ПРЕЛИМИНАРНИ ПЛАН РАДА Стручна конференција за васпитаче „ЖИВОТ У ВРТИЋУ – ИСКУСТВА, УЧЕЊА И РАЗЛИЧИТЕ ПЕРСПЕКТИВЕ “Тара, 2023. Хотел „Оморика“ 30.11- 03.12. 2023.

By | 11. November 2023.

Програмски одбор:

1. Марија Шћепановић,   васпитач, установа за децу „ Нада Наумовић“,  Крагујевац
2. Марина Аризановић, васпитач,  координатор за посебне програме и културну и јавну делатност,  предшколска  установа „Вукица Митровић“ , Лесковац
3. Слободанка Радосављевић, васпитач, председник, УО Савеза  удружења  васпитача Србије, Смедерево
4.  Мирјана  Петровић, професор физичког васпитања- педагошки саветник, стручни сарадник, предшколска  установа „Пчелица“ , Ниш
5. Марија  Старчевић, директор,  дипломирани педагог,  Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
6. Нела Дујић,  мастер васпитач, васпитач, Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
7. Весна Нушић,васпитач,  самостални педагошки саветник Предшколска установа „Наше дете“, Врање

8. Тијана Боговац, дипломирани педагог, предшколска установа „Чукарица“ Београд

9.  Гордана  Лазаревић,  дипломирани васпитач, предшколска установа „ Наша радост“ Смедерево

10. Слађана Драшковић, дипломирани васпитач, предшколска установа „ Наша радост“Смедерево

Организациони одбор:                                                   

Слободанка Радосављевић , председник УО  Савеза  удружења  васпитача Србије
Слађана  Драшковић,
председник Скупштине Савеза удружења  васпитача Србије

Aна  Штерјоска            секретар Савезаудружења  васпитача Србије

Жаклина Ђурић           потпредседник Савеза удружења  васпитача Србије

Марина  Гвозденовић  потпредседник Савеза удружења  васпитача Србије

1.сесија:  ЗАЈЕДНИЦА КОЈА УЧИ
Модератор:
Марија  Шћепановић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија   модератор

 09:40-10:00
ЗАЈЕДНИЦА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У РАЗВИЈАЊУ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА Tим- Предшколска установа „Наша радост“  Смедерево
10:00-10:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  

10:10-10:30
ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И РЕФЛЕКСИВНА ПРАКСА У ПРОЈЕКТУ „ОГЛЕДАЛО“ Tим- Предшколска установа „Радост“, Вртић ,,Жирафица“, Нови Бановци
10:30-10:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:40-11:10 ПАУЗА  

11:10.11:30
НЕКОЛИКО СЛИКА ИЗ ВРТИЋА КАО ОСНОВ ЗА ПРОМИШЉАЊЕ О ПРИНЦИПИМА РАЗВИЈАЊА РЕАЛНОГ ПРОГРАМА Тим- Предшколска установа ,,Олга Јовичић Рита“, Пожега
11:30-11:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
11:40-12:00 ПРОМЕНЕ ПРОГРАМА У ПУ  ИГРАЛИШТЕ Тим- Приватна предшколска установа „Игралиште“ Земун
12:00-12:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:10-12:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
2. сесија:  ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Модератор:
Тијана  Боговац

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија модератор

 09:40-10:00
„ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА КРОЗ ПОВЕЗИВАЊА ВРТИЋА, ПОРОДИЦЕ И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ“ Tим- Предшколска установа „Наше дете“ , Шабац
10:00-10:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  

10:10-10:30
УЧЕЊА, ИСКУСТВА И АВАНТУРЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „ЖЕЛИМ ДА УПОЗНАМ МОЈУ ОКОЛИНУ Tим- Предшколска установа „Влада Обрадовић- Камени“ Пећинци
10:30-10:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:40-11:10 ПАУЗА  

11:10.11:30
ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕЊЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ КРОЗ ПРОЈЕКАТ “ЛИНИЈА СВУДА ОКО НАС Тим- Предшколска установа „Бошко Буха“ Београд
11:30-11:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
11:40-12:00 ИСТРАЖИВАЊЕ КРОЗ ПРИМЕР ПРОЈЕКТА „ПОМОЗИ ДРУГУ СВОМ“ Тим- Предшколска установа „ Ракила Котаров Вука“, Лазаревац
12:00-12:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:10-12:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
3.сесија:  ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Модератор:
Гордана Лазаревић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија модератор

