Category Archives: Актуелности

Стручни сусрети васпитача „ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИШТВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ВРТИЋУ И ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“, Хотел „Ђердап“ Кладово, од 18.04. до 21.04. 2024. год. ПРЕЛИМИНАРНИ ПЛАН РАДА

Програмски одбор: 1. Марија Шћепановић,   васпитач, установа за децу „ Нада Наумовић“,  Крагујевац 2. Марина Аризановић, пензионер, Лесковац 3. Слободанка Радосављевић, васпитач, председник, УО Савеза  удружења  васпитача Србије, Смедерево 4.  Мирјана  Петровић, професор физичког васпитања- педагошки саветник, стручни сарадник, предшколска  установа „Пчелица“ , Ниш 5. Марија  Старчевић, директор,  дипломирани педагог,  Предшколска установа “Дечје царство“ Велика… Read More »

ПОЗИВНО ПИСМО СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ Кладово-хотел „ Ђердап“ од 18.04. до 21.04. 2024. год „ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ “

Доставља-ње радова    Приказ рада са резимеом   се доставља на српском језику, ћириличним  писмом (Serbian, cyrillic) искључиво електронском поштом до  10. 02. 2024. на  адресу: radovisavez@gmail.com;                фајл именовати исто као назив  рaда ! Дужина рада Радови на дату тему треба да  буду дужине  до 5 страна А/4,  укључујући резиме, табеле, слике  и коришћену литературу.  … Read More »

ПРЕЛИМИНАРНИ ПЛАН РАДА Стручна конференција за васпитаче „ЖИВОТ У ВРТИЋУ – ИСКУСТВА, УЧЕЊА И РАЗЛИЧИТЕ ПЕРСПЕКТИВЕ “Тара, 2023. Хотел „Оморика“ 30.11- 03.12. 2023.

Програмски одбор: 1. Марија Шћепановић,   васпитач, установа за децу „ Нада Наумовић“,  Крагујевац 2. Марина Аризановић, васпитач,  координатор за посебне програме и културну и јавну делатност,  предшколска  установа „Вукица Митровић“ , Лесковац 3. Слободанка Радосављевић, васпитач, председник, УО Савеза  удружења  васпитача Србије, Смедерево 4.  Мирјана  Петровић, професор физичког васпитања- педагошки саветник, стручни сарадник, предшколска  установа… Read More »