Стручни сусрети васпитача „ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИШТВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ВРТИЋУ И ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“, Хотел „Ђердап“ Кладово, од 18.04. до 21.04. 2024. год. ПРЕЛИМИНАРНИ ПЛАН РАДА

By | 30. March 2024.

Програмски одбор:

1. Марија Шћепановић,   васпитач, установа за децу „ Нада Наумовић“,  Крагујевац
2. Марина Аризановић, пензионер, Лесковац
3. Слободанка Радосављевић, васпитач, председник, УО Савеза  удружења  васпитача Србије, Смедерево
4.  Мирјана  Петровић, професор физичког васпитања- педагошки саветник, стручни сарадник, предшколска  установа „Пчелица“ , Ниш

5. Марија  Старчевић, директор,  дипломирани педагог,  Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
6. Нела Дујић,  мастер васпитач, васпитач, Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
7. Весна Нушић,васпитач,  самостални педагошки саветник Предшколска установа „Наше дете“, Врање

8. Тијана Боговац, дипломирани педагог, предшколска установа „Чукарица“ Београд

9.  Гордана  Лазаревић,  дипломирани васпитач, предшколска установа „ Наша радост“ Смедерево

Организациони одбор:                                                  

Слободанка Радосављевић , председник УО  Савеза  удружења  васпитача Србије
Слађана  Драшковић,
председник Скупштине Савеза удружења  васпитача Србије

Aна  Штерјоска,          секретар Савезаудружења  васпитача Србије

Маја  Радујков,          потпредседник Савеза удружења  васпитача Србије

Далиборка  Месар,       потпредседник Савеза удружења  васпитача Србије

ЧЕТВРТАК,   18. 04. 2024. 16:00  –  19:30


16:00 – 16:30  
Отварање конференције *Слободанка  Радосављевић, председница  Управног одбора Сaвеза удружења васпитача Србије *Представник  Министарства просвете *Представник Завода за унапређивање образовања и васпитања
16:30-17:00 Уводно излагање:  „Дечји вртић као заједница учења“  проф др Живка Крњаја Филозофски факултет Београд, уводничар

17:00-17:10
,,20 година заједништва Слађана  Драшковић, председница Скупштине Савеза удружења  васпитача Србије, излагач
17:40-17:50 Представљање закључака Трећег конгреса  стручних радника предшколских установа Србије – СРПУС, Нела Дујић, члан програмског одбора и члан  управног одбора Савеза
17:50-18:30 Пауза
18:30-18:35 Предствљање улоге супервизора (Прoцeњивaње садржаја и организације скупа  праћењем  презентација, приказа   дoбрe прaксe у грађењу  заједнице  учења  у  вртићу), Сандра Бацковић, саветник – координатор, дипломирани педагог, Завод за унапређивање образовања и васпитања

18:35-18:45
Представљање  Часописа  ПРАСКОЗОРЈЕ који се бави промоцијом предшколског васпитања и образовања и професионалног деловања  практичара, Марија Шћепановић, члан савета Савеза, председница програмског одбора Савеза
18:45-19:05 Информација о стварању Дечјег села по идеји Савеза удружења васпитача Србије, Марија Старчевић, директорица ПУ „Дечје царство“ Велика Плана, члан програмског одбора Савеза
19:05-19:10 Учешће представника Савеза у НПС из области предшколског васпитања и образовања, Љиљана Драгутиновић, представник Савеза у НПС, излагач
19:05-19:10 Извештај  Програмског одбора- представљање Зборника,
Тијана Боговац, педагог,члан Програмског одбора,  излагач

19:10-19:20
ПУТ ЗАЈЕДНИШТВА- ПЛОД УЗВИШЕНИХ ТРЕНУТАКА,
Маја Радујков,
потпредседник Савеза удружења васпитача Србије, излагач
19:20-19:30

Представљање програмских активности,  
Далиборка  Месар, потпредседник Савеза удружења васпитача Србије, излагач

ПЕТАК,   19. 04. 2024.  ПАРАЛЕЛНЕ  СЕСИЈЕ

1 .сесија:УКЉУЧЕНОСТ И УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ У РАЗВИЈАЊУ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА
Модератор: Марија Шћепановић