 09:40-10:00
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА СА ВРШЊАЦИМА И ОДРАСЛИМА КРОЗ ПРОЈЕКАТ
„КЛУБ ЧИТАЛАЦА СИМБОЛА“
Tим- Предшколска установа „Радосно детињство“, Нови Сад
10:00-10:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  

10:10-10:30
ГРАЂЕЊЕ ПАРТНЕРСТВА СА РОДИТЕЉИМА КРОЗ ПРОЈЕКАТ ИСТРАЖИ – ПА КАЖИ Tим- Предшколска установа
 „Ужице“, Ужице
10:30-10:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:40-11:10 ПАУЗА  

11:10.11:30
ИСТРАЖИВАЊЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КРОЗ ПРОЈЕКАТ КОШНИЦА Тим- Предшколска установа
 ,,Бамби’’, Параћин
11:30-11:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
11:40-12:00 ПРИКАЗ АНАЛИЗЕ ДОКУМЕНТОВАЊА КРОЗ ПРОЈЕКАТ “ЗАШТО СЕ КУЋА НЕ РУШИ?” Тим-Предшколска установа
„Чика Јова Змај“ Вождовац, Београд
12:00-12:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:10-12:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
4.сесија:  ДЕТЕ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ- ПЕРСПЕКТИВА ДЕТЕТА
Модератор:
Мирјана Петровић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија модератор

 09:40-10:00

ИГРА КАО ПОДСТИЦАЈ ЗА ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА
Tим- Предшколска установа „Лане“ Гроцка
10:00-10:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  

10:10-10:30
ЖИВОТ У ВРТИЋУ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕТЕТА „Радионица за прављење играчака“ Tим- Предшколска установа „Радосно детињство“,
 Нови Сад
10:30-10:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:40-11:10 ПАУЗА  

11:10.11:30

ПРОЈЕКАТ „ПАЗИ, ЦРВЕНО“
Тим- Предшколска установа „Звездара“ Тим вртића „Сунчица“, Београд 
11:30-11:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  

11:40-12:00
ПРОЖИМАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА И ПЕРСПЕКТИВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ
пројекат „ Шта нас штити, шта нас чува?“
Тим- Приватна предшколска ,,Чукарица”, Београд           
12:00-12:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:10-12:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
5.сесија:  ДЕТЕ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ- ПЕРСПЕКТИВА ДЕТЕТА
Модератор:
Нела  Дујић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија модератор

 09:40-10:00
ИСТРАЖИВАЊЕ И ИГРЕ ДЕЦЕ У  ПРОЈЕКТУ “ ВОДА И МИ“ Tим- Предшколска установа ,,Наши бисери“ , Кањижа
10:00-10:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  

10:10-10:30
ЖИВОТ У ВРТИЋУ- ИСКУСТВА, УЧЕЊА И  РАЗЛИЧИТЕ ПЕРСПЕКТИВЕ  ПРОЈЕКАТ   ,,РАДИОНИЦЕ ЗА …“ Tим- Предшколска установа ,Чика Јова Змај“ , Пирот
10:30-10:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:40-11:10 ПАУЗА  

11:10.11:30
ИНСПИРАТИВНИ ПРОСТОРИ КАО ПДСТИЦАЈ  ЗАЈЕДНИЧКЕ ИГРЕ У ВРТИЋУ Тим- Предшколска установа „11. април“, Нови Београд
11:30-11:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
11:40-12:00 ПРОМЕНЕ ПРОСТОРА КАО ПРОВОКАЦИЈА ЗА ВРШЊАЧКО УЧЕЊЕ, Тим- Предшколска установа “Рада Миљковић”Деспотовац
12:00-12:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:10-12:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
6.сесија:  ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Модератор:
Весна Нушић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија модератор

 09:40-10:00
ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „ИСТАРЖУЈЕМО БОЈЕ“, Tим- Предшколска установа
„Бајка“ Ивањица
10:00-10:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  

10:10-10:30
ПРИМЕР РАЗВИЈАЊА ПРОЈЕКТА ,,БУБИЦЕ-ЗУЈАЛИЦЕ“, Tим- Предшколска установа „Пионир“ Јагодина
10:30-10:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:40-11:10 ПАУЗА  

