Monthly Archives: March 2024

Стручни сусрети васпитача „ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИШТВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ВРТИЋУ И ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“, Хотел „Ђердап“ Кладово, од 18.04. до 21.04. 2024. год. ПРЕЛИМИНАРНИ ПЛАН РАДА

Програмски одбор: 1. Марија Шћепановић,   васпитач, установа за децу „ Нада Наумовић“,  Крагујевац 2. Марина Аризановић, пензионер, Лесковац 3. Слободанка Радосављевић, васпитач, председник, УО Савеза  удружења  васпитача Србије, Смедерево 4.  Мирјана  Петровић, професор физичког васпитања- педагошки саветник, стручни сарадник, предшколска  установа „Пчелица“ , Ниш 5. Марија  Старчевић, директор,  дипломирани педагог,  Предшколска установа “Дечје царство“ Велика… Read More »