  1.сесија:  ЗАЈЕДНИЦА КОЈА  УЧИ
Модератор: Марија  Шћепановић
09:00 -09:10 Увод  у тему и садржаје сесије        модератор
  09:10-09:30   УВИДИ ВАСПИТАЧА И РЕФЛЕКСИЈА СОПСТВЕНЕ ПРАКСЕ КРОЗ ЗАЈЕДНИЦУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УЧЕЊА Тим-Предшколска установа „Радост“, Нови Бановци
09:30- 10:00   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:00 -10:20 ГРАЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА КРОЗ ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕЊЕ И САРАДЊУ У РАЗВИЈАЊУ ПРОГРАМА Тим-Предшколска установа “11.април” , Нови Београд
10:20 -10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50 – 11:30 ПАУЗА  
11:30-11:50   ПРОЦЕС ПРОФЕСИОНАЛНОГ  УЧЕЊА У ВРТИЋУ – ИСКУСТВА И РАЗЛИЧИТЕ ПЕРСПЕКТИВЕ Тим-Предшколска установа
„Нада Наумовић“, Крагујевац
11:50 – 12:20   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:20 -13:00 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
  2.сесија:  ДЕТЕ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ – перспектива детета
Модератор:Тијана  Боговац
09:00 -09:10 Увод  у тему и садржаје сесије модератор
09:10-09:30   ПЕРСПЕКТИВА ДЕЦЕ У РАДУ
 „МУЗИКА ЧИНИ ЖИВОТ ШАРЕНИМ“
Тим-Предшколска установа ЈОУДГ “11 Октомбар” – Скопље,  С.Македонија
09:30- 10:00   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:00 -10:20 ПРИМЕР РАЗВИЈАЊА ПРОЈЕКТА „ГДЕ МАМА ПАРКИРА АУТО“   Тим-Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад, вртић „Златокоса“
10:20 -10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50 – 11:30 ПАУЗА  
11:30-11:50   ЖИВОТ У ВРТИЋУ – НАШИ КОРАЦИ У РАЗВИЈАЊУ  РЕАЛНОГ ПРОГРАМА –ПРОСТОР Тим-Предшколска установа ,,Чукарица”, Београд            
11:50 – 12:20   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:20 -13:00 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
  3.сесија:  ДЕТЕ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ – перспектива детета
Модератор: Гордана Лазаревић
09:00 -09:10 Увод  у тему и садржаје сесије        модератор
09:10-09:30   ЗАЈЕДНИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ КРОЗ ПОДРЖАВАЊЕ ДЕЧЈИХ ПРЕДЛОГА НА ПРИМЕРУ ПРОЈЕКТА „КУЋА“ Тим-Предшколска установа ,,Лептирићи“,Ражањ
09:30- 10:00   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:00 -10:20 ЖИВОТ   У ВРТИЋУ –ИСКУСТВА ,УЧЕЊЕ И РАЗЛИЧИТЕ ПЕРСПЕКТИВЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ  „ИГРЕ СЕНКАМА“ Тим-Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево
10:20 -10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50 – 11:30 ПАУЗА  
11:30-11:50   РАНИ РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА КРОЗ ИГРОЛИКА ДИГИТАЛНА ИСКУСТВА Тим-Предшколска установа „11април“ , Нови Београд
11:50 – 12:20   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:20 -13:00 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
  4.сесија:  ДЕТЕ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ – перспектива детета
Модератор: Марина Аризановић
09:00 -09:10 Увод  у тему и садржаје сесије        модератор
09:10-09:30   ИСКУСТВА КАО ОСНОВ ЗА СТИЦАЊЕ НОВИХ ЗНАЊА Тим-Предшколска установа
„Царка Андреевска“, Кратово, С. Македонија
09:30- 10:00   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:00 -10:20 ИСКУСТВА И УЧЕЊА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ ПЕРСПЕКТИВА ДЕЦЕ БАТОЧИНЕ И БЕОГРАД Тим-Предшколске установе
„11.април“, Нови Београд и ,,Полетарац“ Баточина