11:10.11:30
ЗАЈЕДНИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ ДЕЦЕ И         ОДРАСЛИХ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА: „ПУТУЈЕМ, ИСТРАЖУЈЕМ, ОТКРИВАМ КАО СВЕТСКИ ПУТНИК“     Тим- Предшколска установа „Вера Гуцуња“ Сомбор
11:30-11:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
11:40-12:00 ИСТРАЖИВАЊЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „БУЖИР“, Тим- Предшколска установа „Наша радост” Сурдулица
12:00-12:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:10-12:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
7.сесија:  ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Модератор:
Марија Старчевић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија модератор

 09:40-10:00
СКОК ДО ЗВЕЗДА Tим- Предшколска установа „Чика Јова Змај“, Београд
10:00-10:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  

10:10-10:30
ИСКУСТВА И УЧЕЊА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „На путу ка школи“ Tим- Предшколска установа „Радосно детињство“, Н. Сад
10:30-10:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:40-11:10 ПАУЗА  

11:10.11:30
УЛОГА ВАСПИТАЧА У ПОДРЖАВАЊУ  ДЕЧЈЕ  ИНЦИЈАТИВЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „МУЗИКА ЈЕ…” Тим- Предшколска установа „Бамби“, Кула
11:30-11:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
11:40-12:00 ПРИМЕР РАЗВИЈАЊА ПРОЈЕКТА “ТРАГОМ ПЕЋИНСКОГ ЧОВЕКА Тим- Предшколска установа „Драгољуб Удицки“, Кикинда
12:00-12:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:10-12:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници

С У Б О Т А,  03.12. 2022.   ПАРАЛЕЛНЕ  СЕСИЈЕ

1.сесија:  ЗАЈЕДНИЦА  КОЈА УЧИ
Модератор:
Марија  Шћепановић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија   модератор

 09:40-10:00
РЕЗУЛТАТИ  ИСТРАЖИВАЊА У ФУНКЦИЈИ ПОКРЕТАЊА ПРОЈЕКТА Тим- Предшколска установа „Олга Јовичић – Рита“, Краљево
10:00-10:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  

10:10-10:30
ДИЛЕМЕ ВАСПИТАЧА НА ПРИМЕРУ ПРОЈЕКТА „КАКО СЕ РАСТЕ“ Тим- Предшколска установа „11.април“ Нови Београд
10:30-10:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:40-11:10 ПАУЗА  
11:10-11:30 ЖИВОТ  У ВРТИЋУ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „ШТА ЈЕ АРХЕОЛОГИЈА“   Тим- Предшколска  установа „Бајка“, Књажевац
11:30-11:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
11:40-12:00 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
2.сесија:  ЗАЈЕДНИЦА КОЈА УЧИ
Модератор:
Тијана  Боговац

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија   модератор

 09:40-10:00
РАЗВИЈАЊЕ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА КРОЗ ЗАЈЕДНИЧКИ РАД И УЧЕЊЕ Тим-предшколска установа „„Љубица Вребалов“, Пожаревац
10:00-10:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  

10:10-10:30
ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ Тим-предшколска установа „Бошко Буха“, Бор
10:30-10:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:40-11:10 ПАУЗА  
11:10-11:30 РАЗВИЈАЊЕ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА КРОЗ ПРОЈЕКАТ „КОМПЈУТЕР И ЈА“ У ПП ГРУПИ   Тим-предшколска установа  ,,Вукица Митровић“,  Лесковац
11:30-11:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
11:40-12:00 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
3.сесија:  ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Модератор:
Гордана Лазарервић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија модератор

 09:40-10:00
“СОЦИО-ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕЊЕ – НОВИ ПРАКТИКИ И ИСКУСТВА” Tим- Мира Кузмановска
Јасмина Стојменовска Трајкова
10:00-10:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  

10:10-10:30
УЧЕЊЕ ДЕЦЕ КРОЗ РАЗНОВРСНА ИСКУСТВА У ВРТИЋКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ И ЛОКАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ Tим- Предшколска установа “Пионир“, Јагодина
10:30-10:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:40-11:10 ПАУЗА  
11:10-11:30 ОДНОСИ МЕЂУ ЗАПОСЛЕНИМА И КУЛТУРА ВРТИЋА Тим- Предшколска установа
„Радосно детињство“Н. Сад
11:30-11:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
11:40-12:00 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
4.сесија:  ДЕТЕ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ- ПЕРСПЕКТИВА ДЕТЕТА
Модератор:
Мирјана Петровић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија модератор

 09:40-10:00
ИГРЕ И АКТИВНОСТИ ДЕЦЕ РАЗЛИЧИТОГ УЗРАСТА Tим- Предшколска установа “Бошко Буха“Београд
10:00-10:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  

