Извештај са Стручне конференције за васпитаче Тара, 02.-05. децембар 2021. год

By | 15. December 2021.

„ДОЖИВЉАЈ И СХВАТАЊЕ ПРОСТОРА КРОЗ ИСКУСТВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ“

Тара, 02.-05. децембар 2021. год

У пленарном делу конференције након поздравне речи председнице Савеза удружења васпитача Србије Слободанке  Радосављевић уследила је поздравна реч  др Милана Пашића, помоћника министра просвете науке и технолошког развоја.

Уследило је уводно излагање прoф.др Дрaгaнa Пaвлoвић Брeнeсeлoвић  Где је простор за припрему за полазак у школу у ,,Годинама узлета” и прoф. др Живкa Крњaja на тему Зашто без инспиративног простора у вртићу нема интегрисаног учења.

Програмске активности је представила Слађана Драшковић, секретар Савеза удружења васпитача Србије.

Извештај програмског одбора за преглед и одабир радова представила је Тијана Боговац, педагог, члан  Програмског одбора.

Циљ конференције:

Јачање компетенција васпитача кроз размену знања и искустава о значају простора као важне димензије реалног програма

У складу са темом стручне конференције  у  пет  сесија је приказано  42  рада:

I Сесија – ПРОСТОР КАО ОСЛОНАЦ ПРОЈЕКТНОМ ПРИСТУПУ

II Сесија – ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕШЋЕ У КРЕИРАЊУ ПРОСТОРА

III Сесија – ПРОСТОР КАО ПОДРШКА ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА

IV Сесија- ИСТРАЖИВАЊЕ ПРОСТОРА КАО ПОКРЕТАЧ ПРОМЕНА

V Сесија – ПРОСТОР ЗА ИГРУ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕТЕТА

Приказани радови представљају примере актуелне  праксе у различитим срединама и прилика су за сагледавање, преиспитивање и унапређење васпитно – образовног рада кроз рефлексију сопствене праксе.

Препознајемо промене у простору као део процеса који се дешава у заједници деце и одраслих, као и заједништвo у креирању инспиративне средине за игру, учење и истраживање.

У установама које су презентовале радове, а већ су у примени нове програмске концепције, видљиве су стратегије за развијање реалног програма.

Након презентације радова и дискусије, уследио је  дискусиони блок под називом:  „Размена, рефлексија, промишљање“

РАДИОНИЦА : ПРОМЕНЕ

 Циљ радионице био је размена искустава о схватању промена у простору које се дешавају у вртићу и на који начин оне обликују положај детета и васпитача.

 Како препознајете промену  у начину уређења простора разноврсност материјала, доступност, мобилност, коришћење свих простора у вртићу, отвореност, слобода у изражавању и покрету, укљученост свих учесника програма у уређивању простора
 Какву улогу има васпитач у променама и каква су очекивања од васпитача ослушкивање деце, партнерство, рефлексија праксе, повезаност, подршка и праћење дечјих интересовања и потреба, прилагодљивост, ослушкивање, тимски рад, иницијатор, провокатор, мотиватор, спона између деце – родитеља – локалне заједнице, истражује заједно са децом
Шта поручујемо деци уређењем простора да могу да истражују целим својим бићем и да могућношћу избора раде оно што је смислено; да су компетентни да одлучују, да се осећају сигурно, безбедно, да закључују на основу искуства да је сав простор њихов
 Које промене су за њих најважније оне промене у којима учествују, које саме направе, могућност и слобода избора, истраживање, стварање, нема просторно ограничење и уче једни од других
Ко учествује и на који начин се покрећу промене у простору деца, васпитачи, родитељи, локална заједница
Да ли су те промене нагле и бурне или споре и постепене споре и постепене, а могу да зависе од укључености и подршке свих који учествују у имплементацији програма. Временом се граде и богате
 Како су за околину видљиве  промене отвореност, транспарентност, промоција, заједничко учешће  

 

РАДИОНИЦА: ШТА МИ ПОМАЖЕ/ СПРЕЧАВА МЕ ДА СЕ МЕЊАМ

Циљ радионице био је да се развије рефлексија у групи у односу на питање промена у простору.

Као факторе који спутавају или отежавају промену учесници су издвојили: лични план лична немотивисаност, незаинтересованост, страх од непознатог, лична уверења, предрасуде, недостатак асертивних комуникација; план сарадње одсуство подршке и тимског рада, неразвијена сарадња са родитељима и одсуство подршке за инклузивни приступ; план услова недостатак информација, едукација, недовољно разумевање нових Основа, недостатак средстава и услова (финансијских, материјалних и др.), број деце у групама, питање безбедности деце, епидемиолошке и санитарне мере.

Као факторе који помажу процес промене учесници су издвојили: лични план личну мотивисаност, радозналост, истраживачки дух и тежња ка иновацијама, отвореност, креативност, слобода, свест о професионалним компетенцијама, свест о значају игре и уважавање деце као иницијатора; план сарадње искуство, колегијалност, награда и похвала, подршка колега и установе, заједница која учи, подршка свих структура; ; план услова едукације, литература и размене – хоризонталне размене, сусрети, конференције и др., смањен обим документације, адекватни услови, простор; померање од стереотипа, технологије

Зашто је промена средине важна буди запитаност детета, подржава игру и истраживање, целовити развој и интегрисано учење, добробит деце и могућност избора деце; подржава креативност деце и различите начине изражавања; директно одређује положај детета у програму; подржава вршњачко учење
Да ли је лако мењати се, зашто неко не жели да се мења није, тешко је изаћи из зоне комфора, страх од неизвестости и недостатак самопоуздања и зато што подразумева промену угла гледања, перспективе и рад на себи.

“Промена је у нама и не треба је очекивати од других.”

Да ли се плашимо промена индивидуално је. постоји различита сагледавања, негде се сагледава као изазов а негде као препрека

“Свака промена је тешка, док не осетимо добробит те промене.”

Закључак:

Рад у сесијама и дискусионом блоку била је прилика за размену искустава, упознавање са различитим контекстима, изазовима и могућностима за промене у пракси креирања средине.

Тема за наредну,  пролећну  стручну конференцију:
ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДСТИЦАЈ ПРОМЕНА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ

Програмски одбор:

  • Слободанка Радосављевић
  • Марина Аризановић
  • Мирјана Петровић
  • Марија Старчевић
  • Марија Шћепановић
  • Весна Нушић
  • Нела Дујић
  • Тијана Боговац
  • Гордана Лазаревић