ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА Стручна конференција за васпитаче „ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДСТИЦАЈ ПРОМЕНА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ“ Врњачка Бања- 14-17.04.2022. год.

By | 30. May 2022.

Циљ конференције:

Јачање компетенција васпитача кроз размену знања и искуства о значају грађeња односа као подстицаја  промена васпитно-образовне праксе.

У пленарном делу конференције након

 • поздравне речи председнице Савеза удружења васпитача Србије,
  Слободанке Радосављевић, уследила су уводна излагања:
 • Љиљана Маролт руководиоца  групе за предшколско васпитање и образовање

МПНТР;

 • Проф. Др Драгана Павловић Бренеселовић
  са темом ,,Како кроз простор градимо квалитетне односе из перспективе деце»
 • Проф. Др Живка Крњаја
  са темом: ,,Грађење односа кроз заједничко учешће деце и одраслих у вртићу»

Члан Програмског одбора Весна Нушић изнела је Извештај Програмског одбора за преглед и одабир радова, а програмске активности Савеза удружења васпитача Србије изнела је Тамара Ћирић, потпредсдник  Савеза. Док је активности  о организацији програма за обележавање Дана васпитача, представила Љиљана Тодоровић, васпитач, председник Скупштине Савеза удружења васпитача Србије.

Током два дана, у преподневним сесијама,приказано је укупно 75 рада, (док се 5 аутора није одазвало), у складу са темом конференције, од којих је поподневним активностима реализован је приказ  15 радова из земаља у окружењу као и оних који су се оснажили по први пут да прикажу свој рад.

Презентације су распоређене у сесијама :

-ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕЦЕ

-ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА У ЗАЈЕДНИЦИ УЧЕЊА

-ПРОСТОР У ФУНКЦИЈИ ГРАЂЕЊА ОДНОСА

-ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

-ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ГРАЂЕЊА ОДНОСА

-ПРИМЕРИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ  И ГРАЂЕЊА ОДНОСА У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ

Поподневне сесије -ПРВИ ПУТ- ОСНАЖИВАЊЕ ДА ПРИКАЖУ СВОЈ РАД

Презентовани радови представљају примере актуелне праксе у различитим срединама и у складу са тим омогућена је прилика за сагледавање, рефлексију и унапређивање праксе путем дискусије.

Радови из региона представљају праксу која је актуелна и аутентична за средину из које долазе у којој се одвија васпитно-образовни процес и прилика су хоризонталне размене и учења из искустава других из окружења.

У раду сесија видљиви су искораци у односу на досадашњу праксу и то у домену:

– грађења квалитета односа кроз промене у простору и коришћење ресурса локалне заједнице у партнерству са породицом,

–  помаци у примени пројектног планирања у којима се у већој мери уважава перспектива детета, дели одговорност са децом и креирају промене у средини,

–  видљива је аутентичност и отварање ка рефлексивном приступу,

– васпитач је присутан као учесник и истраживач заједно са децом.

Приметно је отварање ка тешкоћама и изазовима у животном контексту вртића као повод за покретање  истраживања са децом, проблем ситуације се препознају, именују и осмишљавају се кораци са децом ка креирању аутентичних решења и преиспитивање корака у креирању промена у пракси.

Практичари препознају значај грађења односа као важне димензије квалитета реалног програма. Видљива је вера у компетенције детета и кроз радове емитује се слика о детету као компететнтном бићу. Дете је уважено као активан учесник заједнице деце и одраслих.  

ДИСКУСИОНИ БЛОК

Учесници сесија су се бавили питањем грађења односа као подстицаја промена праксе. Као отежавајуће околности у грађењу односа препознати су: изазов у уважавању другачијег мишљења, различитост карактера, немање искуства, страх од непознатог, незнање, несигурност.

Као олакшавајуће околности наводе: умеће комуницирања, прилагодљивост, толеранција, дељење заједничке визије, подршка, креативност, искуство, разумевање, заједништво, отовреност, емпатија, искреност, резилијентност.

Као значајно за грађење односа истакнуто је поштовање, сигурност, подршка, разумевање, ослонац, толеранција, размена идеја, иницијатива, укљученост, уважавање, способност слушања, заједништво, отвореност, љубав, партнерство, саосећајност, блискост, смиреност, добронамерност, повезаност, прихватање, поверење, слобода, подстицај, емпатија, позитивна критика, духовитост, опуштеност. Такође је као важно истакнуто да «грађење односа креће од себе, спремности да се отвараш према себи, да осетиш себе па потом другог, отвараш се према другима…».

Како градимо односе: кроз размену мишљења, отвореност, укљученост, доступност, присутност, уважавање, кроз децентализацију и трансформацију. Или како би рекле колеге у једној од сесија:

«У потпуности те слушам. Трудим се да те видим, разумем твоје потребе и уважавам твоје мишљење. Негујем твоје поверење, сусрећем се са твојим проблемима, стрпљиво те чекам, прихватам твоју личност и опраштам грешке. Дајем своје мишљење када ме питаш, а ту сам и да ћутим ако ти то треба»!

Када се грађење односа сагледава на нивоу вртићке праксе може се уочити повезаност препознатих квалитета доброг односа са димензијама квалитета односа из перспективе детета,  а то су сигурност, континуитет и учешће. Самим тим се мења и улога васпитача. Потребно је да васпитач гради односе базиране на властитој укључености, одржавању баланса и уважавању детета.

Односи се развијају односима, а не причом (о односима).

Због исказаног интересовања практичара и препознатог значаја ове теме ТЕМА ЗА ЈЕСЕЊУ СТРУЧНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ ВАСПИТАЧА је:

ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДРШКА ДЕТЕТОВЕ ДОБРОБИТИ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ

 Врњачка Бања 17.04.2022.

Чланови Програмског одбора,

 1. Марија Шћепановић,
 2. Марија Старчевић,
 3. Марина  Аризановић,
 4. Весна Нушић,
 5. Нела Дујић,
 6. Тијана Боговац,
 7. Слађана Драшковић,
 8. Гордана Лазаревић,
 9. Оливера Дишић,  
 10. Слободанка  Радосављевић .