10:10-10:30
МОЖЕ ЛИ ВРТИЋ БИТИ НАШ ДРУГИ ДОМ Tим- Предшколска установа „Пионир“, Јагодина
10:30-10:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:40-11:10 ПАУЗА  
11:10-11:30 ВРШЊАЧКО УЧЕЊЕ КРОЗ  ПРОЈЕКАТ „ТРАГОВИ“ Тим- Предшколска установа „Радосно детињство“, Н. Сад
11:30-11:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
11:40-12:00 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
5.сесија:  ДЕТЕ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ-ПЕРСПЕКТИВА ДЕТЕТА
Модератор:
Нела  Дујић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија модератор

 09:40-10:00
УВАЖАВАЊE ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕТЕТА Пројекат „Моје, твоје, наше двориште“ Tим- Предшколска установа „11.април“, Нови Београд
10:00-10:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  

10:10-10:30

УЧЕЊЕ НА ПРИМЕРУ ПРОЈЕКТА „ЗАСТАВА“
Tим- Предшколска установа „Радост“, Нови Бановци
10:30-10:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:40-11:10 ПАУЗА  

11:10.11:30
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА  КРОЗ ПРОМЕНУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОСТОРА Тим- Предшколска установа „ Наша радост“ Смедерево
11:30-11:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
11:40-12:00 СТРАТЕГИЈЕ ВАСПИТАЧА ТОКОМ РАЗВИЈАЊА ПРОЈЕКТА „ИМЕНОИГРАЊЕ“,  Тим- Предшколска установа „Радосно детињство“, Н. Сад
12:00-12:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:10-12:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
6.сесија:  ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Модератор:
Весна Нушић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија модератор

 09:40-10:00
ПРОЈЕКАТ „КАНАДА“ Tим- Предшколска установа Дечија радост“, Ириг
10:00-10:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  

10:10-10:30
ИСКУСТВА, УЧЕЊА И РАЗЛИЧИТЕ ПЕРСПЕКТИВЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ “ВРТИЋКО“ Tим- Предшколска установа “Полетарац“ Коцељева
10:30-10:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:40-11:10 ПАУЗА  

11:10.11:30
ИСКУСТВА, УЧЕЊА И РАЗЛИЧИТЕ ПЕРСПЕКТИВЕ -Пројекат „Моја маска“ Тим- Предшколска установа „8. септембар“, Димитровград
11:30-11:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  

11:40-12:00
„ТАЧКА, ТАЧКА, ТАЧКИЦА НАСТАЛА ЈЕ МРЕЖИЦА“ Тим- Предшколска установа „Ђурђевдан“, Вртић „Бубамара“; Крагујевац
12:00-12:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:10-12:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
7.сесија:  ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Модератор:
Марија Старчевић

09:30-09:40
Увод у тему -обједињени приказ кључних момената из  радова са сесија модератор

 09:40-10:00
ПРИМЕР РАЗВИЈАЊА ПРОЈЕКТА ,,ВРЕМЕ ПРОЛАЗИ“, Tим- Предшколска установа „Ђурђевдан“, Крагујевац
10:00-10:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  

10:10-10:30
ПРИМЕР РАЗВИЈАЊА ПРОЈЕКТА „КЛИМ, БУМ, ТРАС“ Tим- Предшколска установа „Дечја радост“, Бабушница
10:30-10:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:40-11:10 ПАУЗА  

11:10.11:30
ДОКУМЕНТУЈЕМО ПРОЈЕКАТ ”ЛУТКА ПУТУЈЕ” Тим- Предшколска установа „Вукица Митровић“ Лесковац
11:30-11:40 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
11:40-12:00 ИСКУСТВА, УЧЕЊА И РАЗЛИЧИТЕ    ПЕРСПЕКТИВЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „КАКО РАДИ САТ?“ Тим- Предшколска установа „Радосно детињство“ Н.Сад
12:00-12:10 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:10-12:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници
  НЕДЕЉА, 04.12. 2022.                   Завршни део      09:30 до 14:00      
09:30-10:45 Обједињени  извештаји  модератора
10:45-11:15 Обједињени извештај организације конференције -евалуација
11:15-11:45 Подела Уверења учесницима скупа
11:45-12:45 Подела  потврда ауторима/презентаторима
12:45-13:30 Подела похвалница тимовима предшколских установа
13:30-14:00 Затварање  скупа, Слободанака Радосављевић, председник Управног одбора, Савез удружења васпитача Србије