09:30 -09:40 Увод  у тему и садржаје сесије модератор
09:40-10:00 ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕЊЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ Тим-Предшколска установа ,,Вера Гуцуња“ Сомбор
10:00-10:20 КАКО СЕ ИСТРАЖИВАЊЕM  ДОЛАЗИ ДО ПРАКСЕ Тим-Предшколска установа ,,Ђурђевак“ Крагујевац  
10:20-10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50-11:30 ПАУЗА  
  11:30 -11:50 КОРИШЋЕЊЕ МОГУЋНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПРОЦЕСУ ГРАЂЕЊА ЗАЈЕДНИШТВА КРОЗ ПРОЈЕКАТ ,,Помозимо свету, спасимо планету“ Тим-Јавне предшколскае установе ,,Пчелица“ Ниш
11:50-12:10 ,,ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИШТВА СА ПОРОДИЦОМ  КРОЗ ПРОЈЕКАТ ,,ФИ“’’ Тим-Предшколска установа ,,Влада Обрадовић-Камени“ Пећинци
12:10-12:40   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:40-13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници

2 .сесија:УКЉУЧЕНОСТ И УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ У РАЗВИЈАЊУ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА
Модератор: Марина Аризановић

09:30 -09:40 Увод  у тему и садржаје сесије Модератор
09:40-10:00 ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ВРТИЋУ КРОЗ ПРИМЕР РАЗВИЈАЊА ТЕМЕ ПРОЈЕКТА Тим-Предшколска установа ,,Радосно детињство” Нови Сад
10:00-10:20 ПОДРЖАВАЊЕ ЗАЈЕДНИШТВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ВРТИЋУ КРОЗ ПРОЈЕКАТ ,,Компост” Тим-Предшколска установа ,,Бамби” Лозница
10:20-10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50-11:30 ПАУЗА  
  11:30 -11:50 РАЗВИЈАЊЕ ЗАЈЕДНИШТВА ТОКОМ ИСТРАЖИВАЊА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ Тим-Предшколска установа ,,Наша радост“ Смедерево
11:50-12:10 ПЛАН ТРАНЗИЦИЈЕ ОД ВРТИЋА ДО ШКОЛЕ У ВРТИЋУ Тим-Предшколска установа ,,Чукарица“ Београд
12:10-12:40   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:40-13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници

3 .сесија:ИСТРАЖИВАЊЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ОКВИРУ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТА
Модератор: Мирјана Петровић

09:30 -09:40 Увод  у тему и садржаје сесије Модератор
09:40-10:00 ДВОРИШТЕ ВРТИЋА ПО МЕРИ ДЕТЕТА КАО МЕСТА  ИНСПИРАТИВНОГ ЗАЈЕДНИЧКОГ УЧЕЊА И ИГРЕ Тим-Предшколска установа „Влада Обрадовић-Камени“ Пећинци
10:00-10:20 ИМИТАТИВНЕ ИГРЕ У ФУНКЦИЈИ ГРАЂЕЊА ЗАЈЕДНИШТВА ,,Све што расте хтело би да расте“ Тим-Предшколска установа ,,Пионир“ Јагодина
10:20-10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50-11:30 ПАУЗА  
  11:30 -11:50 ЗАЈЕДНИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ ДЕЦЕ, ВАСПИТАЧА И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ ,,КАКО НАСТАЈЕ МУЗИКА” Тим-Предшколска установа ,,Чика Јова Змај“ Пирот
11:50-12:10 ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ ЗАСНОВАНЕ НА ПАРТНЕРСТВУ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ Тим-Предшколска установа ,,Наша радост“ Ковин
12:10-12:40   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:40-13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници

4  .сесија:ИСТРАЖИВАЊЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ОКВИРУ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТА
Модератор: Марија Старчевић

