Нови почасни и помажући чланови Савеза

By | 16. December 2009.

НОВИ  ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ САВЕЗА
На  свечаној  вечери, Савез је прогласио  за  почасне чланове:
–    Славу Тимарац-Јованов, педагога-директора ПУ Панчево,
–    Јасмину  Анђелковић, психолога-директора ПУ Лесковац,
–    Наташу  Радуловић, предсједника  предсједништва  Удружења радника предшколских установа, Бања Лука,
–    Јована  Марковића, градоначелника града  Ужице.
ПОМАЖУЋИ ЧЛАНОВИ
Председник Савеза се захвалила и помажућим члановима и истакла да  средства која прикупи Савез од помажућих чланова користиће се за стручно  усавршавање васпитача. Помажући чланови  Савеза су:
1.    ПУ „Дечја радост“ ,Панчево,
2.    ПУ „Вукица Митровић“, Лесковац,
3.    ПУ „Мајски  цвет“ Велико Градиште,
4.    ПУ „Моравски цвет“, Жабари,
5.    ПУ „Галеб“ , Петровац на Млави,
6.    ПУ „Нада  Наумовић“, Крагујевац,
7.    ПУ „ Љубица Вребајов“, Пожаревац,
8.    ПУ „Милка Диманић“ Власотинце,
9.    ПУ „ Дечја радост“, Лебане.