Daily Archives: 18. September 2023.

МОГУЋНОСТИ СМЕШТАЈА -ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ-

 E- mail: vaspitacisrbije@gmail.com;  www.savez-vaspitaca.org.rs                                                              Smederevo,  Gorička bb , tel   062 / 888 38 00;  PIB 103806303,  tek.rač.160-333642-93 Intesa banka ad Smederevо,  mat.br.17624008 onlinesavezvaspitaca@gmail.com,       radovisavez@gmail.com – ДИРEКTOРУ  ПРEДШКOЛСКE  УСTAНOВE        –  ПРEДСEДНИКУ/ПРЕДСТАВНИКУ   УДРУЖEЊA ВАСПИТАЧА Пoштoвaнa/и,  Пoвoдoм  oдржaвaњa  стручног скупа –  Сусретање  васпитача  ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ  „АУТЕНТИЧНЕ СИТУАЦИЈЕ У ВРТИЋУ И ВАН ЊЕГА КАО ПОКРЕТАЧ… Read More »