09:30 -09:40 Увод  у тему и садржаје сесије Модератор
09:40-10:00 СИТУАЦИЈЕ У ВРТИЋУ КАО ПОВОД ЗА ГРАЂЕЊЕ ВРШЊАЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Тим-Предшколска установа ,,Чика Јова Змај“ Пирот
  10:00-10:20 ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИШТВА У ПРОЦЕСУ РЕШАВАЊА ЖИВОТНИХ СИТУАЦИЈА У ВРТУЋУ КРОЗ ПРОЈЕКАТ ,,Зујик пчела“ Тим-Предшколска установа ,,Бошко Буха“ Врбас
10:20-10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50-11:30 ПАУЗА  
  11:30 -11:50 ДИДАКТИЧКО СРЕДСТВО У ФУНКЦИЈИ ГРАЂЕЊА ИНКЛУЗИВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА Тим-Предшколска установа ,,Чукарица“ Београд
11:50-12:10 РЕФЛЕКСИЈА И ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА У ВРТИЋУ Тим-Предшколска установа ,,Чика Јова Змај“ Вождовац
12:10-12:40   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:40-13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници

5 .сесија:РЕФЛЕКСИВНА   ПРАКСА-Као  подршка грађењу заједништва деце и одраслих
Модератор: Нела Дујић

09:30 -09:40 Увод  у тему и садржаје сесије Модератор
09:40-10:00 ХОРИЗОНТАЛНО УЧЕЊЕ ВАСПИТАЧА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ Тим-Предшколска установа ,,Олга Јовичић Рита“ Краљево
10:00-10:20 ИСТРАЖИВАЊЕ У ПРОЈЕКТУ „ПОТРАГА ЗА СВЕТЛОМ“ Тим-Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ – Земун
10:20-10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50-11:30 ПАУЗА  
  11:30 -11:50 ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА РАНЕ ПИСМЕНОСТИ НА РЕЛАЦИЈИ ДЕТЕ-ОДРАСЛИ У ПРОЈЕКТУ ,,Екскурзија” Тим-Предшколска установа ,,Весело детињство“ Рашка
11:50-12:10 ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОРИ У ВРТИЋУ КАО ПОДСТИЦАЈ ГРАЂЕЊА ЗАЈЕДНИЦЕ Тим-Предшколска установа ,,Врачар“ Београд
12:10-12:40   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:40-13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници

6 .сесија:РЕФЛЕКСИВНА ПРАКСА-Као  подршка грађењу заједништва деце и одраслих
Модератор: Весна Нушић

09:30 -09:40 Увод  у тему и садржаје сесије Модератор
09:40-10:00 ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА КРОЗ ПРОЈЕКАТ „КАКО ОД СТАРОГ НАПРАВИТИ НОВО“ Тим-Предшколска установа „Раковица“ Београд
  10:00-10:20 ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „ЛАТЛА- ЈЕДНА РЕЧ МНОГО ПРИЧА“ Тим-Предшколска установа ,,Радосно детињство“ Нови Сад
10:20-10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50-11:30 ПАУЗА  
  11:30 -11:50 РАЗЛИЧИТЕ ПЕРСПЕКТИВЕ САГЛЕДАВАЊА ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА Тим-Предшколска установа „Перка Вићентијевић“ Обреновац
11:50-12:10 ПРОЈЕКАТ„ИМА  ЛИ  МОРЕ КРАЈ“ У ФУНКЦИЈИ ГРАЂЕЊА ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА Тим-Предшколска установа ,,Полетарац“ Баточина
12:10-12:40   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:40-13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници

7.сесија:ПУТ КА ПАРТНЕРСТВУ ИЗМЕЂУ ВРТИЋА И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Модератор: Тијана Боговац

09:30 -09:40 Увод  у тему и садржаје сесије Модератор
09:40-10:00 КОНСУЛТОВАЊЕ СА ДЕЦОМ КАО ОСЛОНАЦ ЗА ГРАЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА „СЕНКЕ“ Тим-Предшколска установа ,,Плави чуперак“ Тител
10:00-10:20 ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА ,,ТРАГОМ ВАТРЕ“ Тим-Предшколска установа ,,Пахуљице“ Брус
10:20-10:50 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50-11:30 ПАУЗА  
11:30 -11:50 КАКО РАЗВИЈАМО ДИГИТАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ У НАШОЈ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ Тим-Предшколска установа ,,Бошко Буха“ Инђија
11:50-12:10 ПАРТНЕРСТВО УЧЕЊА И ИСТРАЖИВАЊА ИЗМЕЂУ ВРТИЋА И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Тим-Предшколска установа “Љубица Вребалов”, Пожаревац,
12:10-12:30   „НАШ ВРТИЋ, НАШЕ ГРАДИЛИШТЕ – ВИДЉИВОСТ ГРАЂЕЊА ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ КРОЗ ДОКУМЕНТОВАЊЕ Тим-Предшколска установа ,,Ђулићи“ Зајечар  
12:30-13:00 Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
13:00-14:00 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници

