Извештај модератора са Сусретања васпитача „ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ АУТЕНТИЧНЕ СИТУАЦИЈЕ У ВРТИЋУ И ВАН ЊЕГА, КАО ПОКРЕТАЧ ИГРЕ И ИСТРАЖИВАЊА

By | 11. November 2023.

Врњачка Бања –  20/22.10.2023.год.

Циљ сусрета је био : Подршка грађењу рефлексивне праксе  кроз оснаживање практичара за препознавање аутентичних ситуација у вртићу као покретача игре и истраживања.

У петак 20.10.2023.год., скуп и  пленарни део конференције је отворила председница Управног одбора Савеза удружења васпитача Србије Слободанка Радосављевић.  

Затим се кроз улогу супервизора сусрета представила директорка предшколске установе „Радост“ из Врњачке Бање и директорка предшколске установе „Моје детињство “ из Чачка, Сузана Симеуновић  и поздравиле  су скуп.

 Биљана Којовић-представник МПНРТ, координатор  компоненте 2 пројекта инклузивно ПВО је говорила на тему ,,Резултати подршке унапређивању квалитета кроз пројекат Инклузиво предшколско васпитање и образовање “.

Тим предшколске установе „Моје детињство“ Чачак  предвођен  директорком Сузаном Симеуновић приказао је инспиративни видео запис једног дана у вртићу у центру кластера праћен рефлексивним излагањем.

Марија Шћепановић, васпитач, председник  Програмског одбора, модератор, дала је осврт на петогодишњи ток развоја сусрета са презентацијом Евалуација  програмског одбора –модератора сесија (осврт на утиске са предходних скупова) 

Слађана  Драшковић, председник Скупштине Савеза удружења васпитача Србије представила је програмске активности скупа.

Тијана Боговац, педагог, члан програмског одбора, позвала је учеснике да путем анкете од понуђених предлога изаберу назив часописа у области предшколског васпитања и образовања који би издавао Савез удружења васпитача Србије.

Након пленарног дела је по сесијама реализована радионица.

Циљ радионице: Оснаживање практичара за препознавање аутентичних ситуација у вртићу као покретача игре и истраживања.

Учесници скупа су у четири паралелне сесије имали прилику да кроз рад у  групама препознају аутентичне ситуације из сопствене праксе и кроз међусобну размену анализирају пример кроз призму:

Како препознајемо и подржавамо дечје компетенције

– Позиција и стратегије васпитача у развијању реалног програма

– Развијање програма у заједништву деце и одраслих

– Грађење подстицајних и подржавајућих односа.

Кроз примере из властите праксе васпитачи у свим сесијама су показали да препознају аутентичне ситуације као полазишта за развијање реалног програма. Аутентичне ситуације су сагледаване кроз призму развијања теме пројеката у којима је у одређеној мери видљиво уважавање дечје иницијативе као и стратегије васпитача. Видљиво је заједништво деце и одраслих, као и грађење подстицајних и подржавајућих односа. Заједнички закњучак из радионица јесте да зарад подршке развоју рефлексивне праксе можемо више радити на препознавају и именовању дечјих развијајућих компетенција у приказу праксе као и стратегија васпитача у развијању реалног програма. Посебно подстицајни су били примери развијања програма у заједништву деце и одраслих уз учешће породице и локалне заједнице.  

Током другог дана рад се одвијао у 4 сесије током којих је приказано по 4 примера праксе за учење праћене дискусијом. Приказани радови представљају примере тренутне праксе у различитим срединама и у складу са тим пружа се  прилика за сагледавање, рефлексију и унапређивање сопствене праксе  васпитно-образовног процеса. Видео записи, као својеврстан вид педагошке документације, практичарима је омогућио да сагледају, преиспитују кроз саморефлексију и рефлексију, вреднују и унапређују своју праксу у циљу квалитетнијег развијања реалног програма. Кроз видео приказе, излагања и рефлексију у заједништву стекли смо увиде о могућем правцу унапређивања праксе.

Како препознајемо и подржавамо дечје компетенције

– Позиција и стратегије васпитача у развијању реалног програма

– Развијање програма у заједништву деце и одраслих

– Грађење подстицајних и подржавајућих односа.

Анализа продуката  са одржаних радионица  и  размене у је отворен песмом ,,Кад си срећан“, затим смо послушали стихове предшколске деце ,,Тражим поштовање“,  групама након приказаних радова  приказује процес учења и оснаживања практичара. Препознаје се промена у промишљањима,ставовима и уверењима. Практичари су мотивисани,  оснажени и отворени    да искажу своје дилеме, буду самокритични, критички пријатељи, да уважавају једни друге и користе различите нивое рефлексије.

Препозната су кључна места за промене као подстицај за унапређивање праксе. Утисци учесника скупа након одржаних презентација и радионица показују значај хоризонталне размене и колико оснажени и отворени за нове идеје одлазе у своје средине.

Програмски  одбор:

Слободанка  Радосављевић

Марија   Шћепановић, председник ПО

Марина Аризановић

Мирјана Петровић

Марија Старчевић

Тијана Боговац

Нела  Дујић

Весна  Нушић

Гордана Лазаревић

                           Врњачка Бања, октобар ,2023.год