10:20 -10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50 – 11:30 ПАУЗА  
11:30-11:50   ИГРОМ ДО САЗНАЊА Тим-Предшколска установа
„Љубица Поповић“, Подгорица, Црна Гора
11:50 – 12:20   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:20 -13:00 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
  5.сесија:  ДЕТЕ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ – перспектива детета
Модератор:  Нела  Дујић
09:00 -09:10 Увод  у тему и садржаје сесије        модератор
09:10-09:30   ДЕЦА И ДОКУМЕНТОВАЊЕ – ИЗЛАГАЊЕ У ПРОСТОРУ Тим- Предшколска установа
„Бамби“, Кула
09:30- 10:00   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:00 -10:20 РЕФЛЕКСИЈА ВАСПИТАЧА И ПРИНЦИПИ РАЗВИЈАЊА РАЛНОГ ПРОГРМА У ПРОЈЕКУ „ПРАВИМО ФИЛМ -ПЕТАР ПАН“ Тим- Предшколска установа „Звездара“ Београд
Тим вртића „Звончица“,
10:20 -10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50 – 11:30 ПАУЗА  
11:30-11:50   ДЕТЕ АКТИВНИ УЧЕСНИК У ПРОЈЕКТУ „ПУТ ПУТУЈЕМО“ Тим- Предшколска установа
„Полетарац“ , Стара Пазова
11:50 – 12:20   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:20 -13:00 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
  6.сесија:  РАЗВИЈАЊЕ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТА
Модератор: Весна  Нушић
09:00 -09:10 Увод  у тему и садржаје сесије        модератор
09:10-09:30   ИСКУСТВА И УЧЕЊА У ПРОЈЕКТУ ’’БАМБИСАУРУСИ’’ Тим-Предшколска установа „Пионир“Јагодина
09:30- 10:00   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:00 -10:20 ПРОМЕНА ПРАКСЕ УЗ УВАЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ ПЕРСПЕКТИВЕ НА ПРИМЕРУ  ПРОЈЕКТА „МЕРИМО, ГРАДИМО, СТВАРАМО” Тим-Предшколска установа “Наше дете“, Врање
10:20 -10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50 – 11:30 ПАУЗА  
11:30-11:50   ПРИМЕР РАЗВИЈАЊА ПРОЈЕКТА
„ГДЕ ЈЕ СКРИВЕНО БЛАГО“
Тим-Предшколска установа „Ракила Котаров Вука“, Лазаревац
11:50 – 12:20   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:20 -13:00 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
  7.сесија:  РАЗВИЈАЊЕ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТА
Модератор: Мирјана  Петровић
09:00 -09:10 Увод  у тему и садржаје сесије        модератор
09:10-09:30   КАКО СМО РАЗВИЈАЛИ ТЕМУ ПРОЈЕКТА „КАМПОВАЊЕ“ Тим-Предшколска установа  „Раковица“, Београд
09:30- 10:00   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:00 -10:20 УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ “ЗАИГРАНИ“ – ЗНАЧАЈ У РАЗВИЈАЊУ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА ВРТИЋА Тим-Предшколска установа „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци
10:20 -10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50 – 11:30 ПАУЗА  
11:30-11:50   ЖИВОТ У ВРТИЋУ КРОЗ РАЗВИЈАЊЕ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА Тим-Предшколска установа „Пчелица“ Ниш
11:50 – 12:20   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:20 -13:00 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
  НЕДЕЉА, 23. 04. 2023.                    Завршни део      09:30 до 14:00    

09:30-10:45 Обједињени  извештаји  модератора
10:45-11:15 Обједињени извештај организације сусрета -евалуација
11:15-11:45 Подела Уверења учесницима скупа
11:45-12:45 Подела  потврда ауторима/презентаторима
12:45-13:30 Подела похвалница тимовима предшколских установа
13:30-14:00 Затварање  скупа, Слободанака Радосављевић, председник Управног одбора, Савез удружења васпитача Србије