8 .сесија:ПУТ КА ПАРТНЕРСТВУ ИЗМЕЂУ ВРТИЋА И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Модератор: Гордана Лазаревић

09:30 -09:40 Увод  у тему и садржаје сесије модератор
09:40-10:00 ИСТРАЖИВАЊЕ ДЕЧЈИХ НАРАТИВА НА ОСНОВУ РАЗЛИЧИТИХ МЕДИЈА Тим-Предшколска установа ,,11.април“ Нови Београд
  10:00-10:20 ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ КРОЗ ПРОЈЕКАТ ,,БАМБИГРАДЊА“ Тим-Предшколска установа ,,Пионир“ Јагодина
10:20-10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50-11:30 ПАУЗА  
  11:30 -11:50 ДЕЧЈА ПИТАЊА КАО ПОДСТИЦАЈ СТВАРАЊУ ЗАЈЕДНИШТВА-ПРОЈЕКАТ ,,Мали чаробњаци” Тим-Предшколска установа ,,Бошко Буха“ Београд
11:50-12:10 ЗАЈЕДНИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ ,,ЛЕКОВИТО БИЉЕ“ Тим-Предшколска установа „Рада Миљковић“ Деспотовац
12:10-12:40   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:40-13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници

С У Б О Т А,   20. 04. 2024.  ПАРАЛЕЛНЕ  СЕСИЈЕ

1 .сесија:УКЉУЧЕНОСТ И УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ У РАЗВИЈАЊУ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА
Модератор: Марија Шћепановић

09:30 -09:40 Увод  у тему и садржаје сесије модератор
09:40-10:00 ПРОЦЕС ЗАЈЕДНИЧКОГ УЧЕЊА КРОЗ ПРОЈЕКАТ „ОД ШКОЉКЕ ПУЖ“ Тим-Предшколска установа „Ракила Котаров Вука“ Лазаревац
  10:00-10:20 ПРОЦЕС ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕЊА КРОЗ ПРОЈЕКАТ ,,НА СЛОВО С-САТЕЛИТ“ Тим-Предшколска установа ,,Радосно детињство“ Нови Сад
10:20-10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50-11:30 ПАУЗА  
  11:30 -11:50 ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ  КРОЗ ПРОЈЕКАТ „ РАСТЕ, РАСТЕ,…“ Тим-Предшколска установа ,,Наши бисери“ , Кањижа
11:50-12:10
ИНИЦИЈАТИВА РОДИТЕЉА ПОКРЕЋЕ ПРОЈЕКАТ
Тим-Предшколска установа ,,Пчелица“ Сремска Митровица
12:10-12:40   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:40-13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници

2 .сесија:  УКЉУЧЕНОСТ И УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ У РАЗВИЈАЊУ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА
Модератор: Марина Аризановић

09:30 -09:40 Увод  у тему и садржаје сесије модератор
09:40-10:00 ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА КРОЗ ЕTWINNING ПРОЈЕКАТ Тим-Предшколска установа ,,Чика Јова Змај“ Пирот
  10:00-10:20 ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА КРОЗ ПОВЕЗИВАЊЕ ВРТИЋА, ПОРОДИЦЕ И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Тим-Предшколска установа ,,Ната Вељковић“ Крушевац
10:20-10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50-11:30 ПАУЗА  
  11:30 -11:50 ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА ИЗМЕЂУ ВРТИЋА Тим-Предшколска установа ,,Радосно детињство“ Н.Сад
11:50-12:10 ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕЊЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ КРОЗ ПРОЈЕКАТ ,,Кућа малих истраживача“ Тим-Предшколска установа ,,Полетарац“ Стара Пазова
12:10-12:40   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:40-13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници

3 .сесија:ИСТРАЖИВАЊЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ОКВИРУ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТА
Модератор: Мирјана Петровић

