ИЗВЕШТАЈ модератора са сусретања васпитачa ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ- РАЗВИЈАЊЕ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА КЛАДОВО 14.-16.10.2022. год

By | 18. October 2022.

 Сусретања васпитача „ЈЕДАН  ДАН  У ВРТИЋУ – РАЗВИЈАЊЕ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА“,су у складу са планом активности, одржана од 14.10 2022.год до 16.10.2022.год.

Циљ овог стручног скупа је био јачање компетенција васпитача, медицинских сестара-васпитача, стручних сарадника и директора да критички и  рефлексивно преиспитују своју праксу кроз један дан у вртићу.

У петак , 14.10.2022.год., пленарни део је отворен песмом ,,Кад си срећан“, затим смо послушали стихове предшколске деце ,,Тражим поштовање“, а конференцију је отворила председница Управног одбора Савеза удружења васпитача Србије Слободанка Радосављевић. Затим се скупу путем Zoom апликације  обратила  Биљана Којовић-представник МПНРТ, координатор  компоненте 2 пројекта инклузивно ПВО и говорила на тему ,,Подршка унапређивању квалитета праксе кроз пројекат инклузивно ПВО“. У свом излагању, известила је учеснике скупа о активностима Министарства у процесу имплементације нових Основа програма „Године узлета“. Једна од активности је и спровођење исстраживања о имплементацији нових Основа програма, чији резултати показују, да је највећи помак у имплементацији нове програмске концепције, видљив  у уређењу простора, а најмањи помак се препознаје у примени принципа у развијању теме/пројекта.

 Милка Симић– директор ПУ,,Нада Наумовић“ Крагујевац се  представила као  супервизор који прати презентације приказа добре праксе-како протиче Један дан у вртићу кроз: учење из искуства других, размену искуства, отвореност у дискусији, подршку и помоћ у решавању проблема, развијање нових односа и повратна информација о вредности, размени стручних знања и подршци професионалном развоју.

Члан Програмског одбора, модератор Нела Дујић  је кроз осврт на утиске са претходног скупа, изнела евалуацију овог стручног скупа  На основу евалуације и сагледавања потреба практичара, чланови Програмског одбора, су креирали радионице, чија је тема тумачење принципа на којима се развија реални програм.  Ова тема је веома значајна, јер  резултати истраживања имплементацвије нове програмске концепције, показују да  је у најмањој мери направљен помак у примени приципа у развијању реалног програма. Чланови програмског одбора нису имали сазнања о резултатима истраживања, у тренутку одабира теме и креирања радионица, али су током реализацвије предходних стручних скупова препознали потребу практичара да се оснаже , да кроз тумачење и препознавање принципа у развијању реалног програма преиспитају, вреднују и унапреде своју праксу.

Радионице су реализоване у петак после Пленарног дела и суботу  након свих презентација.

 Жаклина Ђурић- потпредседник Савеза удружења васпитача Србије је  представила програмске активности. Након пленарног дела реализована је радионица,,Принципи развијања реалног програма“.

У суботу, 15.10.2022. приказано  је 15 радова и снимака у три сесије.

I Сесија– ИГРЕ У МОМ ВРТИЋУ- подршка игри кроз богаћење искустава и равноправно учешће деце и одраслих

II Сесија- ОТКРИВАМ И САЗНАЈЕМ СВАКОГ ДАНА – подршка истраживању деце кроз креирање подстицајне средине

III Сесија- ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ – развијање пројеката и тема смислених деци

Приказани су  видео материјали који осликавају сегменте развијања реалног програма, у складу са аутентичном културом и структуром вртића. Пратећи видео – записе који су настали  пре и током имплементације нових Основа програма учесници су имали прилику да стекну увид у квалитет и предности нове програмске концепције.

Видео  запис је својеврстан вид педагошке документације који практичарима омогућава да  сагледају, преиспитују кроз саморефлексију и рефлексију, вреднују и унапређују своју праксу у циљу квалитетнијег развијања реалног програма.

Видљива је промена позиције деце, кроз  уважавање дечје иницијативе, њихово ангажовање и укљученост.  Деца промишљају, дају идеје, изражавају своје мишљење, испробавају, праве изборе, оснажена су да као партнери са одраслима учествују у развијању реалног програма.

У одређеном броју видео – записа се препознаје како васпитач кроз дијалог, мапирање, консултовање са децом развија реалан програм у складу са дечјом перспективом који је усмерен на подршку добробити детета. Значајна је улога свих актера у планирању, заједничком развијању програма и вредновању кроз документовање.

Препознају се поједини примери процеса од сарадње ка партнерству са породицом и локалном заједницом које приказује слику вртића као место демократксе и инклузивне праксе.

Приказана је инспиративна и подстицајна  средина која се мења заједничким учешћем деце и одраслих. Препознаје се физичко и социјално окружење као значајна димензија контекста реалног програма. Видљива је разноврсност и доступност материјала, могућност различитог начина учешћа деце, да уче свим својим чулима, кроз јединство онога што доживљавају, промишљају и раде. Препознаје се ангажованост и укљученост деце, инегрисан приступ и заједничко учешће.

Дискусије су биле отворене, квалитетне, садржајне, конструктивне. Квалитету дискусија је допринела мотивисаност,  оснаженост и отвореност  учесника,  да искажу своје дилеме, буду самокритични, критички пријатељи, да уважавају једни друге и користе различите нивое рефлексије.

Реализована је радионица под називом: ,,Моја пракса у односу на принципе развијања реалног програма. Анализирајући кратак видео запис дечје игре, практичари  су препознавали заступљеност  принципа у развијању реалног програма.Тумачењем  документованог, теоријске поставке се препознају  у пракси и видљива је повезаност теорије и праксе.Кроз дискусију, размену мишљења , покренута су  питања, дилеме,  конструктивне критике, посматрањем  из различитих углова.На овај начин практичари се оснажују, потврђују и унапређују своју праксу.

Принципи су окосница свега што планирамо  и развијамо у вртићу.

Утисци и предлози учесника:

-у презентацији се препознају просторне целине, ангажованост деце, такође се током презентације виде сви принципи њихова прожимања и заступљеност,

-мањи скупови налик овом су квалитетнији и пружају већу добробит практичарима,

 -квалитетна и конструктивна размена искустава посебно током дискусија где практичари дају конструктивне сугестије и идеје, а презентатори кроз саморефлексију преиспитују свој рад,

-дискусије су врло аргументоване и олакшавају преважилажење тешкоћа,

-размена искуства и дискусија је велика драгоценост,

-извор нових сазнања, могућност да кроз разговор разрешимо своје личне дилеме и недоумице,

-отвореност и слобода приликом дискусије и реално изношење проблема,

-могућност сагледавања различитости и мноштво прилика за унапрађење праксе у раду са децом.

На овом стручном скупу су биле видљиве вредносне димензије у ширем контексту, кроз креирање подсицајне социјалне средине, грађење односа међу  учесницима, заступљеност свих принципа током тродневног рада. Практичари су били мотивисани да граде и унапређују своју праксу, приказујући аутентичне примере сегмената развијања реалног програма кроз један дан у вртићу. Активно  учешће, уважавање, добра комуникација и  отвореност су значајне за грађење заједнице поверења, као једне од вредносних димензија развијања реалног програма.

Програмски  одбор:

Слободанка Радосављевић

Марина Аризановић

Марија Шћепановић

Нела Дујић