ИЗВЕШТАЈ са Стручне конференције за васпитаче Тара, 30.11 – 03. 12 2023. год

By | 17. December 2023.

„ЖИВОТ У ВРТИЋУ- ИСКУСТВА, УЧЕЊА И РАЗЛИЧИТЕ ПЕРСПЕКТИВЕ“

ТАРА, 30.11 -03. 12 2023. год

           Пленарни део  конференције  отворила је председница Савеза удружења васпитача Србије, Слободанка Радосављевић.

            Уследило је уводно излагање прoф. др Ладе Маринковић  „Унапређивање компетенција васпитача за препознавање и подстицањекреативности и даровитости“.

  Излагање  мастер педагога  Милана  Миљковић са темом : „Социо- културни контексти, искуство и учење детета предшколског узраста“.

 Излагање саветнице  координаторке, дипл.педагошкиње, Завода за унапређивање образовања и васпитања Сандре Бацковић  са темом „ Деца и простор-значај инспиративног простора дечјег вртића за боље разумевање дечје перспективе у реалном програму“.

Извештај програмског одбора за преглед и одабир радова представила је Нела Дујић, васпитач, члан Програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије. О реализацији првог Кампа васпитача, извештавала је Далиборка Месар, васпитач, потпредседник Савеза удружења васпитача Србије.

О идеји за издавање Часописа који ће се бавити промоцијом предшколског васпитања и образовања и професије васпитача, известила је председница скупштине Савеза удружења васпитача Србије Слађана Драшковић.

 Креативне активности васпитача под називом „Мириси нашег детињства“ је представила Жаклина Ђурић, потпредседник Савеза удружења васпитача Србије.

           Програмске активности је представила Марина Гвозденовић, потпредседник Савеза удружења васпитача Србије

Циљ конференције: Јачање компетенција васпитача, медиционских сестара-васпитача, стручних сарадника и директора  да   рефлексивно преиспитују своју праксу  и креирају промене на основу уважавања различитих перспектива, искустава и учења у вртићу као месту заједничког живљења.

У складу са темом стручне конференције, првог дана  у  шест  сесија  приказано је  52 рада  у следећим сесијима:

I Сесија – Заједница која учи

II Сесија – Дете у реалном програму – перспектива детета

III Сесија – Пројектно планирање

 IV Сесија – Партнерство са породицом и локалном заједницо

У складу са процесом учења који се развија на конференцији, промењена је концепција рада. Након сваке презентације у трајању од 20 минута, уследио је дискусиони блок од 20 минута, који је реализован кроз рад у групама. Свака група је добила питања:

1. Шта вам је било посебно важно и вредно у приказаном примеру?

2. Изнесите своје искуство у поређењу са искуствима колега у приказаном примеру. Шта је слично а шта различито?

3. Ваш предлог за даље унапређивање праксе. Прва три корака…

Након сваке презентације, на нивоу група практичари су промишљали и записивали своје увиде који се односе на презентовани  рад. На основу заједничке дискусије, свака група је изнела увиде кроз одговоре на питања. После свих презентација, сумирани  су  закључци и они чине саставни део извештаја.

Кроз рефлексивна питања у односу на рад практичари су описивали праксу, упоређивали са искуствима других колега и правили план акције промене кроз кораке. Први ниво рефлексије се односио на „моју позицију“ где учесници дају опис искуства колега и знања из праксе уз осврт на то шта је посебно важно и вредно у приказаном примеру. У другом нивоу рефлексије „ја и други“ учесници су користили референтни оквир за преиспитивање сопствене праксе на основу примера праксе колега. Трећи ниво рефлексије је омогућавао  промишљање о будућим корацима и акцијама у правцу унапређивања квалитета праксе.

На нивоу сесија, кроз размену и дискусију дошли смо до следећих увида:

 • Практичари су оснаженији за преиспитивање сопствене праксе.
 • Учесници практикују позицију „критичког пријатеља“ и уважава се више-перспективност.
 • Искорачило смо из домена примера добре праксе у примере за учење и гради се култура дискусије и рефлексије у којој је сваки рад виђен као прилика за размену, учење и креирање увида о могућем унапређењу праксе.
 • Дискусија је заснована на вредностима, продубљена и поткована језиком Основа програма.
 • Видљиво је повезивање теорије и праксе кроз приказане примере из  праксе
 • Приказане су различите структуре и културе вртића које приказују аутентично развијање реалног програма.
 • У  презентацијама је видљиво да деца уче оно што живе, у њима смисленим активностима кроз игру и различите начине изражавања, истраживања, кроз богата и разноврсна искуства. Посебно је видљиво учење инспирисано животно- практичним ситуацијама.
 • Охрабрујуће је што је у одређеном броју радова уочљива је дечја перспектива и активно учешће деце у процесу документовања
 • Уочено је да се продукти и инсталације настале током развијања пројеката износе у заједничке просторе и у функцији су игре, учења и истраживања
 • Заједнички простори се користе као места за сусретање, игру, учење и истраживање деце различитих узраста.
 • Учесници препознају различитост као прилике за учење.
 • У приказаним радовима видљивије је коришћење ресурса локалне заједнице за учење и истраживање. Видљиво је грађење партнерства са породицом. Активнија је улога родитеља у развијању програма.
 • Новина је и отварање питања, именовање дилема и етичност у дискусији.
 • Дигиталне компетенције практичара су видно ојачане што се препознаје током коришћења различитих дигиталних алата како током настајања тако и током  презентовања радова.
 • Финално, Стручна конференција за васпитаче је подршка грађењу заједнице која учи

Можемо закључити да је циљ конференције: Јачање компетенција васпитача, медиционских сестара-васпитача, стручних сарадника и директора  да   рефлексивно преиспитују своју праксу  и креирају промене на основу уважавања различитих перспектива, искустава и учења у вртићу као месту заједничког живљења остварен.

Тема за следећу пролећну конференцију у Кладову од 18. 04. до 21. 04. 2024. год:

ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ

Чланови Програмског одбора

Слободанка Радосављевић

Марина Аризановић

Марија Шћепановић

Марија Старчевић

Мирјана Петровић

Весна Нушић

Тијана Боговац

Нела Дујић

Гордана Лазаревић

Слађана Драшковић