09:30 -09:40 Увод  у тему и садржаје сесије модератор
09:40-10:00 ДВОРИШТЕ ВРТИЋА КАО РЕСУРС ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ Тим-Предшколска установа ,,Бошко Буха“ Београд
  10:00-10:20 ПРИКАЗ РАЗВИЈАЊА ТЕМЕ/ ПРОЈЕКТА ,,СПРЕМАМ СЕ ДА ИДЕМ НА ПУТ“ Тим-Предшколска установа ,,Радосно детињство“ Нови Сад
10:20-10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50-11:30 ПАУЗА  
  11:30 -11:50 ГРАЂЕЊЕ ВРШЊАЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ ,,ЛЕТИМО У СВЕМИР“ Тим-Предшколска установа ,,Дечија радост“ Ириг
11:50-12:10 ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА КРОЗ ПРОЈЕКАТ ,,ПЛАВА ПЛАНЕТА“ Тим-Предшколска установа ,,Лане“ Гроцка
12:10-12:40   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:40-13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници

4  .сесија:ИСТРАЖИВАЊЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ОКВИРУ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТА
Модератор: Марија  Старчевић

09:30 -09:40 Увод  у тему и садржаје сесије модератор
09:40-10:00 КАКО СМО СЕ МЕЊАЛИ ДОК СМО ГРАДИЛИ ПАРТНЕРСКИ ОДНОС СА ПОРОДИЦОМ Тим-Предшколска установа ,,Радост“ Нови Бановци
  10:00-10:20 ПРИКАЗ РАЗВИЈАЊА ПРОЈЕКТА КРОЗ ТЕМУ  ,,СВЕ БОЈЕ ПРИРОДЕ“ Тим-Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
10:20-10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50-11:30 ПАУЗА  
  11:30 -11:50 ПОВЕЗИВАЊЕ ДЕЧЈИХ ИСКУСТАВА СА АКТУЕЛНИМ ДЕШАВАЊИМА У ВРТИЋУ Тим-Предшколска установа ,,Бамби“ Параћин
11:50-12:10 ГЛУМА КАО ПОДСТИЦАЈ ЗА РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИШТВА Тим-Предшколска установа „Наша радост“ Требиње
12:10-12:40   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:40-13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници

5 .сесија:РЕФЛЕКСИВНА ПРАКСА- Као  подршка грађењу заједништва деце и одраслих
Модератор: Нела   Дујић

09:30 -09:40 Увод  у тему и садржаје сесије модератор
09:40-10:00 ПРИКАЗ ПРОЦЕСА ЗАЈЕДНИЧКОГ ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА У СОБИ Тим-Предшколска установа ,,Врачар“ Београд
  10:00-10:20 ПОДРШКА РАЗВОЈУ ДИСПОЗИЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ КРОЗ ПРИКАЗ РАЗВИЈАЊЕ ТЕМЕ/ ПРОЈЕКТА Тим-Предшколска установа ,,Наше дете“ Шабац
10:20-10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50-11:30 ПАУЗА  
  11:30 -11:50 ПРОЦЕС ГРАЂЕЊА ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ  КРОЗ РЕФЛЕКСИВНЕ ГРУПЕ Тим-Предшколска установа ,,Полетарац“ Жагубица
11:50-12:10 РУЧНО ПРАВЉЕНЕ ИГРАЧКЕ КАО ПОДСТИЦАЈ ЗА ИГРУ Тим- ЈПВОУ Дјечији вртић  „Наша радост“ Зворник, Република Српска
12:10-12:40   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:40-13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници

6 .сесија:РЕФЛЕКСИВНА ПРАКСА – Као  подршка грађењу заједништва деце и одраслих
Модератор: Весна  Нушић

