Daily Archives: 16. September 2023.

Сусретање васпитача „ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“

ПРОГРАМ  AКTИВНOСTИ Сусретање  васпитача  „ЈЕДАН  ДАН  У ВРТИЋУ“ АУТЕНТИЧНЕ СИТУАЦИЈЕ У ВРТИЋУ И ВАН ЊЕГА КАО ПОКРЕТАЧ ИГРЕ И ИСТРАЖИВАЊА Врњачка Бања –  20/22.10.2023.год. Програмски одбор: 1.  Слободанка Радосављевић, васпитач, председник, Савез  удружења  васпитача Србије, Смедерево 2. Марија Шћепановић,  председник, васпитач, установа за децу „ Нада Наумовић“,  Крагујевац 3. Тијана Боговац, дипломирани педагог, предшколска установа… Read More »