09:30 -09:40 Увод  у тему и садржаје сесије модератор
09:40-10:00 СИМБОЛИЧКЕ ИГРЕ У ФУНКЦИЈИ ИСТРАЖИВАЊА ТОКОМ ПРОЈЕКТА ,,Кад порастем бићу човек” Тим-Предшколска установа ,,Бошко Буха“ Инђија
  10:00-10:20 ВРШЊАЧКА РАЗМЕНА КАО ПОДСТИЦАЈ ЗАЈЕДНИЧКОГ ИСТРАЖИВАЊА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ ТОКОМ ПРОЈЕКТА ,,Планетица Земљица” Тим-Предшколска установа ,,Сурчин“ Сурчин
10:20-10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50-11:30 ПАУЗА  
  11:30 -11:50 ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА И ОДРАСЛИ КАО РЕСУРС У ПРОЦЕСУ ИСТРАЖИВАЊА У ПРОЈЕКТУ ,,Спортски дани” Тим-Предшколска установа ,,Радосно детињство“ Нови Сад
11:50-12:10 ПРИКАЗ ПОВЕЗИВАЊА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА ИЗ КЊАЖЕВЦА И СВРЉИГА У ПРАВЦУ ГРАЂЕЊА ЗАЈЕДНИЦЕ КОЈА УЧИ Тим-Предшколска установа ,,Бајка“ Књажевац“
12:10-12:40   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:40-13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници

  7.сесија:ПУТ КА ПАРТНЕРСТВУ ИЗМЕЂУ ВРТИЋА И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Модератор: Тијана  Боговац

09:30 -09:40 Увод  у тему и садржаје сесије модератор
09:40-10:00 ИГРЕ ПРИРОДНИМ МАТЕРИЈАЛИМА КАО ПОДСТИЦАЈ ГРАЂЕЊА ЗАЈЕДНИШТВА ТОКОМ ПРОЈЕКТА ,,Питам се питам, да ли је блато само за прљање” Тим-Предшколска установа ,,Јелица Обрадовић“ Младеновац“
  10:00-10:20 ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ КРОЗ РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ,,ПУТОВАЊА” Тим-Предшколска установа ,,Бошко Буха“ Палилула
10:20-10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50-11:30 ПАУЗА  
  11:30 -11:50 ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА У ВРТИЋУ КРОЗ ПРОЈЕКАТ ,,ЛИЗОЛЕНД“ Тим-Предшколска установа ,,Детињство“ Жабаљ
11:50-12:10 ГРАЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ КРОЗ ПРОЈЕКАТ ,,ДВОРИШТАНЦЕ“ Тим- Јавна предшколска установа „Вукосава Ивановић Машановић“, Бар
12:10-12:40   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:40-13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници

8. сесија:ПУТ КА ПАРТНЕРСТВУ ИЗМЕЂУ ВРТИЋА И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Модератор: Гордана  Лазаревић

09:30 -09:40 Увод  у тему и садржаје сесије модератор
09:40-10:00 ЛУТКА КАО СРЕДСТВО ЗА УЧЕЊЕ, ВАСПИТАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ ПАРТНЕРСКИХ ОДНОСА СА ПОРОДИЦОМ Тим- ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука
  10:00-10:20 УКЉУЧИВАЊЕ ПОРОДИЦЕ У РАЗВИЈАЊУ ТЕМЕ / ПРОЈЕКТА У ВРТИЋУ Тим-Предшколска установа „Пчелица“, објекат „Чаролија“ Владичин Хан
10:20-10:50   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
10:50-11:30 ПАУЗА  
  11:30 -11:50 ЗАЈЕДНИЧКО РАЗВИЈАЊЕ ПРОГРАМА КРОЗ ПРОЈЕКАТ „ТРАГОВИ“ Тим-Предшколска установа ,,Плави чуперак“ Тител
11:50-12:10 ИГРА КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ И РАЗВОЈУ ДЕЦЕ У ПРОЈЕКТУ „ЗАНАТИ МОГА КРАЈА“ Тим-Предшколска установа ,,Радосно детињство“ Нови Сад
12:10-12:40   Дискусија након презентације на основу рефлексивних питања (рад у групама)  
12:40-13:30 Закључна разматрања-заокруживање рада у сесијама Модератор и учесници

НЕДЕЉА, 21. 04. 2024.                    Завршни део      09:30 до 14:00

09:30-10:45 Обједињени  извештаји  модератора
10:45-11:15 Извештај супервизора о  садржају и организацији сусрета – евалуација
11:15-11:45 Подела Уверења учесницима скупа
11:45-12:45 Подела  потврда ауторима/презентаторима
12:45-13:30 Подела похвалница тимовима предшколских установа
13:30-14:00 Затварање  скупа, Слободанака Радосављевић, председница Управног одбора, Савез удружења васпитача Србије